Filozofia - pojęcia i osoby cz.1

 0    14 fiszek    AnnaSikora
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Podstawa życiowa uznająca przyjemność zmysłową i rozkoszowanie się za cel ludzkiego życia.
rozpocznij naukę
hedonizm
Stanowisko filozoficzne, które w doświadczeniu rozpoznaje źródło naszej wiedzy. Przedstawiciele to: Lock, Hume, Hobbes.
rozpocznij naukę
empiryzm
Nauka o zjawiskach; pyta o treści świadomości, tzn. o to, jak przedmioty jawią się poznaniu.
rozpocznij naukę
fenomenologia
Ogólne twierdzenia, które nie są dowodzone, ale tworzą podstawę dowodu innych twierdzeń.
rozpocznij naukę
aksjomaty
Filozofia egzystencji i bycia. Stara się przywrócić wiązek abstrakcyjnego myślenia z konkretnym doświadczeniem siebie samego i świata przez jednostkę.
rozpocznij naukę
egzystencjalizm
Pojęcie obejmujące różne teorie etyczne, którym wspólne jest to, że uznają za usprawiedliwione wszystko co służy urzeczywistnieniu szczęśliwości. (Zalicza się do niego m.in.: hedonizm)
rozpocznij naukę
eudajmonizm
Pojęcie, które głosi, że poznawalne są jedynie zjawiska, nie zaś prawdziwa istota bytu.
rozpocznij naukę
agnostycyzm
Teoria rozumu i myślenia.
rozpocznij naukę
logika
Jest wypowiedzeniem wniosku wyciągniętego na podstawie jednej albo wielu przesłanek.
rozpocznij naukę
konkluzja
Sztuka wymowy, nauka o strukturze mowy, jej środkach wyrazu i formach stylistycznych.
rozpocznij naukę
retoryka
Osoba, która promuje historię powszechną jako postęp dokonujący się zgodnie z logiką dialektyczną. (5.05.1818, Trewir - 14.03.1883, Londyn)
rozpocznij naukę
Karol Marks
Twórca klasycznej filozofii greckiej. Nie zostawił żadnych pism, jego filozofia żyje w dialogach, przekazanych nam m.in.: przez jego ucznia Platona. (470 r.p.n.e., Ateny - 399 r.p.n.e., Ateny)
rozpocznij naukę
Sokrates
Filozof francuskiego oświecenia. Nie stworzył żadnego dzieła w wąskim sensie, lecz jego walka przeciwko zacofaniu i dogmatyzmowi doprowadziła do tego, że uznawany jest za jednego z najważniejszych filozofów francuskiego oświecenia. (21.11.1694, Paryż -30.05.1778, Paryż)
rozpocznij naukę
Wolter
Przedstawiciel skrajnego empiryzmu teoriopoznawczego, próbował sprowadzić wszelkie poznanie do bezpośrednich wrażeń zmysłowych i ich kopii. (7.05.1711, Edynburg - 25.8.1776 Edynburg)
rozpocznij naukę
David Hume

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.