Zdrowaś Maryjo (Ave Maria) po łacinie

4  1    8 fiszek    joal
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Zdrowaś Mario
rozpocznij naukę
Ave Maria
łaskiś pełna
rozpocznij naukę
gratia plena,
Pan z Tobą
rozpocznij naukę
Dominus tecum est
Błogosławionaś Ty między niewiastami
rozpocznij naukę
Benedicta tu in mulieribus,
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus
rozpocznij naukę
et benedictus fructus ventris tui, Jesus,
Święta Maryjo, Matko Boża
rozpocznij naukę
Sancta Maria, Mater Dei,
Módl się za nami grzesznymi
rozpocznij naukę
Ora pro nobis peccatoribus,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
rozpocznij naukę
nunc et in hora mortis nostrae. Amen

Zdrowaś Mario po łacinie. Modlitwa, której słowa są kanonem kultury.

Tak zwane Pozdrowienia Anielskie, czyli - w popularnej nazwie - modlitwa Zdrowaś Mario (Ave Maria po łacinie) to tekst kultury nie tylko religijnej, ale i świeckiej. Ave Maria jest toposem, czyli motywem wędrownym, kultury chrześcijańskiej Europy. Motyw ten znamy z malarstwa, poezji i pieśni religijnej. Nawet dla współczesnego człowieka, któremu przesłania chrześcijańskie są całkowicie obojętne, znajomość modlitwy Zdrowaś Mario po łacinie umożliwi znajomość kanonu kulturowego, którego Europa jest integralną częścią. Poza przesłaniem religijnym bowiem, modlitwa ta, odzwierciedla rycerski model kobiecości, pełnej wdzięku, zewnętrznego i wewnętrznego piękna oraz natchnienia do wzniosłych działań. Dla chrześcijan takim natchnieniem jest ingerencja Ducha Świętego w dzieje ludzkości, dla osób niereligijnych, ikoniczne piękno słów i obrazów związanych z toposem Ave Maria(Zdrowaś Mario), to światowe dziedzictwo kultury. Z nami poznasz jak jest Zdrowaś Mario po łacinie:
  • 1. Zdrowaś Mario - Ave Maria
  • 2. Łaskiś pełna - gratia plena
  • 3. Pan z Tobą - Dominus tectum est
  • 4. Błogoslawionaś Ty między niewiastami - Benedicta tu in mulieribus
  • 5. i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus - et benedictus fructus ventris tui, Jesus(...)

Fiszki nauczą - krok po kroku - tekstu Zdrowaś Mario po łacinie

Fiszki rozpisują modlitwę Zdrowaś Mario po łacinie zwrot po zwrocie, wers po wersie. Dzięki takiemu uporządkowaniu zapamiętujemy całe frazy klasycznej łaciny liturgicznej oraz motywy sztuki i poezji oparte na tych właśnie zwrotach. Takie rozwiązanie umożliwia zapamiętanie tejże, tak istotnej w dziejach Europy modlitwy, nawet osobom, które nie miały do czynienia z łaciną klasyczną. Fiszki pozwalają zapamiętywać globalnie całe wyrażenia. I to właśnie rozwiązanie sprawia, że Zdrowaś Mario po łacinie dostępne jest pamięciowo nie tylko filologom, ale i każdemu, kto chce znać kanon językowy Europy.

Wypróbuj również

Spróbuj z nami lekcje Zdrowaś Mario (Ave Maria) a następnie odwiedź inne nasze fiszki po łacinie: Łacińskie zwroty liturgiczne oraz Wierzę w Boga(Credo).

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.