Łacina dla początkujących EGDARD, lekcja 5

 0    62 fiszki    bartek182182
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

aevum, aevi

aliquando

alius, alia, aliud

jeden drugiego, jedni drugich
rozpocznij naukę
alii alios

anser, anseris

zamek, akropol
rozpocznij naukę
arx, arcis

wspinać się
rozpocznij naukę
ascendo, ascendere

canis, canis

cavo, cavare

clangor, clangoris

stok, zbocze
rozpocznij naukę
clivus, clivi

corpus, corporis

defensor, defensoris

deicio, deicere

odpierać, odpychać
rozpocznij naukę
depello, depellere

nieoczekiwanie, z zaskoczenia
rozpocznij naukę
ex inopinato

excito, excitare


foritier

gutta, guttae

homo, hominis

gość, gospodarz
rozpocznij naukę
hospes, hospitis

hostis, hostis (m)


wdzierać się, atakować
rozpocznij naukę
invado, invadere

iudex, iudicis (m)

itaque

lapis, lapidis (m)

lex, legis

mons, montis (m)

nawet nie, ani nawet
rozpocznij naukę
ne... quidem

konieczność
rozpocznij naukę
necessitas, necessitatis

imię, nazwisko, nazwa
rozpocznij naukę
nomen, nominis (n)

nox, noctis (f)

obsideo, obsidere

paucus, pauca, paucum

stromy, urwisty
rozpocznij naukę
praeceps, praecipitis


stawiać opór
rozpocznij naukę
resisto, resistere

rex, regis (m)

święty, poświęcony
rozpocznij naukę
sacer, sacra, sacrum

servo, servare

solus, sola, solum

somnus, somni (m)

sto, stare

podpierać, pomagać
rozpocznij naukę
sublevo, sublevare

summus, summa, summum

tyle, tak wiele
rozpocznij naukę
tot

totus, tota, totum

urbs, urbis (f)

vigilo, vigilare

cnota, męstwo
rozpocznij naukę
virtus, virtutis

Rzadki ptak na ziemi (osoba wyjątkowa).
rozpocznij naukę
Rara avis in terris.

Zdrowy duch w zdrowym ciele.
rozpocznij naukę
Mens sana in corpore sano.

Boję się człowieka jednej książki.
rozpocznij naukę
Hominem unius libri timeo.

Nowy król, nowe prawo.
rozpocznij naukę
Novus rex, nova lex.

Kropa drąży skałę.
rozpocznij naukę
Gutta cavat lapidem.

Uczyń z konieczności cnotę.
rozpocznij naukę
Fac de necessitate virtutem.

Gość jest dla gospodarza święty.
rozpocznij naukę
Hospes hospiti sacer.

Ilu niewolników tylu wrogów.
rozpocznij naukę
Quot servi tot hostes.

Ilu ludzi, tyle zdań.
rozpocznij naukę
Quot homines tot sententiae.

Nikt (nie jest) sędzią w swojej sprawie.
rozpocznij naukę
Nemo iudex in causa sua.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.