Rzeczowniki niemieckie

 0    358 fiszek    Magdalenka004
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

der Anschluss an
rozpocznij naukę
aneksja, przystąpienie

Produktpalette
rozpocznij naukę
asortyment

der Anziehungspunkt
rozpocznij naukę
atrakcja

der Aufstieg
rozpocznij naukę
awans

die Forschung
rozpocznij naukę
badania

das Bankwesen
rozpocznij naukę
bankowość

die Brennenergiebasis
rozpocznij naukę
baza paliw energetycznych

Sachverständige
rozpocznij naukę
biegły, rzeczoznawca

das Gleichgewicht
rozpocznij naukę
bilans, równowaga

Leistungsanreiz
rozpocznij naukę
bodziec

die Bodenschätze
rozpocznij naukę
bogactwa naturalne

brak

branża, gałąź

die Bauwirtschaft
rozpocznij naukę
budowa

der Anlagenbau
rozpocznij naukę
budowa urządzeń przemysłowych

die Vertrauensbildung
rozpocznij naukę
budowanie zaufania

das Gebäude
rozpocznij naukę
budynek, budowla

die Zuckerrübe
rozpocznij naukę
buraki cukrowe

der Gesamtumsatz
rozpocznij naukę
całkowity obrót

Stabilitätswillen
rozpocznij naukę
chęci stabilności

ciułacz

das Wirtschaftswunder
rozpocznij naukę
cud gospodarczy


das Mitglied
rozpocznij naukę
członek

die Wohnungsmieten
rozpocznij naukę
czynsz

defekt, niedostatek

Leistungsbilanzdefizit
rozpocznij naukę
Deficyt obrotów bieżących

dekada

die Wohlfahrt
rozpocznij naukę
dobro

der Volkswohlstand
rozpocznij naukę
dobrobyt ludzi

die Einnahmen
rozpocznij naukę
dochód

das Einkommen
rozpocznij naukę
dochód

der Anbieter
rozpocznij naukę
dostawca

der Lieferant (Liefern)
rozpocznij naukę
dostawca

die Erfahrung
rozpocznij naukę
doświadczenie

Wirtschaftsablauf
rozpocznij naukę
drenaż gospodarczy

drewno

dywidenda roczna

die Forschungsaktivität
rozpocznij naukę
działalność badawcza

die Ausbeutung
rozpocznij naukę
eksploatacja, wyzysk

eksport

das Kraftwerk
rozpocznij naukę
elektrownia

das Wasserkraftwerk
rozpocznij naukę
elektrownie wodne

die Stromerzeugung
rozpocznij naukę
energia elektryczna

die Kernenergie
rozpocznij naukę
energia jądrowa

die Begeisterung für
rozpocznij naukę
entuzjazm dla...

die Tatsache
rozpocznij naukę
fakt

der Dienstleistungsbetrieb
rozpocznij naukę
firmy usługowe

die Konjunkturschwankungen
rozpocznij naukę
fluktuacje gospodarcze

der Wirtschaftszweig
rozpocznij naukę
gałąź gospodarki

der Industriezweig
rozpocznij naukę
gałęzie przemysłu

gatunek, rodzaj

der Kerngedank
rozpocznij naukę
główna idea

die Gemeinde
rozpocznij naukę
gmina

die Zentralverwaltungswirtschaft
rozpocznij naukę
gospodarka centralnie planowana

die Volkswirtschaft
rozpocznij naukę
gospodarka narodowa

die Grünlandwirtschaft
rozpocznij naukę
gospodarowanie na użytkach zielonych

die Bereitschaft
rozpocznij naukę
gotowość, pogotowie

górnictwo

der Kohlenbergbau
rozpocznij naukę
górnictwo węgla kamiennego

Oberschlesien
rozpocznij naukę
Górny Śląsk

das Kräftespiel (Kraft)
rozpocznij naukę
gra sił

die Trümmer
rozpocznij naukę
gruzy

die Viehzucht (Zucht)
rozpocznij naukę
hodowla bydła

die Viehhaltung (Vieh, halten)
rozpocznij naukę
hodowla zwierząt gospodarskich

die Stahlhütte
rozpocznij naukę
huta

ilość

der Eigennutz
rozpocznij naukę
interesowność

Koordinationsinstanz
rozpocznij naukę
jednostka koordynująca

Lebensmittelkarten
rozpocznij naukę
kartka żywnościowa

die Eisenbahn
rozpocznij naukę
kolej żelazna

die Planbehörde
rozpocznij naukę
komisja planowania

die Binnenkonjunktur
rozpocznij naukę
koniunktura wewnętrzna

die Wettbewerbsfähigkeit
rozpocznij naukę
konkurencyjność

der Verbraucher
rozpocznij naukę
konsument

die Umwandlung
rozpocznij naukę
konwersja, zmiana

das Bergwerk
rozpocznij naukę
kopalnia

kopalnie odkrywkowe

kraj (rodzinny)

das Mitgliedsland
rozpocznij naukę
kraje członkowskie

kraje zamorskie

die Landschaft
rozpocznij naukę
krajobraz

der Konsolidierungsschritt
rozpocznij naukę
kroki konsolidacji

die Forstwirtschaft (Forst)
rozpocznij naukę
leśnictwo

licencja

liczba

die Bevölkerung
rozpocznij naukę
ludność

das Nichteisenmetall (Eisen)
rozpocznij naukę
metale nieżelazne

miara, rozmiar

miedź

miękkość, rozjazd

mniejszość

die Leistungsfähigkeit
rozpocznij naukę
możliwości produkcyjne

myśl, pomysł

nabywca

die Verstaatlichung
rozpocznij naukę
nacjonalizacja

der Überschuss
rozpocznij naukę
nadwyżka, nadmiar

nagromadzenie

der Wissenschaftler
rozpocznij naukę
naukowiec

das Kunstdüngemittel
rozpocznij naukę
nawozy sztuczne

nędza

nędza, bieda

der Nachteil
rozpocznij naukę
niekorzyść

die Immobilie
rozpocznij naukę
nieruchomość

Marktgeschehen
rozpocznij naukę
nowości rynku

die Werkzeugmaschine
rozpocznij naukę
obrabiarki

das Berggebiet
rozpocznij naukę
obszar górski

die Staatsfläche
rozpocznij naukę
obszar państwa

obszar, dziedzina

das Förderungsgebiet
rozpocznij naukę
obszary wydobywania

die Absicherung
rozpocznij naukę
ochrona

Zukunfterwartungen
rozpocznij naukę
oczekiwania na przyszłość

die Beitragsentlastung
rozpocznij naukę
odciążenie wkładu

die Belebung
rozpocznij naukę
odrodzenie

die Bekleidung
rozpocznij naukę
odzież

die Ernährung
rozpocznij naukę
odżywianie

oferta, propozycja, podaż

die Gesamtleistung
rozpocznij naukę
ogólna wydajność

das Schaufenster
rozpocznij naukę
okno wystawowe

der Zeitraum
rozpocznij naukę
okres czasu

die Übergangszeit
rozpocznij naukę
okres przejściowy

oponent

oprawa

die Übervorteilung
rozpocznij naukę
oszukiwanie

otoczenie, środowisko

das Wundermittel
rozpocznij naukę
panaceum

Nachtwächterstaat
rozpocznij naukę
Państwo nocny stróż

państwo (kraj)

das Dampfschifffahrt
rozpocznij naukę
parowiec

die Bevormundung
rozpocznij naukę
paternalizm

pełny etat

die Aussicht auf
rozpocznij naukę
perspektywa

Staatsgüter
rozpocznij naukę
PGR

der Sandstein
rozpocznij naukę
piaskowiec

das Bruttosozialprodukt
rozpocznij naukę
pkb

das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
rozpocznij naukę
PKB na mieszkańca

płaca

das Flachgebiet (Flach, Gebiet)
rozpocznij naukę
plaski obszar

plon

die Stützung
rozpocznij naukę
podparcie, oparcie

die Raumfahrt
rozpocznij naukę
podróż kosmiczna

die Grundlage
rozpocznij naukę
podstawa, fundament

der Grundbedarf
rozpocznij naukę
podstawowe potrzeby

das Grundmaterial
rozpocznij naukę
podstawowy materiał

der Zulieferbetrieb
rozpocznij naukę
podwykonawca, dostawca

die Steigerung
rozpocznij naukę
podwyższanie

die Auffassung
rozpocznij naukę
pogląd

der Überblick
rozpocznij naukę
pogląd

das Fahrzeug (zeug)
rozpocznij naukę
pojazd

das Kraftfahrzeug
rozpocznij naukę
pojazdów silnikowych

pojecie

der/die/das Einzelne
rozpocznij naukę
pojedynczy

das Steinsalzlager
rozpocznij naukę
pokłady soli kamiennej

die Bewältigung
rozpocznij naukę
pokonanie, uporanie sie

die Stellung
rozpocznij naukę
położenie, pozycja

die Nachfrage
rozpocznij naukę
popyt

der Bedarf an
rozpocznij naukę
popyt na

der Vergleich
rozpocznij naukę
porównanie

der Aufschwung
rozpocznij naukę
poryw, koniunktura

der Entschluss
rozpocznij naukę
postanowienie

der Aufstieg
rozpocznij naukę
postęp

der Fortschritt
rozpocznij naukę
postęp


der Zusammenhang
rozpocznij naukę
powiązanie, związek

die Landesfläche (Fläche)
rozpocznij naukę
powierzchnia kraju

poziom

der Lebensstandard
rozpocznij naukę
poziom życia

die Arbeitskraft
rozpocznij naukę
pracownik

der Ausbildungsplatz
rozpocznij naukę
praktyka

prawo, racja

Feinmechanische
rozpocznij naukę
precyzja

Anpassungsprozesse
rozpocznij naukę
proces dostosowania

der Autohersteller
rozpocznij naukę
producenci samochodów

die Erzeugung (erzeugen)
rozpocznij naukę
produkcja

das Erzeugnis
rozpocznij naukę
produkty

das Gartenbauerzeugnis
rozpocznij naukę
produkty ogrodnicze

die Produktivität
rozpocznij naukę
produktywność

die Fachkraft
rozpocznij naukę
profesjonalista

die Ausgestaltung
rozpocznij naukę
projekt

die Förderung
rozpocznij naukę
protekcja, promocja, poparcie

der Jahresverlauf
rozpocznij naukę
przebieg roku

przedawnienie, przebieg, upływ

przedgórze

der Unternehmer
rozpocznij naukę
przedsiębiorca

der Staatsbetrieb
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwa państwowe

der Betrieb (betreiben)
rozpocznij naukę
przedsiębiorstwo, zakład

der Vertreter
rozpocznij naukę
przedstawiciel

die Verlagerung von
rozpocznij naukę
przejście od...

przełom, punkt zwrotny

die verarbeitende Industrie
rozpocznij naukę
przemysł przetwórczy

die Lebensmittelindustrie
rozpocznij naukę
przemysł spożywczy

die Vorschrift
rozpocznij naukę
przepis, zarządzenie

die Einhaltung
rozpocznij naukę
przestrzeganie

die Verarbeitung
rozpocznij naukę
przetwarzanie

die Milchverarbeitung
rozpocznij naukę
przetwory mleczne

przyczyna

das Beitritt
rozpocznij naukę
przystąpienie

rada, narada

die Zuchtrinderrasse
rozpocznij naukę
rasa bydła hodowlanego

die Währungsreform
rozpocznij naukę
reforma walutowa

die Rentabilität
rozpocznij naukę
rentowność

die Umgestaltung
rozpocznij naukę
reorganizacja

der Gaststätte
rozpocznij naukę
restauracja

die Naturland-Reserve
rozpocznij naukę
rezerwat przyrody

die Landwirtschaft
rozpocznij naukę
rolnictwo

der Bauer (bau, bauen)
rozpocznij naukę
rolnik

der Landwirt
rozpocznij naukę
rolnik

der Biobauer
rozpocznij naukę
rolnik ekologiczny

ropa naftowa

rozmach

rozwiązanie

die Erschließung
rozpocznij naukę
rozwój

die Aufwärtsentwicklung
rozpocznij naukę
rozwój z zewnątrz

równina, płaszczyzna

der Unterschied
rozpocznij naukę
różnica

das Eisenerz
rozpocznij naukę
rudy żelaza

das Druckrohr (drucken)
rozpocznij naukę
rura ciśnieniowa

das Ölfeldrohr
rozpocznij naukę
rura naftowa

die Druckrohrleitung
rozpocznij naukę
rurociąg ciśnieniowy

das Verlustrisiko
rozpocznij naukę
ryzyko utraty

das Kunstgewerbe (Kunst, Gewerbe)
rozpocznij naukę
rzemiosło


der Personenkraftwagen
rozpocznij naukę
samochody osobowe

schronienie

der Wirtschaftbereich
rozpocznij naukę
sektor gospodarczy

der Schwefel
rozpocznij naukę
siarka

das Flussnetz (Fluss, Netz)
rozpocznij naukę
siec rzek

die Supermaktkette
rozpocznij naukę
sieci supermarketów

der Maßstab
rozpocznij naukę
skala

skała

skała, minerał

skargi

die Schwächeren
rozpocznij naukę
słabości

das Gesundheitswesen
rozpocznij naukę
służba zdrowia

das Steinsalz
rozpocznij naukę
sol kamienna

der Produktionsrückgang
rozpocznij naukę
spadek produkcji

die Genossenschaft (Genosse)
rozpocznij naukę
spółdzielnie

das Verfahren (verfahren)
rozpocznij naukę
sposób postępowania, metoda

die Gerechtigkeit
rozpocznij naukę
sprawiedliwość

das Sportgerät (Gerät)
rozpocznij naukę
sprzęt sportowy

die Preisniveaustabilität
rozpocznij naukę
stabilność poziomu cen

die Tankstelle
rozpocznij naukę
stacja benzynowa

das Kriegsrecht
rozpocznij naukę
stan wojenny

stawka

die Arbeitslosenquote
rozpocznij naukę
stopa bezrobocia

die Wachstumsrate
rozpocznij naukę
stopa wzrostu

stopień, szczebel

das Verhältnis
rozpocznij naukę
stosunek

der Kriegsverlust
rozpocznij naukę
straty wojenne

der Euroraum
rozpocznij naukę
strefa euro

die Vertragspartei
rozpocznij naukę
strona

der Beschäftigungsaufbau
rozpocznij naukę
struktura zatrudnienia

strzał

der Rohstoff
rozpocznij naukę
surowiec

die Vertragsfreiheit
rozpocznij naukę
swobody umów

das Zuteilungssystem
rozpocznij naukę
System przydzielania

das Ordnungssystem
rozpocznij naukę
system zamówień

die Wirtschaftslage
rozpocznij naukę
sytuacja gospodarcza

die Marktgegebenheit
rozpocznij naukę
sytuacja na rynku

die Schattenwirtschaft
rozpocznij naukę
szara strefa

die Spitzenstellung
rozpocznij naukę
szczytowa pozycja

das Schwellenland
rozpocznij naukę
szybko rozwijający się kraj

der Ekspansionspfad
rozpocznij naukę
ścieżka rozwoju

die Durchschnittsgröße
rozpocznij naukę
średnia wielkość

środek, krok

die Weltförderung
rozpocznij naukę
światowe wydobycie

das Bankgeheimnis
rozpocznij naukę
tajemnica bankowa

towar

towary

der Fremdenverkehr
rozpocznij naukę
turystyka

tuzin

die Schaffung
rozpocznij naukę
tworzenie

die Wertschöpfung
rozpocznij naukę
tworzenie nowej wartości

der Kunststoff
rozpocznij naukę
tworzywo sztuczne

die Versicherung
rozpocznij naukę
ubezpieczenie

der/die Beteiligte
rozpocznij naukę
uczestnik

uderzenie

der Dienstleistungsanteil
rozpocznij naukę
udział usług

układ kierowniczy

die Erleichterung
rozpocznij naukę
ulga, pomoc

der Ackerbau
rozpocznij naukę
uprawa

uprawa

die Feldwirtschaft (Feld)
rozpocznij naukę
uprawa ziemi, gospodarstwo rolne

das Industrieausrüsters
rozpocznij naukę
urządzenia przemysłowe

urządzenie

das Dienstleistungsanbieter
rozpocznij naukę
usługodawca

die Preisabsprache
rozpocznij naukę
ustalenie cen

ustawa, prawo

die Würdigung
rozpocznij naukę
uznanie

użytkowanie

die Waldnutzung
rozpocznij naukę
użytkowanie lasu

der Nebenerwerbsbetrieb
rozpocznij naukę
w niepełnym wymiarze godzin (dodatkowa działalność)

wapno

die Bedingung (bedingt, bedingen)
rozpocznij naukę
warunek (warunki)

die Voraussetzung
rozpocznij naukę
warunek, założenie

die Rahmenbedingung
rozpocznij naukę
warunki ramowe

die Braunkohle
rozpocznij naukę
węgiel brunatny

die Steinkohle
rozpocznij naukę
węgiel kamienny

wielkość

der Familienbesitz (besitz)
rozpocznij naukę
własność rodziny

das Eigentum (eigen)
rozpocznij naukę
własność, posiadanie

die Anwendung
rozpocznij naukę
wniosek, zastosowanie

wola

die Niederlassungsfreiheit
rozpocznij naukę
wolność

das Rindfleisch
rozpocznij naukę
wołowina

Stimmungsindikatoren
rozpocznij naukę
wskaźniki nastroju

Wspólnota Niepodległych Państw

das Zusammenwirken
rozpocznij naukę
współdziałanie

der Stöpsel
rozpocznij naukę
wtyczka

wybór

wydarzenia

die Anforderung
rozpocznij naukę
wymaganie

das Ergebnis (ergeben)
rozpocznij naukę
wynik, rezultat

der Preisauftrieb
rozpocznij naukę
wypór cen

der Ausdruck
rozpocznij naukę
wyrażenie

der Ausgleich
rozpocznij naukę
wyrównanie, odszkodowanie

die Anstrengung
rozpocznij naukę
wysiłek

die Herausforderung
rozpocznij naukę
wyzwanie, prowokacja

der Hinblick
rozpocznij naukę
wzgląd

die Stärkung
rozpocznij naukę
wzmocnienie, posiłek

wzór, model, przykład

die Aufschwung
rozpocznij naukę
wzrost

das Lohnzuwachs
rozpocznij naukę
wzrost płac

das Wachstum
rozpocznij naukę
wzrost, rozwój

die Verschuldung
rozpocznij naukę
zadłużenie

die Rückversicherungseinrichtung
rozpocznij naukę
zakład reasekuracji

der Waldbestand (Bestand)
rozpocznij naukę
zalesienie

die Beifügung
rozpocznij naukę
załącznik

zamieszki

der Geldbestand
rozpocznij naukę
zapas złota

die Versorgung mit
rozpocznij naukę
zaopatrzenie

der Erdgasbedarf
rozpocznij naukę
zapotrzebowanie na gaz ziemny

die Vermögensverwaltung
rozpocznij naukę
zarządzanie aktywami

der Leitsatz
rozpocznij naukę
zasada przewodnia

der Grundsatz
rozpocznij naukę
zasada, kanon

das Wesentlichen
rozpocznij naukę
zasadniczo

der Steinkohlevorrat
rozpocznij naukę
zasoby węgla

der Erwerbstätig (Erwerb, erwerben, tätig)
rozpocznij naukę
zatrudnieni, aktywni zawodowo

das Beschäftigt
rozpocznij naukę
zatrudniony

das Vertrauen
rozpocznij naukę
zaufanie

zawory

das Getreide
rozpocznij naukę
zboże

Wirtschaftsgeschehen
rozpocznij naukę
zdarzenie gospodarcze

ze względu

Vereinigten Staaten
rozpocznij naukę
zjednoczone kraje

die Vorkommen
rozpocznij naukę
złoża mineralne

der Missstand
rozpocznij naukę
zło, niedomaganie

złom

das Gütezeichen (Güter, Zeichen)
rozpocznij naukę
znak jakości

die Aufhebung
rozpocznij naukę
zniesienie, uchylenie

die Vernichtung
rozpocznij naukę
zniszczenie

die Verarmung
rozpocznij naukę
zubożenie

związek, federacja

die Preisbindung
rozpocznij naukę
związanie cen

der Anhänger
rozpocznij naukę
zwolennik

zysk, korzyść

źródło

das Lebensmittel
rozpocznij naukę
żywność


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.