położenie, ustawienie i ułożenie płodu

 0    29 fiszek    szajwaj
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

położenie płodu
rozpocznij naukę
jest to stosunek długiej osi płodu do długiej osi macicy, z uwzględnieniem części przodującej

punkt prowadzący
rozpocznij naukę
jest to najniżej leżący punkt kostny na części przodującej w osi miednicy

wstawianie się
rozpocznij naukę
stosunek poszczególnych części płodu do kanału rodnego

część przodująca
rozpocznij naukę
część płodu zwrócona ku dołowi, czyli znajdująca się nad wchodem miednicy

położenie płodu podłużne
rozpocznij naukę
situs longitudinalis, kiedy długa oś płodu i długa oś macicy są do siebie równolegle

położenie płodu skośne
rozpocznij naukę
situs obliqvus, kiedy długa oś płodu i długa oś macicy krzyżują się pod kątem czterdziestu pięciu stopni

położenie płodu poprzeczne
rozpocznij naukę
situs transversus, długa oś płodu i długa oś miednicy krzyżują się ze sobą pod kątem dziewięćdziesięciu stopni

rodzaje położeń podłużnych
rozpocznij naukę
miednicowe i główkowe

positio, jest to stosunek poszczególnych części płodu do poszczególnych stron macicy

rodzaje ustawień
rozpocznij naukę
lewe i prawe, w stosunku do tego, gdzie znajduje się grzbiet płodu

odmiany ustawienia (w odniesieniu do części przodującej)
rozpocznij naukę
(a) przednia- gdy grzbiet płodu jest bliżej ściany brzusznej macicy i (b) tylna- gdy grzbiet płodu jest bliżej ściany grzbietowej macicy

położenie skośne, ustawienie pierwsze (lewe)
rozpocznij naukę
główka znajduje się na lewym talerzu kości biodrowej, a grzbiet płodu przebiega pod kątem czterdziestu pięciu stopni

położenie skośne, ustawienie drugie (prawe)
rozpocznij naukę
główka znajduje się na prawym talerzu kości biodrowej, a grzbiet płodu przebiega pod kątem czterdziestu pięciu stopni

ustawienie w położeniach poprzecznych
rozpocznij naukę
ustalamy na podstawie główki, kiedy jest po stronie lewej, jest ustawienie lewe a jeśli po prawej to ustawienie prawe

położenia poprzeczne posiadają cztery odmiany
rozpocznij naukę
tylna- kiedy grzbiet jest ustawiony do tylnej ściany macicy, przednia- kiedy grzbiet jest ustawiony do przedniej ściany macicy, dolny- kiedy grzbiet ustawiony jest do wchodu macicy i górna kiedy grzbiet płodu stawiony jest do dna macicy

habitus, jest to stosunek poszczególnych części płodu względem siebie

rodzaje ułożenia
rozpocznij naukę
dowolne i przymusowe (przygięciowe i odgięciowe)

ułożenie odgięciowe, wierzchołkowe
rozpocznij naukę
kiedy główka nie dokonuje ani przygięcia ani odgięcia, płaszczyzna czołowo potyliczna, punktem prowadzącym jest wierzchołek główki a płaszczyzna miarodajna wynosi trzydzieści cztery centymetry

ułożenie odgięciowe, ciemieniowe
rozpocznij naukę
pierwszy stopień odgięcia się główki, główka zaczyna się odginać. płaszczyzna czołowo- potyliczna, punktem prowadzącym jest ciemiączko przednie a płaszczyzna miarodajna wynosi trzydzieści cztery centymetry

ułożenie odgięciowe, czołowe
rozpocznij naukę
drugi stopień odgięcia się główki, płaszczyzna bródkowo- potyliczna, punktem prowadzącym jest czoło, a płaszczyzna miarodajna wynosi trzydzieści pięć i pół centymetra

ułożenie odgięciowe, twarzyczkowe
rozpocznij naukę
to trzeci stopień ułożenia główki, punktem prowadzącym jest nos i szczeka płodu, a płaszczyzna miarodajna to płaszczyzna gnykowo- ciemieniowa i wynosi trzydzieści cztery i pół centymetra

położenia miedniczne
rozpocznij naukę
zupełne i niezupełne

położenia miedniczne zupełne
rozpocznij naukę
przodują pośladki wraz ze stópkami (są one zgięte we wszystkich stawach), płaszczyzna miarodajna wynosi trzydzieści dwa centymetry

położenia miednicowe- niezupełne
rozpocznij naukę
ułożenia pośladkowe, kolankowe i stópkowe

ułożenie pośladkowe
rozpocznij naukę
nóżki zgięte w stawie biodrowym, dalej ustawione są wzdłuż tułowia, płaszczyzna miarodajna wynosi dwadzieścia siedem centymetrów

ułożenie kolankowe
rozpocznij naukę
zupełne - przodują dwa kolanka i niezupełne - przoduje jedno kolanko a inne wzdłuż tułowia

ułożenie stópkowe
rozpocznij naukę
zupełne- przodują dwie stópki i niezupełne- przoduje jedna stópka

ułożenie prawidłowe
rozpocznij naukę
kręgosłup płodu jest zgięty w kształcie litery C, a główka przygięta jest do klatki piersiowej, kończyny górne i dolne zgięte są we wszystkich stawach i przygięte do klatki piersiowej i brzuszka

ułożenie przymusowe
rozpocznij naukę
ułożenie jakie płód przyjmuje w momencie zetknięcia się części przodującej z płaszczyzną wchodu kanału rodnego pod wpływem wystąpienia akcji porodowej


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.