Psychologia pracy - Macko

 0    34 fiszki    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Czym są koncepcje psychologiczne?
rozpocznij naukę
Spójne systemy wiedzy pomagające w kształtowaniu środowiska Pozwalają zrozumieć jak można przewidywać i zmieniać zach. ludzi Pozwalają pomagać ludziom w lepszym przystosowaniu się do warunków Przekonania, które nie mają charakteru wiedzy gorącej (prywatnych teorii) Przekonana, które powinny mieć charakter zweryfikowanych naukowo teorii
w jaki sposób, myśląc jak behawioryści, można zmieniać ludzkie zachowanie?
rozpocznij naukę
odpowiednio kodyfikując środowisko wzmocnieniami
strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
rozpocznij naukę
- polityka personalna pozostaje w zgodności z jasno kreśloną strategią biznesową - personel, jako strategiczne źródło przewagi ekonomicznej - ludzie są aktywami firmy (jej podstawowym kapitałem), a nie kosztem - na relacje zatrudnienia wpływa otoczenie (prawo, kultura, rynek rpacy) - otwartość na zmiany i rozwój organizacyjny są warunkami efektywności - czyni się inwestycje w relacje pracownicze - buduje się uczestnictwo organizacyjne - częściej korzysta się z elastycznych form zatrudnienia
downshifting
rozpocznij naukę
świadome studzenie kariery
czym jest misja organizacji? (2)
rozpocznij naukę
1. powód istnienia firmy, wyróżniający ją od innych 2. ukonkretnienie pomysłu na przedsiębiorstwo
w jaki sposób powinna być wyrażona misja organizacji?
rozpocznij naukę
w kategoriach świadczonych usług, wyrobów, rynków i klientów
czym jest wizja organizacji?
rozpocznij naukę
jest obrazem przyszłości organizacji w określonym punkcie czasowym
jakie 4 aspekty powinna uwzględniać wizja organizacji?
rozpocznij naukę
1. domenę działalności 2. odpowiedzialność - wartości realizowane wobec interesariuszy 3. standardy sukcesu (miary, wskaźniki) 4. organizacja
na co kładzie nacisk organizacja realizująca strategię sita?
rozpocznij naukę
- rekrutacja i selekcja - awans dla dobrych, źli zwalniani - nastawienie na zadania i wyniki - kultura rywalizacyjna - perspektywa tu i teraz
na czym polega motywowanie kafeteryjne?
rozpocznij naukę
pracownik może sam wybierać motywator, np. pieniądze, dni wolne
definicja kontraktu psychologicznego
rozpocznij naukę
Zbiór wszelkiego rodzaju (jawnych i utajonych) przekonań dotyczących oczekiwań, zobowiązań i wzajemnych obietnic odnośnie do kształtu relacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą
czym różni się kontrakt ekonomiczny od psychologicznego?
rozpocznij naukę
kontrakt ekonomiczny bazuje na wypłacie, kontrakt psychologiczny bazuje na przynależności i uczestnictwie
co powinien zawierać kontrakt między pracownikiem a pracodawcą?
rozpocznij naukę
- zakres podstawowych zobowiązań - obietnice - wzajemne oczekiwania
jaka reguła rządzi relacjami zatrudnienia?
rozpocznij naukę
reguła wzajemności
o czym mówi teoria Adamsa - equity theory?
rozpocznij naukę
teoria odnosi się do sprawiedliwego traktowania pracowników. mówi o tym, ze pracownicy określając to czy są sprawiedliwie traktowani dokonują 2 ocen - pierwsza (pierwotna) to samoocena pracy własnej i zysków, a druga (wtórna) to porównanie się z innymi
jakie 5 faz formowania się kontraktu psychologicznego możemy wyróżnić?
rozpocznij naukę
kandydacka, zatrudnienia(rekrutacji), wczesnego uczestnictwa, członkostwa organizacyjnego, przeformułowania kontraktu
jakie 5 rodzaje zmian w kontrakcie psychologicznym mogą zajść?
rozpocznij naukę
zakłócenie, naruszenie, złamanie, nadpłata, odstąpienie
czym różni się zakłócenie KP od jego naruszenia?
rozpocznij naukę
zakłócenie (disruption, incongruence) to sytuacja, gdy organizacja nie jest w stanie zrealizować zobowiązań wobec pracowanika, np. w sytuacji nieprzewidzianej utraty płynności finansowej - naruszenie (reneging, breach) sytuacja, gdy pośród wielu zobowiązań wobec pracowanika organizacja wypełnia jedynie niektóre zobowiązania lub podjęte zobowiązania nie są dostarczane w pełni
jakie 2 rodzaje działań mogą zostać podjęte gdy KP nie spełnia swoich zadań?
rozpocznij naukę
działania korekcyjne, rewizja
czym różnią się w rozumieniu CWB Sackett oraz Spector i Fox?
rozpocznij naukę
Sacket zakłada, że CWB są intencjonalnymi zachowaniami sprzecznymi z interesami org., a Spector i Fox, mówią, ze CWB to wszelkie zachowania, które wpływają na obniżenie ogolnej efektywności przedsiębiorstwa
efektywność kontekstowa vs zadaniowa
rozpocznij naukę
zadaniowa - gdy obniżamy wskaźniki, produktywność, kontekstowa - gdy negatywnie wpływamy na ludzi i organizację
kiedy kradzież będzie przejawem agresji?
rozpocznij naukę
jeśli u jej podłoża będzie leżała chęć zaszkodzenia organizacji
3 dewiacje pracownicze
rozpocznij naukę
malwersacje, kradzieże, defraudacje
jakie 2 wyjaśnienia można zastosować do tłumaczenia CWB
rozpocznij naukę
1. złamanie kontraktu psychologicznego 2. rola emocji (frustracja-agresja)
jak, bazując na modelu frustracja-agresja, można wyjaśnić powstawanie CWB?
rozpocznij naukę
stresor->ocena poznawcza(ważność celu, liczba i natężenie frustratorów)-> doświadczana frustracja ->zachowania antyspołeczne
4 siły organizacyjne
rozpocznij naukę
Struktura, technologia, otoczenie, ludzie
4 podstawowe zał. Z.o
rozpocznij naukę
rozwój zzl, nastawienie na rezultat, współzależna struktura, sytuacyjność proponowanych rozwiązań
jakie organizacje powinny dążyć do modelu biurokratycznego?
rozpocznij naukę
sprawne, racjonalne, logiczne
Jakie założenia ma model biurokratyczny?
rozpocznij naukę
wyraźny podział pracy wśród ekspertów, spójny zestaw zasad, ustalona hierarchia stanowisk, przełożeni bezosobowo prowadzą przedsiębiorstwo i utrzymują dystanc, zatrudnienie i awanse na podstawie wiedzy fachowej
jaką zmianę wprowadził Elton Mayo?
rozpocznij naukę
dowiódł, że to klimat społeczny organizacji a nie warunki fizyczne liczą się najbardziej.
efekt hawthorne
rozpocznij naukę
zjawisko będące źródłem błędów podczas prowadzenia badań na grupie ludzi, wynikające z tego, że wiedzą oni o tym, że uczestniczą w eksperymencie.
co charakteryuje naukowe zarządzanie?
rozpocznij naukę
podział pracy, wydajność, kontrola i dyscyplina
co charakteryzuje model stosunków międzyludzkich?
rozpocznij naukę
przynależność i uznanie, dialog, partycypacja i zadowolenie
co charakteryzuje model zasobów ludzkich?
rozpocznij naukę
kreatywność, odpowiedzialność, samokontrola, współpraca

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.