II Deutschland in und nach der Krise

 0    45 fiszek    existor
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przewidywać 6 %owe załamanie koniunktury
rozpocznij naukę
der Konjunktureinbruch von 6% voraussagen/vorhersagen

der Internationale Wahrungsfonds

zakładać coś/wychodzić z założenia
rozpocznij naukę
von etwas ausgehen

MFW przewiduje spadek o 6%
rozpocznij naukę
der IWF erwartet ein Minus von 6%

liczyć się ze wzrostem o 6%
rozpocznij naukę
mit dem Wachstum von 6% rechnen

kraje szybko rozwijające się
rozpocznij naukę
die Schwellenlander

zostać dotknięty kryzysem
rozpocznij naukę
von der Krise betroffen sein

gospodarka kurczy się
rozpocznij naukę
die Wirtschaft schrumpft

oczekiwać poprawy wydajności gospodarczej
rozpocznij naukę
eine Steigerung der Wirtschaftsleistung erwarten

die BRIC-Lander

prognozować spadek PKB
rozpocznij naukę
die BIP-Ruckgang prognostizieren

zwiększający się popyt wewn.
rozpocznij naukę
die zunehmende Binnennachfrage

wzrost opiera się na
rozpocznij naukę
das wachstum beruht auf

grać istotną rolę
rozpocznij naukę
die Bedeutende Rolle spielen

ochronić gospodarkę kraju przed efektami kryzysu
rozpocznij naukę
die Wirtschaft des Landes vor Krisseneffekten schutzen

mieć na coś długotrwałe skutki
rozpocznij naukę
die langfristigen Auswirkungen auf ... haben

zyskiwać/tracić na znaczeniu
rozpocznij naukę
an Bedeutung gewinnen/verlieren

gospodarka się kurczy
rozpocznij naukę
die Wirtschaft schrumpft

okazać się podatnym na kryzys
rozpocznij naukę
sich als krisenafallig erweisen

być dotkniętym spadkiem światowego handlu
rozpocznij naukę
vom Einbruch des Welthandels betroffen sein

specjalizacja w
rozpocznij naukę
die Spezialisierung auf

jest popyt na produkty
rozpocznij naukę
die Produkte werden gefragt

wpadać w kłopoty
rozpocznij naukę
in Schwierigkeiten geraten

paść ofiarą spadku koniunktury
rozpocznij naukę
dem Konjunktureinbruch zum Opfer fallen

istnieje niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
es beseht die Gefahr

cieszyć się na świecie wysokim uznaniem
rozpocznij naukę
hohes Ansehen weltweit geniessen

znak jakości
rozpocznij naukę
das Qualitatssiegel

niepodważalny
rozpocznij naukę
unbestritten

zwiększyć wysiłek/staranie
rozpocznij naukę
Anstrengungen erhohen

pozostać konkurencyjnym w rywalizacji o
rozpocznij naukę
im Wettbewerb um ... konkurrenzfahig bleiben

osiągnąc wybitną pozycję
rozpocznij naukę
die hervorragende Position erreichen

ożywienie koniunktury
rozpocznij naukę
Wiederbelegung der Konjunktur

ekonomiczny instytut badań
rozpocznij naukę
die wirtschaftsforschungsinstitut

obecny, teraźniejszy
rozpocznij naukę
gegenwartige

głęboki / najgłębszy
rozpocznij naukę
tief / tiefste

w takim stopniu jak
rozpocznij naukę
in dem Maß wie

kraj uprzemysłowiony
rozpocznij naukę
das Industrieland

derzeit

podział władzy
rozpocznij naukę
die Machverteilung

znaczny / istotny
rozpocznij naukę
wesentlich, erheblich

deutlich

trwale / długotrwale
rozpocznij naukę
nachhaltig

beschadigt

utrzymywać

warunki lokalizacji
rozpocznij naukę
Standortbedingungen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.