Irregular verbs - New Matura Success - Pre-Intermediate

 0    91 fiszek    hubertrozplochowski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
opiekować się dzieckiem
rozpocznij naukę
babysit - babysat - babysat
być
rozpocznij naukę
be - was/were - been
pokonać
rozpocznij naukę
beat - beat - beaten
stać się
rozpocznij naukę
become - became - become
zaczynać
rozpocznij naukę
begin - began - begun
zakładać się
rozpocznij naukę
bet - bet - bet
łamać
rozpocznij naukę
break - broke - broken
przynosić
rozpocznij naukę
bring - brought - brought
transmitować (rozgłaszać)
rozpocznij naukę
broadcast - broadcast - broadcast
budować
rozpocznij naukę
build - built - built
kupować
rozpocznij naukę
buy - bought - bought
móc
rozpocznij naukę
can - could - been able
łapać
rozpocznij naukę
catch - caught - caught
wybierać
rozpocznij naukę
choose - chose - chosen
przychodzić
rozpocznij naukę
come - came - come
kosztować
rozpocznij naukę
cost - cost - cost
ciąć
rozpocznij naukę
cut - cut - cut
handlować
rozpocznij naukę
deal - dealt - dealt
robić
rozpocznij naukę
do - did - done
rysować
rozpocznij naukę
draw - drew - drawn
marzyć
rozpocznij naukę
dream - dreamed/dreamt - dreamed/dreamt
pić
rozpocznij naukę
drink - drank - drunk
prowadzić (jeździć)
rozpocznij naukę
drive - drove - driven
jeść
rozpocznij naukę
eat - ate - eaten
spadać
rozpocznij naukę
fall - fell - fallen
karmić
rozpocznij naukę
feed - fed - fed
czuć
rozpocznij naukę
feel - felt - felt
walczyć
rozpocznij naukę
fight - fought - fought
znajdować
rozpocznij naukę
find - found - found
latać
rozpocznij naukę
fly - flew - flown
zapominać
rozpocznij naukę
forget - forgot - forgotten
dostać
rozpocznij naukę
get - got - got
dawać
rozpocznij naukę
give - gave - given
iść
rozpocznij naukę
go - went - gone/been
rosnąć
rozpocznij naukę
grow - grew - grown
zawiesić
rozpocznij naukę
hang - hung - hung
mieć
rozpocznij naukę
have - had - had
słyszeć
rozpocznij naukę
hear - heard - heard
ukryć
rozpocznij naukę
hide - hid - hidden
trafić
rozpocznij naukę
hit - hit - hit
utrzymać
rozpocznij naukę
hold - held - held
zranić
rozpocznij naukę
hurt - hurt - hurt
trzymać
rozpocznij naukę
keep - kept - kept
wiedzieć
rozpocznij naukę
know - knew - known
przewodzić
rozpocznij naukę
lead - led - led
uczyć się
rozpocznij naukę
learn - learned/learnt - learned/learnt
wyjeżdżać
rozpocznij naukę
leave - left - left
pożyczać
rozpocznij naukę
lend - lent - lent
pozwolić
rozpocznij naukę
let - let - let
kłamać
rozpocznij naukę
lie - lay - lain
zapalać
rozpocznij naukę
light - lit - lit
gubić
rozpocznij naukę
lose - lost - lost
zrobić
rozpocznij naukę
make - made - made
znaczyć
rozpocznij naukę
mean - meant - meant
spotykać
rozpocznij naukę
meet - met - met
płacić
rozpocznij naukę
pay - paid - paid
kłaść
rozpocznij naukę
put - put - put
czytać
rozpocznij naukę
read - read - read
przerabiać
rozpocznij naukę
remake - remade - remade
jeździć
rozpocznij naukę
ride - rode - ridden
dzwonić
rozpocznij naukę
ring - rang - rung
wschodzić
rozpocznij naukę
rise - rose - risen
biec
rozpocznij naukę
run - ran - run
powiedzieć coś
rozpocznij naukę
say - said - said
widzieć
rozpocznij naukę
see - saw - seen
sprzedać
rozpocznij naukę
sell - sold - sold
wysłać
rozpocznij naukę
send - sent - sent
układać (ustalać)
rozpocznij naukę
set - set - set
świecić
rozpocznij naukę
shine - shone - shone
strzelać
rozpocznij naukę
shoot - shot - shot
pokazywać
rozpocznij naukę
show - showed - shown
śpiewać
rozpocznij naukę
sing - sang - sung
siedzieć
rozpocznij naukę
sit - sat - sat
spać
rozpocznij naukę
sleep - slept - slept
mówić
rozpocznij naukę
speak - spoke - spoken
literować
rozpocznij naukę
spell - spelled/spelt - spelled/spelt
spędzać
rozpocznij naukę
spend - spent - spent
dzielić
rozpocznij naukę
split - split - split
stać
rozpocznij naukę
stand - stood - stood
kraść
rozpocznij naukę
steal - stole - stolen
pływać
rozpocznij naukę
swim - swam - swum
brać
rozpocznij naukę
take - took - taken
nauczać
rozpocznij naukę
teach - taught - taught
powiedzieć coś komuś
rozpocznij naukę
tell - told - told
myśleć
rozpocznij naukę
think - thought - thought
rzucać
rozpocznij naukę
throw - threw - thrown
rozumieć
rozpocznij naukę
understand - understood - understood
budzić
rozpocznij naukę
wake - woke - woken
nosić
rozpocznij naukę
wear - wore - worn
wygrywać
rozpocznij naukę
win - won - won
pisać
rozpocznij naukę
write - wrote - written

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.