Zaburzenia afektywne

 0    39 fiszek    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
kryteria diagnostyczne zaburzeń depresyjnych nawracających
rozpocznij naukę
co najmniej 2 epizody trwające nie krócej niż 2 tygodnie, między nawrotami powrót do pełnego zdrowia
anhedonia
rozpocznij naukę
utrata zdolności do czerpania przyjemności i zadowolenia z życia
dystymia
rozpocznij naukę
przewlekle obniżony nastrój, przez miesiące/lata dominuje uczucie zmęczenia, przygnębienia, zniechęcenia, które utrzymują się na podobnym poziomie przez dużo czasu
na czym polega depresja poporodowa
rozpocznij naukę
spełnia kryteria wielkiej depresji, trwa minimum 2 tygodnie
kryteria diagnostyczne zaburzeń sfektywnych dwubiegunowych
rozpocznij naukę
nawracające (co najmniej 2) wyraźne zaburzenia nastroju i aktywności w postaci manii/hipomanii a nasrępnie depresji lub odwrotnie
kiedy rozpoznajemy dwubiegunowe zaburzenia afektywne z objawami psychotycznymi?
rozpocznij naukę
epizody maniakalne/hipomaniakalne oraz depresyjne + urojenia w manii i grzeszności i winy w depresji
cyklotymia
rozpocznij naukę
należy do grupy utrwalonych zaburzeń nastroju - utrzymujące się stale wahania nastroju w postaci licznych epizodów łagodnej depresji i stanów wzmożonego samopoczucia, porównywalne z hipomanią + zaniedbywanie obowiązków zawodowych/porywanie się na coś nieosiągalnego
katecholaminowy model zaburzeń afektywnych
rozpocznij naukę
w nim zakłada się, że niedobór przekaźników monoaminowych powoduje depresję, a nadmiar manię. BŁĘDNY
co wpływa na pojawienie się depresji wg Haug, ahrens?
rozpocznij naukę
brak równowagi między działaniem sprzężonych finkcjonalnie układów NA i 5-HT
2 wnioski dot. neurochemicznego podłoża zaburzeń afektywnych
rozpocznij naukę
1 nie stwierdzono ŻADNYCH ISTOTNYCH RÓŻNIC w zab. neuroprzekaźnictwa między osobami cierpiącymi na nawracające zaburzenia afektywne jedno i dwubiegunowe 2. zaburzenia neuroprzekaźnictwa nie występują u wszystkich chorych
2 hipotezy na temat mózgowych podstaw depresji i manii LeDoux
rozpocznij naukę
1. na pojawienie się symptomów depresji i manii wpływają zaburzenia systemu połąćzeń, tworzących szlaki noradrenergiczne: hipokamp->ciało migdałowate->podwzgórze->miejsce sinawe, regulujące bardziej złożone doświadczenia emocjonalne 2. niektóre postaci depresji są spowodowane obrażeniami lub udarem mózgu, zwłaszcza lewej części okolic czołowych, a także prawej tylnej okolicy płatów czołowych
z jakim mechanizmem hormonalnym łączy się depresja?
rozpocznij naukę
przewlekły wzrost poziomu ACTH i glukokortykoidów
jaka oś nie pracuje poprawnie w depresji?
rozpocznij naukę
podwzgórze-przysadka-nadnercza
zaburzenia zaliczane do psychoz - 3
rozpocznij naukę
schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, schizoafektywne oraz ostre uporczywe zaburzenia urojeniowe
3 typy zaburzeń psychicznych
rozpocznij naukę
psychozy, nerwice, zaburzenia osobowości
2 grupy zaburzeń psychicznych wg Kraepelina
rozpocznij naukę
choroba maniakalno-depresyjna, otępienie wczesne ~ schizofrenia
objawy schizofrenii
rozpocznij naukę
zaburzenia uwagi i rozumienia, halucynacje, spłycenie życia afektywnego, zaburzenia przebiegu myślenia
twórca pojęcia schizofrenia
rozpocznij naukę
Bleuler
podstawowe symptomy schizofrenii wg Bleulera (3)
rozpocznij naukę
zab. skojarzenia i afektywności, ambiwalencja, autyzm
kryteria diagnostyczne schizofrenii (4)
rozpocznij naukę
1. dezintegracja procesów i całej struktury psychicznej 2. zaburzenia myślenia i spostrzegania 3. zaburzenia uczuciowości (sztywność) 4. nieprzystosowanie w różnych sferach życia (wycofywanie się z kontaktów społecznych w wew. swiat dziwacznych idei, urojeń i halucynacji)
4 grupy symptomów składających się na obraz kliniczny schizofrenii
rozpocznij naukę
1. pozytywne (halucynacje i urojenia) 2. myślenia (upośledzenie procesu i tiku myślenia) 3. negatywne (defizyty zachowania, zblednięcie emocjonalne) 4. wspólne dla schizofrenii i innych zab. psychicznych (depresja, OCD)
symptomy pozytywne
rozpocznij naukę
halucynacje, urojenia
urojenia
rozpocznij naukę
fałszywe przkonania o rzeczywistości, nie podlegające zmianom mimo dowodów i argumentów
utrata celu
rozpocznij naukę
niezdolność do doprowadzenia wypowiedzi do końca
typ I schizofrenii a typ II
rozpocznij naukę
I- dominują przejawy pozytywne, II-dominują negatywne symptomy-spłycenie afektu, zaburzenia poznawcze, oznaki braku woli i zaburzenia ruchowe
kiedy rozpoznajemy schizofrenię paranoidalną?
rozpocznij naukę
gdy stwierdzamy wystąpienie urojeń, wyraźnych halucynacji słuchowych i zaburzeń spostrzegania
najczęstsze urojenia w schizofrenii paranoidalnej
rozpocznij naukę
prześladowcze, odnoszące, wielkościowe, zazdrości
jakie omamy oprócz głosów występują w schizofrenii paranoidalnej?
rozpocznij naukę
omamy bezsłowne - trzaski, szumy, śmiechy
charakterystyka schizofrenii hebeferycznej
rozpocznij naukę
zaburzenia afektu, napędu psychoruchowego i formalne zaburzenia myślenia, płytki nastrój, niedostosowany do sytuacji
urojenia i halucynacje w schizofrenii hebefrenicznej
rozpocznij naukę
zwiewne, mało usystematyzowane, koncentrują się na dziwnych i absurdalnych doznaniach cielesnych
schizofrenia katatoniczna
rozpocznij naukę
dominujące objawy z obszaru zaburzeń psychomotorycznych: negatywizm czynny, giętkość woskowa, stereotypie ruchowe
2 postaci schizofrenii katatonicznej
rozpocznij naukę
hiperkinetyczna: skrajne pobudzenie i podniecenie, hipokinetyczna: osłupienie, znieruchomienie
niegatywizm czynny w schizofrenii katatonicznej
rozpocznij naukę
nieumotywowany opór wobec wszystkich poleceń lub prób poruszenia
schizofrenia prosta
rozpocznij naukę
powolne wycofywanie się z kontaktów społecznych, rosnący brak zainteresowania rodziną, rozwój dziwacznych zachowań, zanik motywacji
schizofrenia rezydualna
rozpocznij naukę
gdy pojawia się przewlekły etap rozwoju zaburzeń schizofrenicznych-> wyraźny postęp choroby: nasilone objawy schizofreniczne: spowolnienie psychomotoryczne, ograniczenie aktywności, spłycenie afektu, bierność
kiedy mówimy o pełnej remisji schizofrenii?
rozpocznij naukę
gdy objawy ustępują pod wpływem leczenia
kiedy mówimy o przebiegu długoterminowym schizofrenii?
rozpocznij naukę
gdy uda się stłumić objawy pozytywne, a pozostają negatywne i mogą się pogłębiać lub pozostać na tym samym poziomie
4 fazy przebiegu schizofrenii
rozpocznij naukę
przedchorobowa, prodromalna (okres zwiastunów), ostra, remisja
objawy fazy prodromalnej (okresu zwiastunów)
rozpocznij naukę
lęki, obniżony nastrój, wycofanie społeczne, zaburzenia emocjonalne

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.