podstawy psychologii

5  1    16 fiszek    kkarwacka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest psychologia?
rozpocznij naukę
nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniem człowieka
Cele psychologii.
rozpocznij naukę
opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie, kierowanie
Początki psychologii.
rozpocznij naukę
"Traktat o duszy" Arystotelesa (384-322r.p.n.e); mesmeryzm, bioenergia (F. Mesmer, przełom XVIII i XIXw.); frenologia [kształt czaszki] (F. Gull); fizjonomika [kształt twarzy](C. Lonbroso?); spirytualizm;
Początki psychologii naukowej na świecie.
rozpocznij naukę
1879r. pracownia psychologii eksperymentalnej, Uniwersytet Lipski - Wilhelm Wunolt
Początki psychologii naukowej w Polsce.
rozpocznij naukę
1903r. UJ - Władysław Henrick 1901 lub 1907r. Uniwersytet Lwowski - Kazimierz Twardowski 1910r. UW - Edward Abramowski
Kierunki psychologii.
rozpocznij naukę
psychodynamiczny, behawiorystyczny, humanistyczny, psychologii poznawczej, biologiczny, społeczno-kulturowy, ewolucjonistyczny
Kierunek psychodynamiczny.
rozpocznij naukę
Zygmunt Freud; nieświadome popędy, konflikty
Kierunek behawiorystyczny.
rozpocznij naukę
James Watson, B.F. Skinner; specyficzne reakcje zewnętrzne, zachowanie - bodźce i konsekwencje, uzależnienie od hazardu
Kierunek humanistyczny.
rozpocznij naukę
psychologia pozytywna; doświadczenie, potencjał, wartości, cele, szukanie mocnych stron
Nurt psychologii poznawczej.
rozpocznij naukę
procesy umysłowe, język, pesymizm, optymizm
Kierunek biologiczny.
rozpocznij naukę
procesy zachodzące w mózgu i układzie nerwowym
Kierunek społeczno-kulturowy.
rozpocznij naukę
międzynarodowe wzorce postaw i zachowań, różnice kulturowe
Kierunek ewolucjonistyczny.
rozpocznij naukę
przystosowania psychiczne kształtowane na drodze ewolucji
Dziedziny życia czerpiące z psychologii.
rozpocznij naukę
marketing, ekonomia, polityka, sport, medycyna, analiza katastrof
Metody badawcze psychologii.
rozpocznij naukę
obserwacja sytuacyjna: arkusz obserwacyjny, opisy studiów przypadków; testy psychologiczne; wywiad; eksperyment; badanie wskaźników fizjologicznych; metody obrazowania mózgu
Psychologia biologiczna.
rozpocznij naukę
fizjologiczne, ewolucyjne, rozwojowe mechanizmy zachowań i przeżyć psychicznych; regulatorem zachowania geny, neuromodulatory, neuroprzekaźniki, hormony

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.