Średniowiecze powszechne cz.2.

 0    58 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Wizygoci
rozpocznij naukę
lud mieszkający początkowo na Bałkanach. Stworzyli własne państwo, obejmujące część półwyspu Iberyjskiego oraz tereny południowo-zachodniej Galii
Ostrogoci
rozpocznij naukę
Plemię władane przez Teodoryka Wielkiego, na terenie Italii stworzyli własne państwo ze stolicą w Rawennie
przywódca Wandalów
rozpocznij naukę
Gnezeryk
wkroczenie Longobardów do Italii (data, skutek)
rozpocznij naukę
586, koniec wielkiej wędrówki ludów w Europie Zachodniej
Grzegorz Wielki
rozpocznij naukę
papież, rozpoczął działalność publiczną jako prefekt Rzymu, troszczył się o bezpieczeństwo jego mieszkańców, dbał o krzewienie chrześcijaństwa, z jego inicjatywy spisano chorał gregoriański (melodie liturgiczne)
klasztory
rozpocznij naukę
wspólnoty funkcjonujące wg spisanych zasad, angażujące się w praktyki religijne i działalność intelektualną, najważniejsze enklawy uporządkowanego życia społecznego
Vivarium (założyciel, koncepcja)
rozpocznij naukę
klasztor założony przez Kasjodora - wykształcenie jako środek służący do lepszego poznania Pisma Świętego
twórca reguły benedyktyńskiej
rozpocznij naukę
Benedykt z Nursji
reguła benedyktyńska
rozpocznij naukę
modlitwa i praca, stałość miejsca
stałość miejsca
rozpocznij naukę
wymóg pozostania od ślubów zakonnych do śmierci w jednym klasztorze
zakon benedyktyński (rok założenia, siedziba)
rozpocznij naukę
529, Monte Cassino
zakon cystersów (rok założenia, siedziba)
rozpocznij naukę
1098, Cisteaux
zakon norbertański (rok założenia, siedziba)
rozpocznij naukę
1120, Premontre
zakon franciszkański (rok założenia, siedziba)
rozpocznij naukę
1223, Asyż
Justynian I Wielki (lata życia)
rozpocznij naukę
527-565
Justynian I Wielki
rozpocznij naukę
cesarz bizantyjski, dążył do odzyskania ziem cesarstwa zachodniorzymskiego i do narzucenia katolicyzmu wszystkim mieszkańcom Bizancjum, twórca Kodeksu, Justyniana
Belizariusz
rozpocznij naukę
wódz bizantyjski, który w 533 r. rozpoczął kampanię przeciwko państwu Wandalów
wojska Belizariusza zajmują Sycylię (data)
rozpocznij naukę
535
powstanie Nika
rozpocznij naukę
powstanie przeciw Justynianowi I, zakończone krwawą rozprawą z buntownikami (523)
Trybonian
rozpocznij naukę
wybitny prawnik Justyniana Wielkiego, współtwórca Kodeksu Justyniana
Kodeks Justyniana (data)
rozpocznij naukę
534
Kodeks Justyniana
rozpocznij naukę
uporządkowany zbiór przepisów prawnych uchwlonych przez władców od czasów Hadriana
Prokopiusz z Cezarei
rozpocznij naukę
najwybitniejszy przedstawiciel średniowiecznej historiografii
ikonolaizm/obrazoburstwo
rozpocznij naukę
ruch dążący do likwidacji ikon w VIII i IX w.
cechy architektury bizantyjskiej
rozpocznij naukę
liczne okna, ciężar kopuły przeniesiony na 4 pendentywy, arabskie napisy, minarety
epidemia dżumy w Konstantynopolu (data)
rozpocznij naukę
542
inwazja Longobardów na Bizancjum, opanowanie przez nich Italii (data)
rozpocznij naukę
568
podbicie południowego skrawka Hiszpanii przez Wizygotów (lata)
rozpocznij naukę
571-572
bizantyjskie ziemie zdobyte przez Persów
rozpocznij naukę
Syria, Palestyna, Egipt
Herakliusz I
rozpocznij naukę
cesarz, który powstrzymał ekspansję Persów
nieudane oblężenie Konstantynopola przez Awarów i Słowian (sojuszników Persów) (data)
rozpocznij naukę
626
bitwa pod Niniwą (data)
rozpocznij naukę
627
bitwa pod Niniwą
rozpocznij naukę
wojska Herakliusza kontra Persowie, klęska Persów, zdobycie ich stolicy - Ktezyfontu
Arabowie próbują podbić Konstantynopol
rozpocznij naukę
717
temy
rozpocznij naukę
bizantyjskie okręgi wojskowe, wprowadzone, by ratować państwo
Bazyli I Macedończyk
rozpocznij naukę
cesarz bizantyjski, założyciel dynastii macedońskiej
Bazyli II Bułgarobójca
rozpocznij naukę
cesarz bizantyjski, który pokonał monarchię bułgarską
sojusz Bazylego II z Włodzimierzem Wielkim (księciem kijowskim)
rozpocznij naukę
sojusz, dzięki któremu nastąpiła chrystianizacja Rusi, cesarz zaś otrzymał pomoc militarną sił waresko-ruskich
renesans macedoński (czas trwania)
rozpocznij naukę
IX-XI
renesans macedoński
rozpocznij naukę
epoka umocnienia politycznego i gospodarczego Bizancjum
tereny zamieszkiwane przez plemiona arabskie
rozpocznij naukę
Zatoka Perska, Jemen, pogranicze Syrii i Mezopotamii, kraina Al-Hidżaz
Al-Kaaba
rozpocznij naukę
świątynia w Mekkce, w której złożony był Czarny Kamień
pierwsze objawienie Mahometa (data)
rozpocznij naukę
610
hidżra (ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny)
rozpocznij naukę
622
dżihad
rozpocznij naukę
święta wojna z niewiernymi, będąca obowiązkiem muzułmanów
szariat
rozpocznij naukę
prawo, którego źródłem jest Koran
śmierć Mahometa (data)
rozpocznij naukę
632
Abu Bakr
rozpocznij naukę
następca Mahometa
Andaluzja
rozpocznij naukę
ziemie zdobyte przez wojska muzułmańskie w wyniku podbojów Abu Bakra
bitwa pod Poitiers (data)
rozpocznij naukę
732
bitwa pod Poitiers
rozpocznij naukę
muzułmanie pokonani przez Karola Młota, Europa Zachodnia ocalona!
bitwa nad rzeką Tałas (data)
rozpocznij naukę
751
bitwa nad rzeką Tałas
rozpocznij naukę
kalifowie pokonują Chińczyków
dżizja
rozpocznij naukę
dodatkowa danina nakładanana żydów i chrześcijan żyjących w Imperium Arabskim
założenie stolicy arabskiego imperium w Damaszku (data)
rozpocznij naukę
661
Sunna
rozpocznij naukę
zbiór opowiadań o czynach Mahometa
prawo salickie
rozpocznij naukę
spisane na rozkaz władcy germańskie prawo zwyczajowe
bankier
rozpocznij naukę
osoba szacująca wartość monet i wymieniająca je na obowiązujące w danym mieście

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.