Capital market and stock exchange - Business English; rynek kapitałowy i giełda – angielskie słownictwo biznesowe

 0    48 fiszek    Martyna
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

giełda papierów wartościowych
rozpocznij naukę
The Securities Exchange

należności i uprawnienia
rozpocznij naukę
debt and equity

kapitał długoterminowy
rozpocznij naukę
long-term funds

liquidity

termin wymagalności
rozpocznij naukę
maturity

rynek pozagiełdowy
rozpocznij naukę
over-the-counter exchange


rynek efektywny
rozpocznij naukę
efficient market

ceny ustalone przez kupujących i sprzedających
rozpocznij naukę
prices agreed upon after both buyers and sellers

dotychczasowe wyniki firmy
rozpocznij naukę
past performance

obecny stan firmy
rozpocznij naukę
firm's present condition

perspektywy na przyszłość
rozpocznij naukę
future prospects

podaż i popyt
rozpocznij naukę
supply of and demand for

pozyskiwać fundusze
rozpocznij naukę
obtain funds

akcje zwykłe
rozpocznij naukę
common stock

equity

własność prywatna
rozpocznij naukę
privately owned

własność grupowa
rozpocznij naukę
closely owned

własność publiczna
rozpocznij naukę
publicly owned

akcje bez wartości nominalnej
rozpocznij naukę
issued with no par values

prawo do wydania akcji
rozpocznij naukę
authorization to issue shares

akcje subskrybowane
rozpocznij naukę
outstanding shares

akcje w posiadaniu własnym
rozpocznij naukę
treasury stock

akcjonariusz firmy
rozpocznij naukę
firm's shareholder

odkupić akcje
rozpocznij naukę
repurchase shares

doroczne zgromadzenie
rozpocznij naukę
annual meeting

prawo głosu
rozpocznij naukę
vote

scedować prawo głosu
rozpocznij naukę
assign vote

akcjonariusz głosujący osobiście
rozpocznij naukę
shareholder that votes in person

akcjonariusz głosujący przez udzielenie pełnomocnictwa
rozpocznij naukę
shareholder voting through a proxy

akcje pozbawione prawa głosu
rozpocznij naukę
nonvoting common stocks

akcje klasy A
rozpocznij naukę
class A shares

akcje klasy B
rozpocznij naukę
class B shares

wypłacić dywidendę
rozpocznij naukę
pay dividend

wstrzymać dywidendę
rozpocznij naukę
retain dividend

zwiększyć kapitał
rozpocznij naukę
raise capital

net earnings

akcjonariusz zwykły
rozpocznij naukę
common shareholder

wzrost wartości posiadanych udziałów
rozpocznij naukę
appreciation in the value of shareholdings

potencjalne dochody
rozpocznij naukę
possible rewards

dostarczony kapitał
rozpocznij naukę
supplying capital

zbankrutować
rozpocznij naukę
to go bankrupt

akcje uprzywilejowane
rozpocznij naukę
preferred stocks

pierwszeństwo
rozpocznij naukę
preference

claims

pominąć dywidendę uprzywilejowaną
rozpocznij naukę
pass preferred stock dividend

akcja kumulacyjna
rozpocznij naukę
cumulative stock

akcja niekumulacyjna
rozpocznij naukę
non-cumulative stock


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.