Miażdżyca - leczenie

 0    53 fiszki    dofarm
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Jakie receptory dla lipoprotein znasz?
rozpocznij naukę
Tk. rec. dla LDL. Rec. "scavenger" dla LDL. Rec. dla chylomikronów rec. dla HDL

Hipercholesterolemia pierwotna - obraz elektroforetyczny
rozpocznij naukę
IIa i IIb

Hipercholesterolemia pierwotna - przyczyny i proces patologiczny
rozpocznij naukę
spadek liczby rec. dla LDL w wątrobie i tkankach => wzrost c LDL => wychwyt przez rec. "scavenger" => powstawanie blaszek miażdżycowych

Niedobór lipazy lipoproteinowej - obraz elektroforetyczny
rozpocznij naukę
typ 1

Niedobór lipazy lipoproteinowej - skutki
rozpocznij naukę
zwiększenie c chylomikronów w osoczu => prod rozpadu TG i fosfolipidów => uszkodzenie trzustki

Hipertrójglicerydemia - obraz elektroforeyczny
rozpocznij naukę
typ 4 i 5

Stany chorobowe w których dochodzi do hiperlipoproteinemii wtórnych (4)
rozpocznij naukę
cukrzyca, niedoczynność tarczycy, marskość żółciowa, choroby nerek

Grupy leków które mogą wywołać hiperlipidemie wtórne (~6)
rozpocznij naukę
tiazydowe leki moczopędne, b-blokery starszej generacji, leki antyarytmiczne takie jak amiodaron, sterydy anaboliczne, progesteron i doustne środki antykoncepcyjne (estrogeny zmniejszają stęż. cholesterolu)

Kiedy należy wprowadzić leczenie farmakologiczne hiperlipoproteinemii
rozpocznij naukę
gdy leczenie dietą i redukcją m.c. nie obniżyło LDL do <160 mg/dl

Jakie grupy leków p-miażdżycowych znasz
rozpocznij naukę
subst. wiążące sole kw. żółciowych w GIS (= żywicowe wymienniki jonowe), Statyny, fibraty. kwas nikotynowy i jego pochodne. Inne {probukolol, ezetimib, orlistat, sitosterol, torcetrapib}

Żywicowe wymienniki jonowe - preparaty (3)
rozpocznij naukę
Cholestyramina, Kolestipol, Kolesewelam

Żywicowe wymienniki jonowe - mechanizm
rozpocznij naukę
łączą się z solami kw. żółciowych w j. cienkim w nierozpuszczalne związki wydalane z kałem => wzrost rec. dla LDL => obniżenie LDL.!!! Wzrost c VLDL i mniejszy HDL

Żywicowe wymienniki jonowe - główne wskazanie
rozpocznij naukę
hiperlipidemie spowodowane przez częściowy niedobór rec. dla LDL

Żywicowe wymienniki jonowe - obj. niepożądane
rozpocznij naukę
zaburzenia GIS (wzdęcia, zaparcia, biegunki tłuszczowe)=> podawać więcej błonnika, upośledzienie wchłaniania wit. rozp. w tłuszczach, kw. foliowego i większości leków (więc leki godzinę przed lub 4h po żywicach). Przejściowy wzrost AspAT, AlAT i fosfatazy alkalicznej

Żywicowe wymienniki jonowe - z jakimi lekami p-miażdżycowymi można łączyć
rozpocznij naukę
z wszystkimi - mniejsze dawki i dz.n. poż.

Jaki enzym hamują statyny?
rozpocznij naukę
reduktazę b-hydroksy-b-metylogutarylo-koenzymu A (reduktaza HMGCoA). Hamują ją kompetytywnie. Inne, nieistotnie terapełtycznie efekty: zmniejszenie VLDL i hamowanie syntezy apoB-100

Statyny - efekt blokady reduktazy HMGCoA
rozpocznij naukę
zmniejszenie puli cholesterolu w komórkach => zwiększenie rec. dla LDL => oniżenie LDL i IDL + umiarkowanie zwiększenie HDL i obiżenie TG + kompensacyjny wzrost HMGCoA reduktazy

Statyny - wskazania
rozpocznij naukę
hipercholesterolemia, hiperlipoproteinema typu IIa i IIb a także w hiperlipoproteinemiach wtórnych

Kiedy należy przyjmować statyny
rozpocznij naukę
wieczorem, bo synt. cholesterolu jest najbardziej nasilona w nocy

Statyny - działania niepożądane
rozpocznij naukę
wzdęcia, biegunki, wzrost transaminaz (do 2-3x norma - ok), miopatia!!! - ryzyko rośnie jeśli są łączone z fibratami, kw. nikotynowym, inh./substratami CYP3A4

Statyny - farmakokinetyka
rozpocznij naukę
są metabolizowane do aktywnych metabolitów, są wychwytywane przez aktywny transporter OATP2

Statyny - interakcje
rozpocznij naukę
nasilają działanie leków z grupy kumaryn - kontrola INR

Statyny - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
są teratogenne - nie podawać kobietom w ciąży. Nie podawać matkom karmiącym, dzieciom, osobom z zapaleniem wątroby i miopatią

Statyny - przedstawiciele
rozpocznij naukę
lowastatyna, simwastatyna, fluwastatyna, prawastatyna

pierwszy lek z tej grupy, posiada bardzo duże powinowactwo do komórek wątrobowych. Lowastatyna jest farmakologicznie nieczynnym prolekiem. Posiłki zwiększają dostępność biologiczną (wchłanianie)

Fluwastatyna, prawastatyna
rozpocznij naukę
osiadają mniejsze powinowactwo do komórek wątrobowych, nie są prolekami.

Simwastatyna
rozpocznij naukę
prolek

W jaki sposób statyny zmniejszają ryzyko powikłań miażdżycy
rozpocznij naukę
stymulują syntezę NO w zmiażdżycowanych naczyniach przez nasilenie transkrypcji mRNA dla e-NOS w śródbłonku naczyń. hamują aktywność metaloproteinaz, wydzielanych przez aktywowane makrofagi. hamują proliferację fibroblastów. zmniejszają gromadzenie się w makrofagach utlenionych form cholesterolu. zmniejszają stężenie inhibitora aktywatora plazminogenu. posiadają działanie przeciwzapalne. zmniejszają agregacje płytek krwi

Fibraty - mechanizm działania
rozpocznij naukę
nie w pełni poznany. aktywują PPARs. zmniejszają aktywność reduktazy HMGCoA. pobudzają wytwarzanie apoA1 i apoA2 => zwiększenie HDL. aktywują lipazę lipoproteinową => oniżenie VLDL i TG, czasami kompensacyjny wzrost LDL. hamują wytwarzanie apoB (czynnik ryzyka ChNS). zwiększają klirens wątrobowy VLDL i IDL. zmniejszają wytawrzanie i uwalnianie VLDL. poprawiają tolerancję glukozy. benzafibrat zmniejsza syntezę fybrynogenu

Na jakie hiperlipoproteinemie fibraty nie działają?
rozpocznij naukę
Typu 1.

Na jakie hiperlipoproteinemie działają wszystkie fibraty
rozpocznij naukę
rodzinną typu III. Wtórną u cukrzyków

Na jakie hiperlipoproteinemie zalecany jest gemfibrozyl
rozpocznij naukę
hipertrójglicerydemia połączona z hipercholrsterolemia. w hiperlipoproteinemia typu V.

Fibraty - działania niepożądane
rozpocznij naukę
zaburzenia GIS. zmiany skórne. wypadanie włosów. Impotencja. zapalenie mięśni (szczególnie przy łączeniu ze statynami i przy niewydol. nerek). zwiększenie c mocznika i transaminaz. zwiększenie litogenności żółci (+klofibrat -gemfibrazyl). opisywano zaburzenia rytmu serca. Klofibrat - zwiększona umieralność przy pierwotnej prewencji zawału

Fibraty - interakcje
rozpocznij naukę
duże powinowactwo do albumin => wypieranie innych leków. uwaga na VKA

Fibraty - przeciwwskazania
rozpocznij naukę
Fibratów nie należy podawać kobietom w ciąży, matkom karmiącym, osobom z upośledzoną czynnością wątroby, nerek oraz kamicą żółciową i miopatią.

Fibraty - preparaty
rozpocznij naukę
Klofibrat, gemfibrozyl, bezafibrat, fenofibrat, etofibrat, cyprofibrat.

Kw. nikotynowy - mechanizm
rozpocznij naukę
oniżenie cAMP w kom. tłuszcz. => w dół VLDL => w dół LDL i TG. zwiększenienie: wydzielania cholesterolu z żółcią, frakcji HDL2, wbudowywania kw. tłuszczowych do tk. tł. Obniżenie apoA. hamuje lityczny wpływ amin katecholowych, GKS i GH. hamuje też prawdopodobnie lipazę lipoproteinową i reduktazę HMG-CoA

Kw. nikotynowy - w jakich hiperlipoproteinemiach jest skuteczny?
rozpocznij naukę
Wszystkich. szczególnie t. V i niedobór lipazy lipoproteinowej. hamuje też rozwój miażdżycy

Czy kw. nikotynowy można stosować łącznie ze statynami (miopatia)?
rozpocznij naukę
Tak, pod warunkiem, że będzie się ściśle trzymało dawkowania, monitorowało transaminazy i CK oraz poinformuje się pacjenta o wczesnych objawach miopatii

Kw. nikotynowy - działania niepożądane (12)
rozpocznij naukę
zaczerwienienie twarzy, tułowia, świąd. zaburzenia GIS z zaostrzeniem ch. wrzodowej i colitis włącznie. upośledzenie czynności wątroby, zaburzenie tolerancji glukozy i podwyższenie c kw. moczowego. suchość skóry i błon śluzowych. bóle głowy. Rzadko: niebieskie widzenie, zaburzenia rytmu serca, obniżenie BP i ciemne zrogowacenie skóry

Kw. nikotynowy - przeciwwskazania (6)
rozpocznij naukę
Kwasu nikotynowego i jego pochodnych nie należy podawać chorym u których występuje: zaostrzona choroba wrzodowa, uszkodzenie wątroby, cukrzyca, jaskra, świeży zawał mięśnia sercowego, dna moczanowa.

Kw. nikotynowy i jego pochodne - przedstawiciele (5)
rozpocznij naukę
Niacyna, Amid kwasu nikotynowego, winian nikotynylu, nikofuranoza, acypimoks

nie wpływa na lipidy krwi

Winian nikotynylu
rozpocznij naukę
występuje też w formach o przedłużonym działaniu; Nikofuranoza | działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, działanie hipolipemizujące występuje przy większych dawkach.

nieznacznie poprawia tolerancje glukozy (można podawać u chorych na cukrzycę), powoduje mniej objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego i skóry. Nie jest skuteczny w leczeniu hiperlipoproteinemi typu I.

inhibitor białka przenoszącego estry cholesterolu (CETP) po III fazie badań klinicznych został wycofany

roślinny analog cholesterolu, kompetytywnie hamuje wchłanianie. Suplement diety

inh. lipazy trzustkowej. silne biegunki tłuszczowe. pomocniczo

Probukolol - mechanizm
rozpocznij naukę
nie do końca poznany. Lek działa hamująco na syntezę cholesterolu oraz pobudza katabolizm LDL niezależnie od toru receptorowego - działanie to powoduje obniżenie stężenia LDL i cholesterolu całkowitego w surowicy. Hamuje też powstawanie modyfikowanych LDLi.

Probukolol - T0,5
rozpocznij naukę
20d. jest magazynowany w organizmie.

Probukolol - działania niepożądane
rozpocznij naukę
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle głowy, bezsenność, wydłużenie odstępu QT.

Ezetimib - mechanizm
rozpocznij naukę
hamuje wchłanianie cholesterolu przez enterocyty w jelicie cienkim => zmniejszenie stężenia remnantów chylomikronów => wzrost ekspresji receptorów dla LDL => obniżenie stężenia LDL o 15-25%.

Ezetimib - farmakokinetyka
rozpocznij naukę
Nie rozpuszcza się w wodzie, nie wchłania się, nie metabolizuje, wydala z kałem (70%).


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.