Trong buổi gặp mặt - In a meeting

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Tôi tin rằng dự án nãy sẽ thành công.
rozpocznij naukę
I'm convinced that this project will be a success.
Theo những gì tôi thấy, chúng ta cần nhiều nhân viên bán hàng hơn.
rozpocznij naukę
From my point of view, I think we need more sellers.
Tôi không chắc chắn lắm.
rozpocznij naukę
I'm not sure about that.
Mọi người nghĩ sao về vấn đề này?
rozpocznij naukę
What does everyone think about it?
Chúng ta sẽ thảo luận về những thay đổi mới.
rozpocznij naukę
We are going to discuss the new changes.
Nhiều người đã không tham dự buổi gặp cuối.
rozpocznij naukę
Several people didn't attend the last meeting.
Hôm nay chúng ta sẽ nói về doanh số mới.
rozpocznij naukę
Today we are going to talk about the new sales.
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.