Łacina dla początkujących EDGARD, lekcja 4

 0    72 fiszki    bartek182182
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

aevum, aevi (n)

alienus, aliena, alienum

alimentum, alimenti

amor, amoris

aro, arare

bellum, belli


bonum, boni

pokarm, jedzenie
rozpocznij naukę
cibus, cibi

concilio, conciliare

pożądanie, pragnienie
rozpocznij naukę
cupido, cupidinis

desum, deesse

umiejętność mówienia, elokwencja
rozpocznij naukę
eloquentia, eloquentiae

ferreus, ferrea, ferreum

ferrum, ferri

fluo, fluere

herba, herbae

szacunek, zaszczyt
rozpocznij naukę
honor, honoris

ignotus, ignota, ignotum

iocus, ioci (m)

sama z siebie
rozpocznij naukę
ipsa per se

iudicium, iudicii (n)s

sprawiedliwość
rozpocznij naukę
iustitia, iustitiae

mundus, mundi

murus, muri

rodzić się
rozpocznij naukę
nascor, nasci


neque... neque


nomino, nominare

noster, nostra, nostrum

zobowiązywać
rozpocznij naukę
obligo, obligare

pachnieć, mieć zapach
rozpocznij naukę
oleo, olere

olim

oppidum, oppidi

mało, za mało
rozpocznij naukę
parum

pauper, pauperis

pecunia, pecuniae (f)

per iocum

poena, poenae

niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
periculum, periculi

przede wszystkim, najpierw
rozpocznij naukę
primum

pugno, pugnare

qui

quamquam

panować, królować
rozpocznij naukę
regno, regnare

królestwo, panowanie
rozpocznij naukę
regnum, regni

saeculum, saeculi

scribo, scribere


sine (+ abl.)

teneo, tenere

terra, terrae

timeo, timere


ultra (+ acc.)

niedźwiedź
rozpocznij naukę
ursus, ursi (m)

ver, veris

prawdziwie, zaiste
rozpocznij naukę
vere

vicinus, vicini

video, videre

vitium, vitii (n)

Nikt nie podlega zobowiązaniom przekraczającym możliwości.
rozpocznij naukę
Ultra posse nemo obligatur.

Małym (małymi środkami) żyje się dobrze.
rozpocznij naukę
Vivitur parvo bene (Horacy).

Nie ten, kto ma za mało, lecz ten, kto posiada zbyt wiele, jest ubogi.
rozpocznij naukę
Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est (Seneka).

Przede wszystkim nie szkodzić.
rozpocznij naukę
Primum non nocere.

Nigdy niebezpieczeństwo nie jest zwyciężane bez niebezpieczeństwa.
rozpocznij naukę
Numquam periculum sine periculo vincitur.

Dosyć wymowności, zbyt mało mądrości.
rozpocznij naukę
Satis eloquentiae, sapientiae parum (Salustiusz o Katylinie).

Nie pragnie się tego, co nieznane.
rozpocznij naukę
Ignoti nulla cupido (Owidiusz)

Nikt nie rodzi się bez wad.
rozpocznij naukę
Vitiis sine nemo nascitur (Horacy).

Pieniądze nie śmierdzą.
rozpocznij naukę
Pecunia non olet.

Na wieki wieków.
rozpocznij naukę
In saecula saeculorum.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.