Wierzę w Boga (Credo)

 0    35 fiszek    Mimisia
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Credo in unum Deum
rozpocznij naukę
Wierzę w jednego Boga

Patrem omnipotentem
rozpocznij naukę
Ojca wszechmogącego

factorem caeli et terrae
rozpocznij naukę
Stworzyciela nieba i ziemi

visibilium omnium et invisibilium
rozpocznij naukę
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Et in unum Dominum, Iesum Christum
rozpocznij naukę
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa

Filium Dei unigenitum
rozpocznij naukę
Syna Bożego jednorodzonego

Et ex Patre natum ante omnia saecula
rozpocznij naukę
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami

Deum de Deo
rozpocznij naukę
Bóg z Boga

lumen de lumine
rozpocznij naukę
Światłość ze Światłości

Deum verum de Deo vero
rozpocznij naukę
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego

Genitum non factum
rozpocznij naukę
Zrodzony a nie stworzony

consubstantialem Patri
rozpocznij naukę
współistotny Ojcu

per quem omnia facta sunt
rozpocznij naukę
a przez Niego wszystko się stało

Qui propter nos homines
rozpocznij naukę
On to dla nas ludzi

et propter nostram salutem
rozpocznij naukę
i dla naszego zbawienia

descendit de caelis
rozpocznij naukę
zstąpił z niebios

Et incarnatus est. De Spiritu Sancto Ex Maria Virgine
rozpocznij naukę
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy

ET HOMO FACTUS EST
rozpocznij naukę
I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM

Crucifixus etiam pro nobis
rozpocznij naukę
Ukrzyżowany również za nas

sub Pontio Pilato passus, et sepultus est
rozpocznij naukę
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas
rozpocznij naukę
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo

Et ascendit in caelum
rozpocznij naukę
I wstąpił do nieba

sedet ad dexteram Patris
rozpocznij naukę
siedzi po prawicy Ojca

Et iterum venturus est cum gloria
rozpocznij naukę
I powtórnie przyjdzie w chwale

iudicare vivos, et mortuos
rozpocznij naukę
sądzić żywych i umarłych

cuius regni non erit finis
rozpocznij naukę
a Królestwu Jego nie będzie końca

Et in Spiritum Sanctum
rozpocznij naukę
Wierzę w Ducha Świętego

Dominum et vivificantem
rozpocznij naukę
Pana i Ożywiciela

Qui ex Patre Filioque procedit
rozpocznij naukę
który od Ojca i Syna pochodzi

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur
rozpocznij naukę
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę

qui locutus est per Prophetas
rozpocznij naukę
który mówił przez Proroków

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam
rozpocznij naukę
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum
rozpocznij naukę
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów

Et exspecto resurrectionem mortuorum
rozpocznij naukę
I oczekuję wskrzeszenia umarłych

Et vitam venturi saeculi
rozpocznij naukę
i życia wiecznego w przyszłym świecie

„Wierzę w Boga” po łacinie

„Wierzę w Boga” w języku łacińskim należy do kanonu tekstów, który muszą poznać wszyscy uczący się tego języka w bardziej zaawansowanym stopniu. Łacina od wieków była językiem liturgii i nauki. Dziś tylko pozornie jest „martwym” językiem. Nadal jest ona niezbędna przyszłym lekarzom i prawnikom, a przede wszystkim – humanistom i teologom. W nauce łaciny nie ma konwersacji i kontaktu z żywym językiem, za to na pierwszy plan wysuwa się tłumaczenie antycznych i średniowiecznych tekstów, połączone z poznawaniem słownictwa i niełatwej, pełnej wyjątków gramatyki.

Tradycyjna modlitwa „Wierzę w Boga”

„Wierzę w Boga”, zwane także Credo czy Symbolem Nicejsko-Konstantynopolitańskim, odmawia się podczas każdej mszy. Czy wiecie, że jej polska wersja pojawiła się w Kościołach całkiem niedawno? Do lat 60’ XX wieku językiem, w jakim odprawiano mszę i odmawiano Credo, była łacina. Dopiero sobór watykański II dopuścił języki narodowe do liturgii. Spróbujcie swoich sił w tłumaczeniu tekstu tak ważnego dla religii, a jednocześnie będącego zabytkiem języka łacińskiego z V w.!

Łacina dla ambitnych

Tłumaczenie „Wierzę w Boga” z łaciny na polski to spore wyzwanie dla uczniów i studentów przedmiotów humanistycznych oraz osób zainteresowanych religią i teologią. Ale nawet przy nauce tak szacownego języka można skorzystać z rozwiązań, jakie stwarza nowoczesna technika. System fiszek, pokazujący przekład poszczególnych fraz łacińskich, pozwala sprawdzić swoją znajomość tekstu. Dzięki nauce opartej na materiałach wizualnych, można nie tylko udoskonalić swoje zdolności translatorskie, ale także utrwalić skomplikowaną łacińską składnię i słownictwo.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.