Deutchland deutchland uber alles...

 0    114 fiszek    Anielkaaa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
piec
rozpocznij naukę
backen, backte, gebacken h.
zaczynać
rozpocznij naukę
beginnen, begann, begonnen h.
gryźć
rozpocznij naukę
beiBen, biss, gebissen h.
oszukiwać
rozpocznij naukę
... betrugen, betrog, betrogen h.
wygiąć
rozpocznij naukę
biegen, bog, gebogen h.
oferować
rozpocznij naukę
bieten, bot, geboten h.
wiązać
rozpocznij naukę
binden, band, gebunden h.
prośić
rozpocznij naukę
bitten, bat, gebeten h.
pozostwać
rozpocznij naukę
bleiben, blieb, geblieben s.
łamać
rozpocznij naukę
brechen, brach, gebrochen h
palić się
rozpocznij naukę
brennen, brannte, gebrannt h.
przynościć
rozpocznij naukę
bringen, brachte, gebracht h.
myśleć
rozpocznij naukę
denken, dachte, gedacht h.
wolno
rozpocznij naukę
... durfen, durfte, gedurft
polecać
rozpocznij naukę
empfahlen, empfahl, empfohlen h.
przesttraszyć się
rozpocznij naukę
erschrecke, erschrak, erschrocken h.
jeść
rozpocznij naukę
essen, aB, gegessen h.
jechać
rozpocznij naukę
fahren, fuhr, gefahren
upadać
rozpocznij naukę
fallen, fiel, gefallen h.
chwytać
rozpocznij naukę
fangen, fing, gefangen h.
znaleźć
rozpocznij naukę
finden, fand, gefunden h.
latać
rozpocznij naukę
fliegen, flog, geflogen s/h.
uciekać
rozpocznij naukę
fliehen, floh, geflohen s.
płynąć
rozpocznij naukę
flieBen, floss, geflossen s.
marznąć
rozpocznij naukę
frieren, fror, gefroren h.
urodzić się
rozpocznij naukę
... gebaren, gebar, geboren h.
dawać
rozpocznij naukę
geben, gab, gegeben h.
iść
rozpocznij naukę
gehen, ging, gegangen s.
udać się
rozpocznij naukę
gelingen, gelang, gelungen s.
obowiązać
rozpocznij naukę
gelten, galt, gegolten h.
używać, korzystać
rozpocznij naukę
genieBen, genoss, genossen h.
zdarzyć się
rozpocznij naukę
geschehen, geschah, geschehen s.
wygrać
rozpocznij naukę
gewinnen, gewann, gewonnen h.
podlewać
rozpocznij naukę
geiBen, goss, gegossen h.
być podobnym
rozpocznij naukę
gleichen, glich, geglichen h.
kopać
rozpocznij naukę
graben, grub, gegraben h.
sięgać
rozpocznij naukę
greifen, griff, gegriffen h.
mieć
rozpocznij naukę
haben, hatte, gehabt h.
trzymać
rozpocznij naukę
halten, hielt, gehalten h.
wisieć
rozpocznij naukę
... hangen, hing, gehangen h.
podnosić
rozpocznij naukę
heben, hob, gehoben h.
nazywać się
rozpocznij naukę
heiBen, hieB, geheiBen h.
pomagać
rozpocznij naukę
helfen, half, geholfen h.
znać
rozpocznij naukę
kennen, kannte, gekannt h.
brzmieć
rozpocznij naukę
klingen, klang, geklungen h.
przychodzić
rozpocznij naukę
kommen, kam, gekommen s.
móc
rozpocznij naukę
... konnen, konnte gekonnt
ładować
rozpocznij naukę
laden, lud, geladen h.
zlecić, kazać
rozpocznij naukę
lassen, lieB, gelassen h.
biec
rozpocznij naukę
laufen, lief, gelaufen s.
cierpieć
rozpocznij naukę
leiden, litt, gelitten h.
pożyczać
rozpocznij naukę
leihen, lieh, geliehen h.
czytać
rozpocznij naukę
lesen, las, gelesen h.
leżeć
rozpocznij naukę
liegen, lag, glegen h.
kłamać
rozpocznij naukę
... logen, log, gelogen h.
mierzyć
rozpocznij naukę
messen, maB, gemessen h.
lubić
rozpocznij naukę
... mogen, mochte, gemocht h.
musieć
rozpocznij naukę
... mussen, musste, gemusst h.
brać
rozpocznij naukę
nehmen, nahm, genommen h.
nazywać
rozpocznij naukę
nennen, nannte, gennant h.
gwizdać
rozpocznij naukę
pfeifen, pfiff, gepfiffen h.
radzić
rozpocznij naukę
raten, riet, geraten h.
jeździć konno
rozpocznij naukę
rejten, ritt, geritten s/h.
pędzić
rozpocznij naukę
rennen, rannte, gerannt s.
wołać
rozpocznij naukę
rufen, rief, gerufen h.
solić
rozpocznij naukę
salzen, salzte, gesalzen h.
tworzyć
rozpocznij naukę
schaffen, schuf, geschaffen h.
świecić
rozpocznij naukę
sheinen, shien, geshienen h.
popychać
rozpocznij naukę
schieben, schob, geschoben h.
strzelać
rozpocznij naukę
schieBen, schoss, geschossen h.
spać
rozpocznij naukę
schlafen, schlief, geschlafen h.
bić
rozpocznij naukę
schlagen, schlug, geschlagen h.
zamykać
rozpocznij naukę
schlieBen, schloss, geschlossen h.
ciąć
rozpocznij naukę
schneiden, schnitt, geschnitten h.
pisać
rozpocznij naukę
schreiben, schrieb, geschrieben h.
krzyczeć
rozpocznij naukę
schreien, schrie, geschrien h.
maszerować
rozpocznij naukę
schreiten, schritt, geschritten s.
milczeć
rozpocznij naukę
schweigen, schwieg, geschwiegen h.
pływać
rozpocznij naukę
schwimmen, schwamm, geschwommen s/h.
przysięgać
rozpocznij naukę
... schworen, schwor, geschworen h.
widzieć
rozpocznij naukę
sehen, sah, gesehen h.
być
rozpocznij naukę
sein, war, geweisen s.
śpiewać
rozpocznij naukę
singen, sang, gesungen h.
spadać
rozpocznij naukę
sinken, sank, gesunken s.
siedzieć
rozpocznij naukę
sitzen, saB, gesessen h.
powinno się
rozpocznij naukę
sollen, sollte, gesollt h.
mówić
rozpocznij naukę
spchen, sprach, gesprochen h.
skakać
rozpocznij naukę
springen, sprang, gesprungen s.
kłuć
rozpocznij naukę
stechen, stach, gestochen h.
stać
rozpocznij naukę
stehen, stand, gestanden h.
kraść
rozpocznij naukę
stehlen, stahl, gestohlen h.
wspinać się
rozpocznij naukę
steigen, stieg, gestiegen s.
umierać
rozpocznij naukę
sterben, starb, gestroben s.
kłucić się
rozpocznij naukę
streiten, stritt, gestritten h.
nosić
rozpocznij naukę
tragen, trug, getragen h.
spotykać
rozpocznij naukę
treffen, traf, getroffen h.
pędzieć
rozpocznij naukę
treiben, trieb, getrieben h.
deptać
rozpocznij naukę
treten, trat, getreten h.
pić
rozpocznij naukę
trinken, trank, getrunken h.
czynić
rozpocznij naukę
tun, tat, getan h.
zapomnieć
rozpocznij naukę
vergessen, vergassB, vergessen h.
zgubić
rozpocznij naukę
verlier, verlor, verloren h.
uniknąć
rozpocznij naukę
vermeid, vermied, vermieden h.
znikać
rozpocznij naukę
vreschwinden, verschwand, verschwunden s.
wybaczyć
rozpocznij naukę
verzeihen, verzieh, verziehen h.
rosnąć
rozpocznij naukę
wachsen, wuchs, gewachsen s.
prać
rozpocznij naukę
waschen, wusch, gewaschen h.
reklamować
rozpocznij naukę
werben, warb, geworben h.
stawać się
rozpocznij naukę
werden, wurde, geworden s.
rzucać
rozpocznij naukę
werfen, warf, geworfen h.
widzieć
rozpocznij naukę
wissen, wusste, gewusst h.
chcieć
rozpocznij naukę
wollen, wollte, gewollt h.
ciąć
rozpocznij naukę
ziehen, zog, gezogen h.
zmuszać
rozpocznij naukę
zwingen, zwang, gezwungen h.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.