Toulouse semestr I słówka

 0    141 fiszek    mecque
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
"pour que"
rozpocznij naukę
"aby, by, żeby"
"avant que"
rozpocznij naukę
"zanim"
"bien que"
rozpocznij naukę
"chociaż, aczkolwiek"
"ouvrage (un)"
rozpocznij naukę
"dzieło"
"intitulé"
rozpocznij naukę
"zatytułowane"
"tenter"
rozpocznij naukę
"próbować, zachęcać"
"enfance (une)"
rozpocznij naukę
"dzieciństwo"
"hébergement (un)"
rozpocznij naukę
"zakwaterowanie"
"dimension (une)"
rozpocznij naukę
"wymiar, rozmiar"
"naufragé"
rozpocznij naukę
"rozbitek"
"mendier"
rozpocznij naukę
"żebrać"
"pénible"
rozpocznij naukę
"uciązliwy, ciężki"
"aboutissement (un)"
rozpocznij naukę
"wynik"
"servir qch"
rozpocznij naukę
"śłużyć, podać"
"servir à"
rozpocznij naukę
"służy do, jest przydatne"
"servir comme"
rozpocznij naukę
"służyć jako"
"se servir"
rozpocznij naukę
"posługiwać się"
"rêver de"
rozpocznij naukę
"śnić, marzyć o"
"manquer de"
rozpocznij naukę
"brakować czegoś"
"manquer à"
rozpocznij naukę
"1. nie zwarzać, nie respektować, 2. tęsnić"
"passer devant qqn"
rozpocznij naukę
"przejść koło kogoś"
"passer à"
rozpocznij naukę
"przejść do"
"tenir à"
rozpocznij naukę
"lubić"
"tenir qch"
rozpocznij naukę
"otrzymać coś"
"s'approprier qch"
rozpocznij naukę
"stać się właścicielem czegoś"
"enclin"
rozpocznij naukę
"skłonny"
"le plus récent"
rozpocznij naukę
"najświeższy, najnowszy"
"échapper"
rozpocznij naukę
"ujść"
"sur Internet"
rozpocznij naukę
"w internecie"
"platforme"
rozpocznij naukę
"portal"
"injurieux"
rozpocznij naukę
"obelżywy, krzywdzący"
"insatntané"
rozpocznij naukę
"błyskawiczny, momentalny"
"être condamné à payer une amende"
rozpocznij naukę
"byc skazanym na zapłatę grzywny"
"estimer"
rozpocznij naukę
"ocenić, oszacować"
"se interroger"
rozpocznij naukę
"zastanawiać się"
"tri (un)"
rozpocznij naukę
"przesiew, sort"
"croiser"
rozpocznij naukę
"mijać"
"affinité"
rozpocznij naukę
"podobieństwo"
"faible"
rozpocznij naukę
"słaby"
"décption (une)"
rozpocznij naukę
"rozczarowanie"
"admettre"
rozpocznij naukę
"przyjęty"
"clandestin"
rozpocznij naukę
"skryty, podziemny"
"exclusion"
rozpocznij naukę
"wykluczenie"
"expulsé"
rozpocznij naukę
"wyrzucony"
"secours (un)"
rozpocznij naukę
"pomoc, wsparcie"
"si bien que"
rozpocznij naukę
"tak, że"
"décès"
rozpocznij naukę
"zgon, odejście"
"appartenir à"
rozpocznij naukę
"przynależec do"
"constituer qch"
rozpocznij naukę
"stanowić coś"
"être une composante de qch"
rozpocznij naukę
"być składową czegoś"
"être un élément de qch"
rozpocznij naukę
"być elementem czegoś"
"faire partie de"
rozpocznij naukę
"stanowić część"
"former"
rozpocznij naukę
"foromować, składać się na"
"compter"
rozpocznij naukę
"liczyć (wliczać)"
"comporter"
rozpocznij naukę
"zawierać, składać się na"
"englober"
rozpocznij naukę
"obejmować (w całość)"
"fonder"
rozpocznij naukę
"założyć, ustanowić"
"créer"
rozpocznij naukę
"stworzyć"
"lutter contre"
rozpocznij naukę
"walczyć przeciwko"
"défendre"
rozpocznij naukę
"bronić"
"s'occuper de"
rozpocznij naukę
"zajmować się"
"regrouper"
rozpocznij naukę
"przegrupować"
"intervenir dans"
rozpocznij naukę
"interweniować w"
"développer"
rozpocznij naukę
"rozwijać"
"compter"
rozpocznij naukę
"liczyć"
"agir dans"
rozpocznij naukę
"działać w"
"travailler à"
rozpocznij naukę
"pracować nad"
"mener"
rozpocznij naukę
"prowadzić, przewodzić"
"vivre de qch"
rozpocznij naukę
"żyć z czegoś"
"droit opposable"
rozpocznij naukę
""
"tiers (un)"
rozpocznij naukę
"osoba trzecia"
"vain"
rozpocznij naukę
"daremny"
"décent"
rozpocznij naukę
"przyzwoity"
"recours amiable"
rozpocznij naukę
"sprzeciw polubowny"
"résider"
rozpocznij naukę
"mieszkać"
"délai (un)"
rozpocznij naukę
"termin"
"insalubre"
rozpocznij naukę
"niezdrowy"
"faire le pont"
rozpocznij naukę
"robić przedłużony weekend"
"porter plainte"
rozpocznij naukę
"wnieść skargę"
"déclencher"
rozpocznij naukę
"wywołać, rozpętać"
"ça vient de"
rozpocznij naukę
"bierze się to od"
"SDF (sans domicile fixe)"
rozpocznij naukę
"bezdomny"
"désespéré"
rozpocznij naukę
"nie mający nadziei"
"marginal (un)"
rozpocznij naukę
"margines"
"dormir dans la rue"
rozpocznij naukę
"spać na ulicy"
"faire appel à"
rozpocznij naukę
"apelować"
"le projet de loi"
rozpocznij naukę
"projekt prawa"
"amendement (une)"
rozpocznij naukę
""
"lecture (une)"
rozpocznij naukę
"czytanie"
"un doute sur"
rozpocznij naukę
"wątpliwość co do"
"siéger"
rozpocznij naukę
"zasiadać"
"hémicycle (un)"
rozpocznij naukę
"półkole"
"être spérieur à"
rozpocznij naukę
"być lepszym od"
"prevu"
rozpocznij naukę
"przewidywany"
"bien que + v."
rozpocznij naukę
"aczkolwiek coś się dzieje"
"malgré + nom"
rozpocznij naukę
"pomimo czegoś"
"radieux"
rozpocznij naukę
"pogodny"
"ensoleillé"
rozpocznij naukę
"nasłoneczniony"
"flatteur"
rozpocznij naukę
"pochlebca"
"omettre qch de +inf."
rozpocznij naukę
"pominąć, przeoczyć zrobienei czegoś"
"acquérir"
rozpocznij naukę
"kupować, nabyć, pozyskać"
"transport en commun"
rozpocznij naukę
"transport publiczny"
"sac plastique"
rozpocznij naukę
"siatka foliowa"
"décider de + inf."
rozpocznij naukę
"zdecydować się na zrobienie czegoś (odważna decyzja)"
"se décider à"
rozpocznij naukę
"zdecydować się na coś (po długim rozważaniu)"
"juste"
rozpocznij naukę
"właśnie, tylko"
"électricité d'origine nucléaire"
rozpocznij naukę
"energia nuklearna"
"être d'accord sur le fait que"
rozpocznij naukę
"zgadzac się co do faktu, że"
"quartier (une)"
rozpocznij naukę
"dzielnica"
"les cadres"
rozpocznij naukę
"osoby na odpowiedzialnych stanowiskach"
"juteux"
rozpocznij naukę
"soczysty, przynoszący korzyści"
"espace (un)"
rozpocznij naukę
"przestrzeń"
"étriqué"
rozpocznij naukę
"ciasny"
"étoufflé"
rozpocznij naukę
"przyduszony"
"croquis (un)"
rozpocznij naukę
"rys, szkic"
"notion (une)"
rozpocznij naukę
"pojęcie, wyobrażenie"
"aérer"
rozpocznij naukę
"przewietrzyć, dać powietrza"
"architecte"
rozpocznij naukę
"architekt"
"bloc (un)"
rozpocznij naukę
"bryła"
"ascenseur (une)"
rozpocznij naukę
"winda"
"(une) isolation phonique"
rozpocznij naukę
"izolacja dźwiękowa"
"s'étonner"
rozpocznij naukę
"dziwić się"
"militant (un)"
rozpocznij naukę
"wojujący"
"tranquillement"
rozpocznij naukę
"spokojnie"
"filiation (une)"
rozpocznij naukę
"pochodzenie"
"maîtrise de qch"
rozpocznij naukę
"opanowanie czegoś (uporządkowanie)"
"être dissoute"
rozpocznij naukę
"rozwiązany"
"renverser le gouvernement"
rozpocznij naukę
"obalać rząd"
"(une) motion de censure"
rozpocznij naukę
"wotum nieufności"
"député"
rozpocznij naukę
"deputowany"
"poubelle (une)"
rozpocznij naukę
"kosz na śmieci"
"gaspillage (un)"
rozpocznij naukę
"marnotrawstwo"
"enterprises industrielles"
rozpocznij naukę
"przedsiębiorstwa przemysłowe"
"ressources naturelles"
rozpocznij naukę
"surowce naturalne"
"transport ferroviaire"
rozpocznij naukę
"transport kolejowy"
"transport fluviaux "
rozpocznij naukę
"transport rzeczny"
"suspension"
rozpocznij naukę
"zawieszenie"
"d'environ"
rozpocznij naukę
"około"
"empreinte"
rozpocznij naukę
"piętno"
"fournisser"
rozpocznij naukę
"dostarczać"
"malgré"
rozpocznij naukę
"mimo"

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.