francuski vocab 2

 0    104 fiszki    michalduszynski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
une stage
rozpocznij naukę
staż
un BTS (Brevet de Technicien Superieur)
rozpocznij naukę
Wyższy dyplom
un master
rozpocznij naukę
magister
une specialisiaton
rozpocznij naukę
specjalizacja
un contrat en alternance
rozpocznij naukę
kontrakt pracy ze stażem
un contrat a duree determinee (CDD)
rozpocznij naukę
czas trwania umowy określony (CSD)
un contrat a duree indeterminee (CDI)
rozpocznij naukę
czas nieokreślony umowy (CDI)
un agence d'interim
rozpocznij naukę
Agencja pracy okresowej
un remplacement
rozpocznij naukę
wymiana
postuler
rozpocznij naukę
ubiegać się
un(e) responsable de zone
rozpocznij naukę
strefa magazynowa
un parcours professionel
rozpocznij naukę
kariera
etudier
rozpocznij naukę
uczyć
le commerce
rozpocznij naukę
rynek
le marketing
rozpocznij naukę
Marketing
le suivi de la clientele
rozpocznij naukę
monitorowanie klientów
demarcher
rozpocznij naukę
werbować
une embauche/Embaucher
rozpocznij naukę
Zatrudnienie
une competence linguistique
rozpocznij naukę
kompetencje językowe
une concurrent
rozpocznij naukę
konkurencja
un produit
rozpocznij naukę
Produkt
L'international
rozpocznij naukę
Międzynarodowy
une qualite
rozpocznij naukę
cecha
organise(e)
rozpocznij naukę
zorganizowany
autonome
rozpocznij naukę
niezależny
une perspective de revolution
rozpocznij naukę
perspektywa rozwoju
perseverant(e)
rozpocznij naukę
wytrwały
le siege
rozpocznij naukę
centrala
une responsabilite
rozpocznij naukę
Odpowiedzialność
un salaire brut
rozpocznij naukę
wynagrodzenie brutto
un recrutement
rozpocznij naukę
rekrutacja
le marche de l'emploi
rozpocznij naukę
rynek pracy
le chomage
rozpocznij naukę
bezrobocie
le crise
rozpocznij naukę
Kryzys
la recherche scientifique
rozpocznij naukę
Badania naukowe
un(e) informaticiete(ne)
rozpocznij naukę
informatyk
un main- d'oevre
rozpocznij naukę
pracownicy
un logiciel
rozpocznij naukę
oprogramowanie
un(e) profesionnel(le)
rozpocznij naukę
profesjonalista
un profil
rozpocznij naukę
Profil
diplome(e)
rozpocznij naukę
Dyplom
mobile
rozpocznij naukę
przenośny
la rigueur
rozpocznij naukę
rygor
un esprit de synthese
rozpocznij naukę
umysł analityczny
un(e) infographiste
rozpocznij naukę
projektant graficzny
un wembaster
rozpocznij naukę
wembaster
un createur de jeux
rozpocznij naukę
producent gier
la production
rozpocznij naukę
produkcja
l'exploitation
rozpocznij naukę
operacja, działanie
un ingenieur
rozpocznij naukę
inżynier
un(e) technicien(ne)
rozpocznij naukę
technik
concevoir
rozpocznij naukę
pojąć
un(e) consultant(e)
rozpocznij naukę
konsultant
un reseau
rozpocznij naukę
sieć
un systeme
rozpocznij naukę
System
une fonction administrative
rozpocznij naukę
Funkcja administracyjna
un(e) assistant(e)
rozpocznij naukę
asystent
un(e) comptable
rozpocznij naukę
księgowy
un(e) responsable de clientele
rozpocznij naukę
menadżer klientów
un(e) responsable marketing
rozpocznij naukę
menager ds. marketingu
un vendeur/une vendeuse
rozpocznij naukę
sprzedawca / sprzedawczyni
la reactivite
rozpocznij naukę
reaktywność
la logique
rozpocznij naukę
logika
exigeant(e)
rozpocznij naukę
wymagający
la patience
rozpocznij naukę
cierpliwość
la creativite
rozpocznij naukę
kreatywność
une base de donnees
rozpocznij naukę
baza danych
serieux/serieuse
rozpocznij naukę
poważny
s'adapter
rozpocznij naukę
przystosować się
negocier
rozpocznij naukę
negocjować
concaincre
rozpocznij naukę
przekonać
ideal(e)
rozpocznij naukę
idealny
enthousiaste
rozpocznij naukę
entuzjastyczny
convaincre
rozpocznij naukę
przekonać
ponctuel(le)
rozpocznij naukę
punktualny
calme
rozpocznij naukę
spokojny
reflechi(e)
rozpocznij naukę
rozsądny
pose
rozpocznij naukę
poważny
flexible
rozpocznij naukę
elastyczny
un bon relationnel
rozpocznij naukę
Dobre relacje
etre a l'ecoute
rozpocznij naukę
być słuchanym
un collaborateur
rozpocznij naukę
pracownik
gerer un conflit
rozpocznij naukę
rozstrzygać konflikty
modeste
rozpocznij naukę
skromny
valoriser
rozpocznij naukę
wartościować
une limite
rozpocznij naukę
granica
se remettre en question
rozpocznij naukę
zadawać sobie pytanie
un engagement/engager
rozpocznij naukę
zobowiązanie
un qualite de
rozpocznij naukę
cecha
une visite medicale
rozpocznij naukę
wizyty lekarskie
d'embauche
rozpocznij naukę
zatrudnienie
les parties
rozpocznij naukę
strony
une periode d'essai
rozpocznij naukę
Okres próbny
une condition legale
rozpocznij naukę
Wymóg prawny
en vigeur
rozpocznij naukę
obowiązujący
parcevoir
rozpocznij naukę
pobrać
une remuneration forfaitaire
rozpocznij naukę
wynagrodzenie stałe
une treizieme mois
rozpocznij naukę
trzynasty miesiąc
au prorata
rozpocznij naukę
proporcjonalnie do
des conges payes
rozpocznij naukę
płatny urlop
la reduction de temps de travail (RTT)
rozpocznij naukę
redukcja czasu pracy (RTT)
un avantage social
rozpocznij naukę
świadczenie społeczne
un retraite
rozpocznij naukę
przejście na emeryturę
une mutuelle
rozpocznij naukę
ubezpieczenie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.