Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

Budowa komórki cz. 1 - struktury błoniaste

 0    12 fiszek    KAKTUS019
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co przedstawia obrazek?
rozpocznij naukę
Aparat Golgiego (diktiosom)
Z ilu cystern składa się diktiosom obecny w komórkach zwierzęcych, a z ilu w komórkach roślinnych?
rozpocznij naukę
W komórkach ssaków 5-7 cystern W komórkach roślinnych może być 20 i więcej
Jakie są podstawowe funkcje aparatu Golgiego?
rozpocznij naukę
Zadaniem tych organelli jest modyfikacja, pakowanie oraz przekazywanie zagęszczonych substancji w obrębie i poza komórkę
Jakie wyróżniamy typy lizosomów?
rozpocznij naukę
Trawienne, magazynujące, grabarze komórek" - uczestniczące w apoptozie komórek
Podaj dwie funkcje lizosomów.
rozpocznij naukę
-rozkład substancji (fagocytoza ciał obcych) -metamorfoza wielu organizmów (apoptoza komórki)
Do jakich organelli zaliczymy peroksysomy i glioksysomy?
rozpocznij naukę
Do mikrociałek
Co to jest katalaza?
rozpocznij naukę
Jest to enzym, który bierze udział w rozkładaniu toksycznego nadtlenku H2O2
W jakich komórkach występują peroksysomy?
rozpocznij naukę
W eukariotycznych, zwierzęcych
Gdzie występują glioksysomy i jaka jest ich funkcja?
rozpocznij naukę
Występowanie: komórki roślin gromadzących tłuszcze Funkcja: rozkładają tłuszcze na cukry
Które z organelli komórki przedstawiają rysunki?
rozpocznij naukę
Rybosomy
Wyjaśnij znaczenie podjednostek S (patrz rysunek)
rozpocznij naukę
S - stała Sverberga - stała sedymentacji, jest to proces oddzielania się ciał stałych od cieczy, polegający na opadaniu fazy stałej cieczy pod wpływem siły ciężkości
Funkcja rybosomów to:
rozpocznij naukę
Biosynteza białek - translacja

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.