Câu hỏi và câu trả lời cho những vấn đề cá nhân - Asking and answering personal questions

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Tôi thích việc học nhiều ngôn ngữ mới.
rozpocznij naukę
I love learning new languages.
Tôi thường xuyên ra ngoài với bạn trai/bạn gái.
rozpocznij naukę
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Tôi đã đi học rất nhiều.
rozpocznij naukę
I've been studying a lot.
Tôi là một học sinh ngôn ngữ hiện đại.
rozpocznij naukę
I'm a modern languages student.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời chúng tại cuộc gặp mặt.
rozpocznij naukę
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
Bạn có bất kỳ thú cưng nào không?
rozpocznij naukę
Do you have any pets?
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
rozpocznij naukę
Where did you learn English?
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.