Miernictwo elektroniczne

 0    19 fiszek    groszek91
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Wymienić parametry przyrządów pomiarowych:
rozpocznij naukę
• wartość maksymalna Xmax • czułość przyrządu pomiarowego S • stała przyrządu pomiarowego • rezystancja wejściowa (pobór energii z układu pomiarowego) • błąd pomiaru

Przedstawić klasyfikację błędów pomiaru ze względu na przyczynę ich powstawania:
rozpocznij naukę
• błąd systematyczny • błąd gruby • błąd przypadkowy

3. Przedstawić sposób wyznaczania wartości błędu systematycznego wielkości mierzonej pośrednio.
rozpocznij naukę
• przyjąć wartości średnie zmierzonego napięcia i prądu • policzyć błędy bezwzględne wyznaczenia napięcia, prądu i rezystancji wewnętrznej amperomierza • podstawić wyliczone wartości do wzoru na różniczkę zupełną • obliczyć wartość błędu systematycznego pomiaru mocy • obliczyć wartość mocy wydzielanej na rezystorze

4. Przedstawić sposób wyznaczania wartości błędu przypadkowego wielkości mierzonej pośrednio.
rozpocznij naukę
• wyznaczenie wartości średnich prądu i napięcia • obliczyć wartość średnią mocy • obliczyć błąd średni kwadratowy wyznaczenia napięcia • obliczyć błąd średni kwadratowy wyznaczenia prądu • zasosować rozkład t-studenta

6. Jaki rozkład wyników pomiarów należy przyjąć przy wyznaczaniu błędu przypadkowego, wiedząc, że wykonano n pomiarów.
rozpocznij naukę
• <20 rozkład t- studenta • >20 rozkład normalny

7. Wyjaśnić pojęcia poziom ufności i przedział ufności.
rozpocznij naukę
• Przedział ufności – przedział wartości mierzonej, w którym z prawdopodobieństwem równym poziomowi ufności znajduje się rzeczywista wartość mierzonej wielkości • Poziom ufności – prawdopodobieństwo, że wynik pomiaru znajduje się w przedziale ufności

9. Obliczyć wartość bocznika umożliwiającą m-krotne rozszerzenie zakresu pomiarowego amperomierza o rezystancji wewnętrznej RA.
rozpocznij naukę
Obliczenia na podstawie wzoru: Rb=Ra/(m-1)

10. Obliczyć wartość posobnika umożliwiającą m-krotne rozszerzenie zakresu pomiarowego woltomierza o rezystancji wewnętrznej RV.
rozpocznij naukę
Obliczenia na podstawie wzoru: Rp=Rv*(m-1)

12. W jakiej części zakresu pomiarowego omomierza błąd pomiaru jest najmniejszy.
rozpocznij naukę
Przy wychyleniu wskazówki do połowy skali

13. Do jakiej wielkości elektrycznej proporcjonalne jest wskazanie miernika magnetoelektrycznego?
rozpocznij naukę
Do mierzonego prądu.

14. Ile wynosi rezystancja wewnętrzna idealnego woltomierza?
rozpocznij naukę
Nieskończoność

15. Ile wynosi rezystancja wewnętrzna idealnego amperomierza?
rozpocznij naukę
0

16. Podaj definicję wartości skutecznej napięcia.
rozpocznij naukę
Wartość skuteczna napięcia (URMS) – wartość napięcia stałego, które w tym samym obwodzie wydziela taką samą moc jak sygnał badany.

Wszpółczynnik szczytu:
rozpocznij naukę
(stosunek wartości szczytowej do wartości skutecznej przebiegu

Współczynnik kształtu:
rozpocznij naukę
Współczynnik kształtu definiowany jest jako stosunek wartości skutecznej do wartości średniej (półokresowej) danego przebiegu

25. Wymienić czynniki wpływające na błąd nieczułości mostka rezystancyjnego.
rozpocznij naukę
• Mostek Wheastone’a: rezystancja wewnętrzna i czułość galwanometru oraz wartość napięcia zasilania mostka • Mostek Thompson’a: czułość układu i błędu systematycznego

Wyjaśnić sposób równoważenia wybranego mostka prądu zmiennego.
rozpocznij naukę
• * Mostek Maxwell’a osiąga stan równowagi tylko w przypadku równości stałych czasowych elementu mierzonego i wzorca indukcyjności. Równość taka zachodzi bardzo rzadko. Wprowadza się więc w mostku dodatkowy regulowany rezystor r, który włącza się przełącznikiem P w ramię Rx (położenie 1) lub Rw (położenie 2) zależnie od tego, które z ramion ma większą stałą czasową. Jeżeli Lx/Rx>Lw/Rw, to po ustawieniu przełącznika w pozycji l przez regulację rezystora r osiąga się równowagę mostka. • * Mostek W

29. Wyjaśnić zasadę działania automatycznego mostka prądu zmiennego.
rozpocznij naukę
Napięcie z generatora idzie w dwie gałęzie gałąź idealną i gałąź, w której znajduje się mierzony element. W gałęzi idealnej znajdują się dwa przetworniki i kondensator mające na celu równoważenie mostka. Warunkiem równowagi jest żeby obie gałęzie się równoważyły. Kontroluje to układ równoważenia działający automatycznie. Wynik pomiaru odczytujemy w polu odczytu. +Rysunek

30. Do czego stosowana jest metoda najmniejszych kwadratów?
rozpocznij naukę
Metoda najmniejszych kwadratów – standardowa metoda przybliżania rozwiązań zestawu równań, w którym jest ich więcej niż zmiennych


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.