CZasowniki nieregularne 2

 0    127 fiszek    piotreksedziak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

oferować
bot an
rozpocznij naukę
anbieten
angeboten

ubierać się
zog sich an
rozpocznij naukę
anziehen
sich angezogen

zwracać uwagę
fiel auf
rozpocznij naukę
auffallen
aufgefallen

piec
buk/backte
rozpocznij naukę
backen
gebacken

rozkazać
befahl
rozpocznij naukę
befehlen
befohlen

zaczynać
begann
rozpocznij naukę
beginnen
begonnen

otrzymywać
bekam
rozpocznij naukę
bekommen
bekommen

biegen
gebogen

bieten
geboten

bitten
gebeten

pozostać
blieb
rozpocznij naukę
bleiben
geblieben

piec/smażyć
briet
rozpocznij naukę
braten
gebraten

brechen
gebrochen

palić się
brannte
rozpocznij naukę
brennen
gebrannt

przynosić
brachte
rozpocznij naukę
bringen
gebracht

myśleć
dachte
rozpocznij naukę
denken
gedacht

dürfen
gedurft

polecić
empfahl
rozpocznij naukę
empfehlen
empfohlen

odczuwać, doznać
empfand
rozpocznij naukę
empfinden
empfunden

za/decydować
entschied
rozpocznij naukę
entscheiden
entschieden

przerazić
erschrak
rozpocznij naukę
erschrecken
erschrocken

essen
gegessen

fahren
gefahren

fallen
gefallen

fangen
gefangen

znaleźć
fand
rozpocznij naukę
finden
gefunden

fliegen
geflogen

fliehen
geflohen

płynąć
floss
rozpocznij naukę
fließen
geflossen

fressen
gefressen

marznąć
fror
rozpocznij naukę
frieren
gefroren

gebaren
geboren

geben
gegeben

gehen
gegangen

udać się
gelang
rozpocznij naukę
gelingen
gelungen

obowiązywać
galt
rozpocznij naukę
gelten
gegolten

rozkoszować się
genoss
rozpocznij naukę
genießen
genossen

wydarzyć się
geschah
rozpocznij naukę
geschehen
geschehen

wygrać
gewann
rozpocznij naukę
gewinnen
gewonnen

podlewać
goss
rozpocznij naukę
gießen
gegossen

sięgać
griff
rozpocznij naukę
greifen
gegriffen

haben
gehabt

trzymać
hielt
rozpocznij naukę
halten
gehalten

hängen
gehangen

heben
gehoben

nazywać
hieß
rozpocznij naukę
heißen
geheißen

helfen
geholfen

kennen
gekannt

brzmieć
klang
rozpocznij naukę
klingen
geklungen

przychodzić
kam
rozpocznij naukę
kommen
gekommen

können
gekonnt

załadować
lud
rozpocznij naukę
laden
geladen

pozwalać
ließ
rozpocznij naukę
lassen
gelassen

laufen
gelaufen

cierpieć
litt
rozpocznij naukę
leiden
gelitten

pożyczać
lieh
rozpocznij naukę
leihen
geliehen

lesen
gelesen

liegen
gelegen

lügen
gelogen

messen
gemessen

mögen
gemocht

musieć
musste
rozpocznij naukę
müssen
gemusst

rozmyślać
dachte nach
rozpocznij naukę
nachdenken
nachgedacht

nehmen
genommen

nazywać
nannte
rozpocznij naukę
nennen
genannt

gwizdać
pfiff
rozpocznij naukę
pfeifen
gepfiffen

raten
geraten

reißen
gerissen

jeździć konno
ritt
rozpocznij naukę
reiten
geritten

pędzić, biec
rannte
rozpocznij naukę
rennen
gerannt

pachnieć
roch
rozpocznij naukę
riechen
gerochen

rufen
gerufen

tworzyć
schuf
rozpocznij naukę
schaffen
geschaffen

świecić, wydać się
schien
rozpocznij naukę
scheinen
geschienen

schieben
geschoben

strzelać
schoss
rozpocznij naukę
schießen
geschossen

schlafen
geschlafen

schlagen
geschlagen

zamykać
schloss
rozpocznij naukę
schließen
geschlossen

wyrzucić, ciskać
schmiss
rozpocznij naukę
schmeißen
geschmissen

kroić
schnitt
rozpocznij naukę
schneiden
geschnitten

pisać
schrieb
rozpocznij naukę
schreiben
geschrieben

krzyczeć
schrie
rozpocznij naukę
schreien
geschrien

milczeć
schwieg
rozpocznij naukę
schweigen
geschwiegen

pływać
schwamm
rozpocznij naukę
schwimmen
geschwommen

sehen
gesehen

sein
gewesen

wysyłać
sandte
rozpocznij naukę
senden
gesandt

śpiewać
sang
rozpocznij naukę
singen
gesungen

opadać, tonąć
sank
rozpocznij naukę
sinken
gesunken

siedzieć
saß
rozpocznij naukę
sitzen
gesessen

mieć powinność
sollte
rozpocznij naukę
sollen
gesollt

mówić
sprach
rozpocznij naukę
sprechen
gesprochen

skakać
sprang
rozpocznij naukę
springen
gesprungen

stechen
gestochen

stehen
gestanden

stehlen
gestohlen

wchodzić, wspinać
stieg
rozpocznij naukę
steigen
gestiegen

umierać
starb
rozpocznij naukę
sterben
gestorben

śmierdzieć
stank
rozpocznij naukę
stinken
gestunken

potrącić, uderzać
stieß
rozpocznij naukę
stoßen
gestoßen

kłócić się
stritt
rozpocznij naukę
streiten
gestritten

uczestniczyć
nahm teil
rozpocznij naukę
teilnehmen
teilgenommen

tragen
getragen

spotykać
traf
rozpocznij naukę
treffen
getroffen

wchodzić
trat
rozpocznij naukę
treten
getreten

trinken
getrunken

oszukiwać
trog
rozpocznij naukę
trugen
getrogen

czynić, robić
tat
rozpocznij naukę
tun
getan

spędzać
verbrachte
rozpocznij naukę
verbringen
verbracht

zapominać
vergaß
rozpocznij naukę
vergessen
vergessen

tracić, gubić
verlor
rozpocznij naukę
verlieren
verloren

stopić
verschmolz
rozpocznij naukę
verschmelzen
verschmolzen

obiecywać
versprach
rozpocznij naukę
versprechen
versprochen

wybaczyć
verzieh
rozpocznij naukę
verzeihen
verziehen

rosnąć
wuchs
rozpocznij naukę
wachsen
gewachsen

prać/myć
wusch
rozpocznij naukę
waschen
gewaschen

wyrzucać
warf weg
rozpocznij naukę
wegwerfen
weggeworfen

zwracać się
wandte
rozpocznij naukę
wenden
gewandt

reklamować
warb
rozpocznij naukę
werben
geworben

stawać się, zostawać
wurde
rozpocznij naukę
werden
geworden

werfen
geworfen

wiegen
gewogen

wiedzieć
wusste
rozpocznij naukę
wissen
gewusst

chcieć
wollte
rozpocznij naukę
wollen
gewollt

ciągnąć
zog
rozpocznij naukę
ziehen
gezogen

zmuszać
zwang
rozpocznij naukę
zwingen
gezwungen


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.