Thuê một căn hộ - Renting an apartment

 0    20 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Bạn cho phép nuôi loại thú cưng nào?
rozpocznij naukę
What kind of pets do you allow?
Thú cưng có thể ra ngoài được không?
rozpocznij naukę
Can the pets be outside?
Bạn có thể giúp tôi chuyển vào không?
rozpocznij naukę
Could you please help me move?
Tôi cần phải điền vào đơn.
rozpocznij naukę
I need to fill an application form.
Tôi đã tìm thấy một đề nghị thuận lợi trên Internet.
rozpocznij naukę
I found a convenient offer on the Internet.
Căn hộ của tôi rất lớn và có một cái ban công.
rozpocznij naukę
The apartment is big and has a balcony.
Để chuyển vào, tôi phải trả tiền thuê tháng đầu tiên và tiền gửi ký quỹ an ninh.
rozpocznij naukę
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
+13 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(w sumie 515 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.