Wierzę w Boga (Credo)

3  3    35 fiszek    Mimisia
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Credo in unum Deum
rozpocznij naukę
Wierzę w jednego Boga
Patrem omnipotentem
rozpocznij naukę
Ojca wszechmogącego
factorem caeli et terrae
rozpocznij naukę
Stworzyciela nieba i ziemi
visibilium omnium et invisibilium
rozpocznij naukę
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Et in unum Dominum, Iesum Christum
rozpocznij naukę
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa
Filium Dei unigenitum
rozpocznij naukę
Syna Bożego jednorodzonego
Et ex Patre natum ante omnia saecula
rozpocznij naukę
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami
Deum de Deo
rozpocznij naukę
Bóg z Boga
lumen de lumine
rozpocznij naukę
Światłość ze Światłości
Deum verum de Deo vero
rozpocznij naukę
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego
Genitum non factum
rozpocznij naukę
Zrodzony a nie stworzony
consubstantialem Patri
rozpocznij naukę
współistotny Ojcu
per quem omnia facta sunt
rozpocznij naukę
a przez Niego wszystko się stało
Qui propter nos homines
rozpocznij naukę
On to dla nas ludzi
et propter nostram salutem
rozpocznij naukę
i dla naszego zbawienia
descendit de caelis
rozpocznij naukę
zstąpił z niebios
Et incarnatus est. De Spiritu Sancto Ex Maria Virgine
rozpocznij naukę
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
ET HOMO FACTUS EST
rozpocznij naukę
I STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM
Crucifixus etiam pro nobis
rozpocznij naukę
Ukrzyżowany również za nas
sub Pontio Pilato passus, et sepultus est
rozpocznij naukę
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas
rozpocznij naukę
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo
Et ascendit in caelum
rozpocznij naukę
I wstąpił do nieba
sedet ad dexteram Patris
rozpocznij naukę
siedzi po prawicy Ojca
Et iterum venturus est cum gloria
rozpocznij naukę
I powtórnie przyjdzie w chwale
iudicare vivos, et mortuos
rozpocznij naukę
sądzić żywych i umarłych
cuius regni non erit finis
rozpocznij naukę
a Królestwu Jego nie będzie końca
Et in Spiritum Sanctum
rozpocznij naukę
Wierzę w Ducha Świętego
Dominum et vivificantem
rozpocznij naukę
Pana i Ożywiciela
Qui ex Patre Filioque procedit
rozpocznij naukę
który od Ojca i Syna pochodzi
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur
rozpocznij naukę
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę
qui locutus est per Prophetas
rozpocznij naukę
który mówił przez Proroków
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam
rozpocznij naukę
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum
rozpocznij naukę
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów
Et exspecto resurrectionem mortuorum
rozpocznij naukę
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
Et vitam venturi saeculi
rozpocznij naukę
i życia wiecznego w przyszłym świecie

„Wierzę w Boga” po łacinie

„Wierzę w Boga” w języku łacińskim należy do kanonu tekstów, który muszą poznać wszyscy uczący się tego języka w bardziej zaawansowanym stopniu. Łacina od wieków była językiem liturgii i nauki. Dziś tylko pozornie jest „martwym” językiem. Nadal jest ona niezbędna przyszłym lekarzom i prawnikom, a przede wszystkim – humanistom i teologom. W nauce łaciny nie ma konwersacji i kontaktu z żywym językiem, za to na pierwszy plan wysuwa się tłumaczenie antycznych i średniowiecznych tekstów, połączone z poznawaniem słownictwa i niełatwej, pełnej wyjątków gramatyki.

Tradycyjna modlitwa „Wierzę w Boga”

„Wierzę w Boga”, zwane także Credo czy Symbolem Nicejsko-Konstantynopolitańskim, odmawia się podczas każdej mszy. Czy wiecie, że jej polska wersja pojawiła się w Kościołach całkiem niedawno? Do lat 60’ XX wieku językiem, w jakim odprawiano mszę i odmawiano Credo, była łacina. Dopiero sobór watykański II dopuścił języki narodowe do liturgii. Spróbujcie swoich sił w tłumaczeniu tekstu tak ważnego dla religii, a jednocześnie będącego zabytkiem języka łacińskiego z V w.!

Łacina dla ambitnych

Tłumaczenie „Wierzę w Boga” z łaciny na polski to spore wyzwanie dla uczniów i studentów przedmiotów humanistycznych oraz osób zainteresowanych religią i teologią. Ale nawet przy nauce tak szacownego języka można skorzystać z rozwiązań, jakie stwarza nowoczesna technika. System fiszek, pokazujący przekład poszczególnych fraz łacińskich, pozwala sprawdzić swoją znajomość tekstu. Dzięki nauce opartej na materiałach wizualnych, można nie tylko udoskonalić swoje zdolności translatorskie, ale także utrwalić skomplikowaną łacińską składnię i słownictwo.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.