marketing i reklama

 0    118 fiszek    agaa1988
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
jakie było remedium na kryzys nadprodukcji?
rozpocznij naukę
psychologiczne starzenie się produktów, początek ery konsumeryzmu
jakie są cele marketingu?
rozpocznij naukę
zwiększyć popyt w danym segmencie -zwiększyć częstotliwość zakupu danej marki -Brand Loyalty - ljalność wobec marki
wymień 3 z 8 zasad LOJALNOŚCI MARKI
rozpocznij naukę
zasada sprawiedliwości społecznej, zasada przyjemności, zasada nowości.
3 z 7 kultur konsumeryzmu
rozpocznij naukę
k. mediów, k. ekshibicji, k. spektalu
3 cechy k. masowej wyobraźni
rozpocznij naukę
globalność wszystkiego, wirtualna socjalizacja strumień kontrastu (ciągle w kontakcie 24h na dobę)
3 cechy k. mediów
rozpocznij naukę
wirtualność zdarzeń, postaci, miejsc -autohipnoza odbiorców konsumentów - hiperrzeczywistość
3 cechy hiperrzeczywistości
rozpocznij naukę
kreacja, fikcyjność, masowość
3 cechy kultury spektaklu (czy coś tam związane z tą kulturą)
rozpocznij naukę
- komercja, religia, wiedza
3 cechy k. ekshibicji
rozpocznij naukę
odsłanianie/ujawnianie/zdzieranie prywatności
3 cechy(rodzaje) kultury afektywnej epidemii
rozpocznij naukę
lęku/ ekscytacji/ żałoby
3 cechy k. totalnej promocji
rozpocznij naukę
promocja wszystkiego - miejsc, osób, nazwisk terror nowości
Z czego składa się MARKETING MIX (4 P)
rozpocznij naukę
produkt/cecha/promocja/dystrybucja(product/promotion/placement/price)
Co to jest PR
rozpocznij naukę
działalność służąca nawiązaniu i podtrzymaniu wzajemnych korzystnych relacji między instytucją oraz grupami od której zależy jej sukces
4 etapy cyklu życia produktu
rozpocznij naukę
1. wprowadzenie (informowanie) 2. wzrost (perswazja) 3. dojrzałość (tutaj cały zysk) 4. Spadek
2 strategie marketingowe w zależności od kierunku pośrednik/konsument
rozpocznij naukę
strategia tłoczenia- skierowana do pośredników strategia ssania- skierowana do konsumenta
3 z 6 cech reklamy
rozpocznij naukę
bezosobowość, publiczny charakter, segmentowość
Co to znaczy że reklama jest: bezosobowa, ma publiczny charakter, jest perswazyjna
rozpocznij naukę
bezosobowa- brak bezpośredniego kontaktu z odbiorcą publiczny charakter- skierowana do wielu osób za pośrednictwem środków masowego przekazu perswazyjność- jej celem jest nakłonienie do zakupu
co to znaczy że reklamę cechuje segmentowość, polimodalność, komercyjność
rozpocznij naukę
segmentowość- jest skierowana do konkretnej grupy odbiorców polimodalność- oddziałuje na różne zmysły komercyjność - instrumentalność, heteroteliczność
co to znaczy heteroteliczny?
rozpocznij naukę
skierowany na zewnątrz (przeciwieństwo autotelicznego)
3 funkcje reklamy
rozpocznij naukę
informacyjna/ utrwalająca/ nakłaniająca
cele reklamy
rozpocznij naukę
perswazyjny/ informacyjny/ prelokucyjny
Kto powiedział: "Nie sprzedajemy butów, sprzedajemy piękne nogi?"
rozpocznij naukę
Bill Bernbach
najbardziej psychologiczny przedmiot na świecie to wg Piageta
rozpocznij naukę
zegarek
Jaka ma być i czemu służy komunikacja marketingowa
rozpocznij naukę
ma mówić językiem odbiorcy i sprawić by konsument myślał, jak my.
wymień 3 zasady STRATEGII REKLAMOWYCH?
rozpocznij naukę
zgodność ze strategią marketingu i komunikacji; spójność z osobowością marki; adekwatność
wymień 3 z 6M reklamy
rozpocznij naukę
MISSION, MARKET, MONEY (MESSAGE, MEDIA, MEASUREMENT)
MEASUREMENT wymień 3 rodzaje
rozpocznij naukę
spontaniczna/wspomagana świadomość, deklaracja zakupu, postawa wobec reklamy
wymień 3 strategie marketingowe w reklamie
rozpocznij naukę
s. Jakości/s. rozwiązywanie probelmu/ s. poprawy stylu życia
wymień 3 techniki reklamy
rozpocznij naukę
humor/ personifikacja/ fantazje i marzenia
3 etapy segmentacji
rozpocznij naukę
etap badań/etap analizy/etap profilowania
Co jest warunkiem skuteczności segmentacji
rozpocznij naukę
trafność kryteriów
3 aspekty segmentacji behawioralnej
rozpocznij naukę
okazje (syt. w których konsument kupuje)/ cechy (korzyści, intensywność użytkowania, lojalność wobec marki)/ Cykl życia konsumenta
3 z 7 cech segmentacji behawioralnej
rozpocznij naukę
korzyści, status użytkownika (regularni, początkujący, byli użytkownicy, nieużytkownicy)/ intencje zakupu
3 rodzaje intensywności użytkowania
rozpocznij naukę
heavy users (3% populacji 74,5 sprzedaży) light usuers (9,5% pop. 25,3 % sprzedaży) non-users - 87,4 populacji
Wyznaczniki lojalności wobec marki?
rozpocznij naukę
powtarzalność zakupów./ Postawa wobec marki.
4 postawy wobec marki (lojalność)
rozpocznij naukę
niezmienne/podzielone/zmienne/nielojalne
5 grup konsumentów odnośnie akceptacji nowości
rozpocznij naukę
1. pionierzy (trendseterzy)- 2,5% 2. wcześni naśladowcy - 13,5%3. Wczesna większość 34% 4. Późna większość 34% 5. Maruderzy 16%
cykl życia konsumenta
rozpocznij naukę
osoby młode stan wolny. młode małżeństwa bezdzietne. młode małżeństwa z dziećmi. Samotnie wychowujący dzieci. Małżeństwa w średnim wieku, bez dzieci. Małżeństwa w średnim wieku z dziećmi.
Wymień 3 Bariery akceptacji nowego produktu.
rozpocznij naukę
Bariera behawioralna (użytkowania - sprzeczność z dotychczasowymi nawykami./Bariera psychlgiczna(wartości)./ Bariera ryzyka.
Podział wg segmentacji psychograficznej.
rozpocznij naukę
samorealizujący się/ orientacja na zasoby/ orientacja na status/ orientacja na działanie/ walczący-minimalne zasoby
16 Euro Lifestyles na jakich wymiarach określono?
rozpocznij naukę
Mobilność vs. Osiadłość społeczna i wartości duchowe vs. wartości materialne
Pozycjonowanie
rozpocznij naukę
określenie miejsca produktu/marki w umyśle świadomości i nieświadomości konsumenta w odniesieniu do marek konkurencyjnych.
Jaka może być STRATEGIA MARKI
rozpocznij naukę
wieloproduktowa/wielomarkowa/mieszana
co to jest tożsamość marki
rozpocznij naukę
zespół właściwości komunikowanych przez markę
Co składa się na tożsamość marki?
rozpocznij naukę
wygląd/ wizerunek/ kultura/ osobowośc/ odbicie
Wymień 3 z 5 cech kreacji produktu/marki w przekazie reklamowym służace dodaniu mu wartości dodanej
rozpocznij naukę
semantyzacja/personalizacja/archetypizacja
Co wpływa na wizerunek marki
rozpocznij naukę
determinanty psychologiczne. determinanty społeczne. czynniki marketingowe
3 determinanty psychlogiczne wpływające na wizerunek marki
rozpocznij naukę
postawy i oczekiwania./ poznawcze i emocjonalne schematy spostrzegania rzeczywistości./ doświadczenie konsumenckie.
3 determinanty społeczne
rozpocznij naukę
kulturowe wzorce konsumpcji/ konumpcyjne kody tożsamości społecznej./przepisy ról sołecznych
3 czynniki marketingowe wpływające na wizerunek marki
rozpocznij naukę
wartość/rozpoznawalność/ekspansja- marki
3 funkcje marki dla prducenta
rozpocznij naukę
strategiczna realizacja celów firmy;/rozpoznawlność na rynku/ segemntacja.
3 funkcje marki dla konsumenta
rozpocznij naukę
obietnica spodziewanych efektów/ transformacyjna/gwarancyjna
segmentacja
rozpocznij naukę
 Lokalizacja cech konsumentów, istotnych dla preferencji produktu (marki)  Wyodrębnienie jednorodnych grup konsumentów, pod względem przyjętych kryteriów  Podział rynku na określone grupy nabywców, w zakresie cech produktu
symboliczna funkcja marki dla konsumenta to:
rozpocznij naukę
ekspresja wartości/ komunikowanie wartości/ tżsamść (psycholgiczna, społeczna)
Symboliczne Właściwości Marki
rozpocznij naukę
psychologiczne/społeczne/interpersonalne/statusu
instrumentalne właściwości marki
rozpocznij naukę
fizyczne/funkcjonalne/ekonomiczne
Poziomy marki LEVIT
rozpocznij naukę
Rdzeń/Marka podstawowa/Marka poszerzona/Marka potencjalna ciągły proces przechodzenia marki poszerzonej do podstawowej
funkcje logotypu
rozpocznij naukę
identyfikacyjne/różnicująca/perswazyjna/gwarancyjna
piramida maeki
rozpocznij naukę
top - osobowość <-wartość<-nagrody<-korzyści<-atrybuty
3 z 5 typów wizerunku marek
rozpocznij naukę
rytualne/legendarne/symboliczne
brand IMAGE
rozpocznij naukę
wiedza o marce (poznawczo emocjonalna reprezentacja wizerunku marki)
brand salience
rozpocznij naukę
znajomość marki (miejsce marki w strukturze pamięci)
trudniej jest zmienić wizerunek marki niż...
rozpocznij naukę
dokonać zmiany rozpoznawalności marki
wysokie wskaźniki świadomości marki wychodzą jedynie...
rozpocznij naukę
w przypadku długotrwałych kampanii reklamowych
:"if you call a spade a spade u will not last long in advertising business"
rozpocznij naukę
John Galbraith
!!!3 z 5 cech kreacji
rozpocznij naukę
znaczeniowa/skojarzeniowa/symboliczna
2 rodzaje personalizacji
rozpocznij naukę
społeczna i psychologiczna
jakie są tożsamości i przynależności w personalizacji społecznej
rozpocznij naukę
grupowe/kulturowe/zawodowe
czym jest marka z punktu widzenia personalizacji psychologicznej
rozpocznij naukę
marka to twoja osobowość/styl życia/emocje/problemy/potrzeby
Jaki są 3 przeszkody w zaspokajaniu Twoich potrzeb
rozpocznij naukę
inni/Rzeczywistość/Ty
Archetypizacja
rozpocznij naukę
reklamy jako archetypowe schematy i skrypty kulturowych przeżyć i doświadczeń np: szczęśliwa rodzina
Trasformacja/ reklama transformacyjna
rozpocznij naukę
konwersja przekazu o produkcie w emocjonalne doświadczenie ich użytkowników
wymień założenia reklamy trandofrmacyjnej
rozpocznij naukę
marketing polityczny,/konsumenci kupują prdukty dla pozytywnych doświadczeń związanych z ich użytkowaniem./konumenci nie przechwują informacji o produkcie lecz o doświadczeniach emocjonalnych z nim zwiazanych.
Transformacja w:
rozpocznij naukę
kontekst/magiczne funkcje sprawcze/ konsumenta
3 cechy przekazu perswazyjnego
rozpocznij naukę
peryferyjność/ zmysłowość/ kotwiczenie.
poziom kmunikatu reklamy (pasnofsky)
rozpocznij naukę
pierwotny./konwencjonalny/mitu
usługa jako:
rozpocznij naukę
wynik/proces/ tranakcja
wymień 3 właściwości usług:
rozpocznij naukę
w. poszukiwania./w. doświadczenia./ w. zaufania
usługi profesjonalne to:
rozpocznij naukę
1. WYSOKIE kwalifikacje. 2. niepowtarzalna osobowość
usługi i produkty
rozpocznij naukę
czysty produkt/ produkt + usługi towarzyszące/ Hybryda -produkt + usługs/ usł. podstawowa + usł./prod. dodatkowy/ czysta usługa
wymień 3 z 4 N usług
rozpocznij naukę
Niematerialność/Niespójność/nierozdzielność
kryteria oceny usługi przez konumentów: wymień 3
rozpocznij naukę
wiarygodność/materialność/empatia
co to jest sytuacja zakupu?
rozpocznij naukę
zmiana instniejącego i pożądaneg stanu rzeczy
jaka musi być zmiana, w syt zakupu?
rozpocznij naukę
duża i psych./społ./ekonomicznie ważna
jakie są źródła zachowań zakupowych?
rozpocznij naukę
psychologiczne/społeczne/interakcyjne/kulturowe/ekonomiczne
Nabywcy są tym mniej wrażliwi na cenę im...
rozpocznij naukę
efekt globalnych wydatków/efekt końcowego pożytku/ efekt wartości unikatowej
psychologiczne czynniki zachowań zakupowych
rozpocznij naukę
osobowość/ wiedza i postawy(aspekt poznawczy, emo, wolicjonalny)/ ukryte teorie zakupowe/ lojalność wobec marki
Jakie ograniczenia występują w badaniach osobowościowych uwarunkowań konsumenckich?
rozpocznij naukę
ograniczenia stosowania testów osobowościowych w badaniach konsumenckich/ nieekwiwalentność predykatora i zachowania/ nie uwzględnianie sposobu pozycjonowania marek w danych kategoriach marek
jakie są perspektywy osobowościowych uwarunkowamń zachowań konsumenckich
rozpocznij naukę
marketingowa/podmiotowa/przedmiotowa
3 strategie przetwarzania komunikatów
rozpocznij naukę
systematyczna/heurystyczna/emocjonalna
) systematyczna strategia przetwarzania komunikatu
rozpocznij naukę
- staranna, wymaga wysiłku poznawczego - zmiana sądu ← silne wskazówki (cechy, korzyści) - oparta na normie trafności/dokładności - wymaga wysokiego poz. zasobów poznawczych
heurystyczna strategia przetwarzania komunikatu
rozpocznij naukę
- powierzchowna, zgeneralizowana – reguły pochodzące z dośw. - zmiana sądu ← uaktywnienie heurystyki (np. więcej=lepiej) - wymaga przeciętnego poz. zasobów poznawczych - oparta na normie wiarygodności/skuteczności
emocjonalna strategia przetwarzania komunikatu
rozpocznij naukę
- oparta na dośw. emocjonalnym towarzyszącym przetwarzaniu reklamy - zmiana sądu ← emocje wzbudzone przez peryferyjne aspekty reklamy - wymagany niski poz. zasobów poznawczych - b. labilna, podatna na zmiany
dopasowanie PZP – reklama (poziom zasobów poznawczych)
rozpocznij naukę
- skuteczność reklamy zależy od zgodności PZPz (zaangażowanego przez odbiorcę) i PZPw (wymaganego przez komunikat reklamowy) - PZPz>PZPw → akceptacja/krytyka argumentów reklamowych - PZPz<PZPw → brak akceptacji/zrozumienia/przetwarzanie częściowe
Model (z ang. ELM) prawdopodobieństwa opracowania przekazu Petty'ego i Cacioppo (1986):
rozpocznij naukę
1) centralnym * argumenty, dowody, spójność przekazu * systematyczna droga przetwarzania – trwałe sądy oparte na krytycznym i szerokim przetwarzaniu 2) peryferyjnym * nastrój, wygląd nadawcy, ton głosu, liczba powtórzeń * heurystyczna/emocjonalna droga przetwarzania – efemeryczne sądy oparte na prostym/intuicyjnym przetwarzaniu
czynniki niezbędne dla uruchomienia toru centralnego opracowania przekazu:
rozpocznij naukę
a) motywacja poznawcza b) zdolności poznawcza
5. Przyczyny stosowania heurystyk wg Pratkanisa (1989)
rozpocznij naukę
a) brak czasu na analizę poznawczą (myślenie) b) przeładowanie informacjami c) poczucie małej wagi problemu (produkt niskiego zaangażowania) d) niewystarczająca wiedza e) łatwość dostępu heurystyki
• Założenia teoretyczne ELM:*
rozpocznij naukę
- rodzaj i dokładność opracowania komunikatu, którego chce i potrafi dokonać odbiorca, w celu dokonania jego oceny, zależą od właściwości odbiorcy i okoliczności przekazu - gdy motywacja i/lub zdolność rzeczowego opracowania argumentów komunikatu maleją, wzrasta rola czynników peryferyjnych i odwrotnie
zmiany postawy wywołane torem centralnym, w porównaniu do zmian wywołanych torem peryferyjnym:
rozpocznij naukę
- są b. Długotrwałe - umożliwiają trafniejsze prognozowanie zachowania - umożliwiają trafniejsze prognozowanie zachowania - są bardziej odporne na kontr-perswazję
2. działanie reklamy:
rozpocznij naukę
- atrybutowanie posiadanej przez odbiorcę wiedzy proceduralnej (np. Skrypt „imprezy”) do deklaratywnej informacji o produkcie (np. Piwo)
Skojarzenie bodźca (reklamy) z emocją pozytywną wywołuje tym większy „efekt aprobaty” im: 
rozpocznij naukę
większe znaczenie emocjonalne problemu (produktu) dla odbiorcy  brak innych danych  komunikat ma złożony charakter  większe ograniczenie czasowe ekspozycji  brak uprzednich doświadczeń (uprzedzeń)
Dichtera Psychologia Konsumenta:
rozpocznij naukę
• Nie ma wyraźnej różnicy między wartościami duchowymi i materialnymi (książka, ubiór, obraz) • Zakupy mają funkcję autoterapeutyczną • Przedmioty, które nas otaczają służą jako lustro odbijające nasz wizerunek • Wiedza o „duszy” przedmiotów jest wiedzą o „duszy” człowieka • By zrozumieć, dlaczego ludzie kupują przedmioty, trzeba wiedzieć, co znaczą w ich życiu
MOTYWACJA Wymiary/typy (Westbrook, Black, 1985):
rozpocznij naukę
• Oczekiwana użyteczność: kupowanie ↔ oczekiwana korzyść/przyjemność • Przypisana rola: kupowanie ↔ odgrywanie roli społecznej, zawodowej, rodzinnej • Optymalizacja wyboru: kupowanie ↔ dopasowywanie do potrzeb • Afiliacja: kupowanie ↔ potrzeba przynależności do określonej grupy • Pozycja i autorytet: kupowanie ↔ zyskiwanie władzy i autorytetu (kupowanie „godnościowe”; rytuały autoprezentacji – Erving Goffman) • Stymulacja: kupowanie ↔ poszukiwanie wrażeń, przyjemności
Emocje pozytywne w reklamie*:
rozpocznij naukę
1. sprzyjają pozytywnej ocenie argumentów R (obniżają krytycyzm) 2. odbiorcy przetwarzają mniej informacji niezgodnych i więcej zgodnych – z ich postawą wobec produktu 3. sprzyjają pozytywnemu wartościowaniu zdarzeń (przeszłych i przyszłych)
Strategie materializacji usług
rozpocznij naukę
strategia asocjacji /fizycznej reprezentacji/dokumentacji/wiualizacji.
Źródła znaczeń produktu*
rozpocznij naukę
miejsce/postaci/konflikt/symbole/nastrój
przesłanki o emocjach w reklamie
rozpocznij naukę
poznawcz/strategiczna/wyobrazeniowa
mechanizmy związane z emocjami w reklamie
rozpocznij naukę
personalzizcja/projekcja/warunkoowanie
vehicles of emotional persuasion:
rozpocznij naukę
atrakcyjność/ miłość/ erotyka
bodzce podprogowe
rozpocznij naukę
nierejestrwane na poziomie swiadomym
bodzce pomijane
rozpocznij naukę
SEX w kostkach lofu WB Key
bodzce zamaskowane
rozpocznij naukę
b. audialne o roznej czestotliwosci ktore mogą wpływać na działanie obu półkul
• Przetwarzanie podprogowe 3 rodzaje:
rozpocznij naukę
 Peryferyjne  Automatyczne  Ciagłe
Pamięć ukryta
rozpocznij naukę
• Pamięć ukryta to System Reprezentacji Percepcyjnej (SRP) • SRP koduje formy i struktury słów/obiektów (bez rozumienia ich – od tego pamięć semantyczna) • „Ukryte uczenie się”:  Brak zdolności analizowania/interpretowania informacji  Zdolność przechowywania spostrzeżeń/pojęć w pierwotnej postaci  Charakter ciągły
„Sakralizacja” produktów/przekazu
rozpocznij naukę
• „zmiękcza/ociepla” wizerunek produktów • „Kotwiczy” ich ponadjednostkowy charakter • Daje moralne „rozgrzeszenie” • Kompensuje sztuczność/niematerialność produktu (np. high-tech)
• Poprzez odniesienie do archetypu, komunikacja o marce...
rozpocznij naukę
 Uruchamia nieświadome skojarzenia, symbolikę, zbiory wartości  Jest łątwo rozpoznawalny  Umożliwienie pozycjonowania marki niezależnie od uwarunkowań kulturowych
Przekraczanie tabu:
rozpocznij naukę
• Obrażanie • Motywy religijne w reklamie • Nagość • Seksualność
cechy reklamy kontrowersyjnej
rozpocznij naukę
wiloznaczność przekazu/ przekraczanie tabu/ wyróżnianie się

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.