łacina dla prawników prawo karne

 0    29 fiszek    urbikon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

nullum crimen, nulla poena sine lege poenali anteriori
rozpocznij naukę
nie ma przestępstwa, nie ma kary bez ustawy

sine lege scripta
rozpocznij naukę
ustawa musi być spisana

sine lege certa
rozpocznij naukę
musi być jasno określony w ustawie czyn

sine lege praevia
rozpocznij naukę
ustawa musi działać na przyszłość, musi poprzedzać czyn

vis absoluta
rozpocznij naukę
przymus bezwzględny

vis compulsiva
rozpocznij naukę
przymus względny (pod wpływem groźby)

dolus directus repentinus
rozpocznij naukę
zamiar bezpośredni nagły, pod wpływem impulsu

dolus directus praemediatur
rozpocznij naukę
zamiar bezpośredni przemyślany

dolus eventualis
rozpocznij naukę
zamiar ewentualny, powinniśmy przewidzieć, ale nie przewidzieliśmy


culpa dolo exorta
rozpocznij naukę
wina kombinowana, znamiona przestępstwa typu podstawowego objęte są umyślnością, natomiast następstwa czynu powodujące wyższą karalność - nieumyślnością

iter delicti
rozpocznij naukę
droga deliktu, formy stadialne przestępstwa: zamiar, przygotowanie, usiłowanie, dokonanie

delictum putativum
rozpocznij naukę
przestępstwo urojone, działanie uważane za przestępstwo nie będące nim w świetle prawa

nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
rozpocznij naukę
nikt rozsądny nie karze za to, że popełniono przewinienie, ale dlatego, by go nie popełniano

in dubio pro reo
rozpocznij naukę
w razie wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego

dolus non preasumitur
rozpocznij naukę
nie można domniemywać złego zamiaru

reformatio in peius iudici apellato non licet
rozpocznij naukę
sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na gorszy

delicta parentum liberis non nocet
rozpocznij naukę
przestępstwo rodziców dzieciom nie szkodzi

crimina morte extinguuntur
rozpocznij naukę
przestępstwa wygasają wraz ze śmiercią

reus in exceptione actor est
rozpocznij naukę
pozwany przez podniesienie zarzutu procesowego staje się powodem

ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
rozpocznij naukę
obowiązek przeprowadzenia dowodu ciąży na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza

in criminalibus probationes debent esse luce clariones
rozpocznij naukę
w prawie karnym dowody powinny być jaśniejsze niż światło

dominus litis
rozpocznij naukę
oskarżyciel jest panem procesu (w prawie karnym)

quod non est in actis non est in mundo
rozpocznij naukę
czego nie ma w aktach, tego nie ma, nie można brać pod uwagę

verba volant, scripta manent
rozpocznij naukę
słowa ulatują, pismo pozostaje

testis auditu
rozpocznij naukę
śswiadek ze słuszenia (nie jest wiarygodny)

relatio refero
rozpocznij naukę
zdać sprawę z tego, co słyszeliśmy

delicta iuris gentium
rozpocznij naukę
przestępstwa prawa międzynarodowego

victimologia
rozpocznij naukę
nauka o wierze


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.