Ojcze nasz (Pater noster) po łacinie

3.5  4    9 fiszek    joal
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
rozpocznij naukę
Pater noster, qui es in caelis
święć się imię Twoje
rozpocznij naukę
sanctificetur nomen tuum,
Przyjdz królestwo Twoje
rozpocznij naukę
Adveniat regnum tuum,
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi
rozpocznij naukę
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
rozpocznij naukę
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
i odpuść nam nasze winy
rozpocznij naukę
et dimitte nobis debita nostra,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
rozpocznij naukę
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
i nie wódź nas na pokuszenie
rozpocznij naukę
Et ne nos inducas in tentationem;
ale nas zbaw ode złego
rozpocznij naukę
sed libera nos a malo

Modlitwa „Ojcze nasz" po łacinie. Najważniejsza modlitwa europejskiego chrześcijaństwa

Chrześcijański kod kultury europejskiej towarzyszy nam na każdym kroku i nawet jeśli nie jesteśmy świadomi takich korzeni, warto je znać. Zanim chrześcijaństwo, a w Polsce głównie jego katolickie wydanie, stworzyło naszą zbiorową wyobraźnię, modlitwa „Ojcze nasz" była częścią liturgii rzymskiej w międzynarodowym języku europejskiej dyplomacji, czyli po łacinie. W tym języku nazwa modlitwy brzmi Pater Noster. Dzięki tej transmisji kulturowej, „Ojcze nasz" weszło do kanonu sztuki i literatury liturgicznej, a sama łacina stała się elementem solidnej, humanistycznej edukacji elit.

Nauka łaciny w XXI wieku

Dziś uczą się jej tylko uczniowie liceów humanistycznych i studenci filologii, prawa, medycyny i teologii, jednak jeszcze przedwojenna matura uwzględniała właśnie łacinę w kanonie maturalnym dla każdego. Współcześnie jednak język uznawany jest za wymarły, poza nauką i teologią nie stosuje się go na co dzień. Jeżeli jednak chciałbyś poznać język łaciński, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasięgnąć nauki w internecie. U nas możesz za darmo zetknąć się z łaciną np. w tych lekcjach: Łacińskie liczebniki porządkowe, Jednostki, pory roku i nazwy miesięcy po łacinie, Sentencje po łacinie.

Fiszki z wyrażeniami z modlitwy „Ojcze nasz" – świetny pomysł na pomoc dydaktyczną

W ramach lektoratów dla studentów kierunków humanistycznych pojawia się wiele różnorodnych tekstów łaciny klasycznej. W tym także Pater Noster czy różaniec po łacinie. To dobra praktyka edukacyjna, gdyż słowa „Ojcze nasz" odzwierciedlają także wiele dogmatów katolicyzmu, podając je w skrótowej, łatwej do zapamiętania formie. Fiszki zawierające wyrażenia z tej modlitwy po łacinie mogą zatem pełnić podwójną rolę, nie tylko pomóc w nauce łaciny klasycznej, ale i w przyswojeniu podstawowych prawd liturgii katolickiej. Każda fiszka zawiera pojedynczą frazę, dzięki czemu łatwo jest zapamiętać ją w całości. W ten sposób ucząc się łaciny, uczymy się zarazem zrębów chrześcijaństwa, które od wczesnego średniowiecza było przecież fragmentem uniwersum kulturowego Europy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.