II Deutschland in und nach der Krise

 0    45 fiszek    existor
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przewidywać 6 %owe załamanie koniunktury
rozpocznij naukę
der Konjunktureinbruch von 6% voraussagen/vorhersagen
MFW
rozpocznij naukę
der Internationale Wahrungsfonds
zakładać coś/wychodzić z założenia
rozpocznij naukę
von etwas ausgehen
MFW przewiduje spadek o 6%
rozpocznij naukę
der IWF erwartet ein Minus von 6%
liczyć się ze wzrostem o 6%
rozpocznij naukę
mit dem Wachstum von 6% rechnen
kraje szybko rozwijające się
rozpocznij naukę
die Schwellenlander
zostać dotknięty kryzysem
rozpocznij naukę
von der Krise betroffen sein
gospodarka kurczy się
rozpocznij naukę
die Wirtschaft schrumpft
oczekiwać poprawy wydajności gospodarczej
rozpocznij naukę
eine Steigerung der Wirtschaftsleistung erwarten
kraje BRIC
rozpocznij naukę
die BRIC-Lander
prognozować spadek PKB
rozpocznij naukę
die BIP-Ruckgang prognostizieren
zwiększający się popyt wewn.
rozpocznij naukę
die zunehmende Binnennachfrage
wzrost opiera się na
rozpocznij naukę
das wachstum beruht auf
grać istotną rolę
rozpocznij naukę
die Bedeutende Rolle spielen
ochronić gospodarkę kraju przed efektami kryzysu
rozpocznij naukę
die Wirtschaft des Landes vor Krisseneffekten schutzen
mieć na coś długotrwałe skutki
rozpocznij naukę
die langfristigen Auswirkungen auf ... haben
zyskiwać/tracić na znaczeniu
rozpocznij naukę
an Bedeutung gewinnen/verlieren
gospodarka się kurczy
rozpocznij naukę
die Wirtschaft schrumpft
okazać się podatnym na kryzys
rozpocznij naukę
sich als krisenafallig erweisen
być dotkniętym spadkiem światowego handlu
rozpocznij naukę
vom Einbruch des Welthandels betroffen sein
specjalizacja w
rozpocznij naukę
die Spezialisierung auf
jest popyt na produkty
rozpocznij naukę
die Produkte werden gefragt
wpadać w kłopoty
rozpocznij naukę
in Schwierigkeiten geraten
paść ofiarą spadku koniunktury
rozpocznij naukę
dem Konjunktureinbruch zum Opfer fallen
istnieje niebezpieczeństwo
rozpocznij naukę
es beseht die Gefahr
cieszyć się na świecie wysokim uznaniem
rozpocznij naukę
hohes Ansehen weltweit geniessen
znak jakości
rozpocznij naukę
das Qualitatssiegel
niepodważalny
rozpocznij naukę
unbestritten
zwiększyć wysiłek/staranie
rozpocznij naukę
Anstrengungen erhohen
pozostać konkurencyjnym w rywalizacji o
rozpocznij naukę
im Wettbewerb um ... konkurrenzfahig bleiben
osiągnąc wybitną pozycję
rozpocznij naukę
die hervorragende Position erreichen
ożywienie koniunktury
rozpocznij naukę
Wiederbelegung der Konjunktur
ekonomiczny instytut badań
rozpocznij naukę
die wirtschaftsforschungsinstitut
obecny, teraźniejszy
rozpocznij naukę
gegenwartige
głęboki / najgłębszy
rozpocznij naukę
tief / tiefste
w takim stopniu jak
rozpocznij naukę
in dem Maß wie
kraj uprzemysłowiony
rozpocznij naukę
das Industrieland
obecnie
rozpocznij naukę
derzeit
podział władzy
rozpocznij naukę
die Machverteilung
znaczny / istotny
rozpocznij naukę
wesentlich, erheblich
wyraźnie
rozpocznij naukę
deutlich
trwale / długotrwale
rozpocznij naukę
nachhaltig
uszkodzony
rozpocznij naukę
beschadigt
anhalten
rozpocznij naukę
utrzymywać
warunki lokalizacji
rozpocznij naukę
Standortbedingungen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.