Trong buổi phỏng vấn - In an interview

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Bạn có thể nói lại một lần nữa không?
rozpocznij naukę
Could you please say that again?
Tôi nghĩ tôi có hồ sơ mà bạn đang tìm kiếm.
rozpocznij naukę
I think I have the profile you are looking for.
Cám ơn bạn đã cho tôi cơ hội.
rozpocznij naukę
Thank you for the opportunity.
Bạn có thể vui lòng nói cho tôi nghe về phúc lợi của công ty là gì không?
rozpocznij naukę
Could you please tell me what are the company's benefits?
Tôi luôn có hứng thú làm việc trong công ty của bạn.
rozpocznij naukę
I've always been interested in working in your company.
Tôi rất thích mô tả công việc.
rozpocznij naukę
I really liked the profile of the job.
Tôi có thể hỗ trợ trong màn quảng cáo.
rozpocznij naukę
I could help in the advertising area.
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.