Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

1  1    28 fiszek    svenska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
2 kryteria grupowania zaburzeń psychicznych i zachowań spowodowanych jednorazowym użyciem/używaniem subs. psychoaktywnych
rozpocznij naukę
1. rodzaj używanej substancji 2. obraz kliniczny zaburzenia
politoksykomania
rozpocznij naukę
używanie naraz kilku substancji psychoaktywncych
najczęściej zażywane substancje w UE
rozpocznij naukę
przetwory konopi, amfetamina, ecstasy
ostre zatrucia
rozpocznij naukę
przemijający stan psychiczny i fizyczny, który powstaje na skutek użycia substancji psychoaktywnej i przejawia się w postaci zaburzeń świadomości, przyspieszenia lub spowolnienia dynamiki przebiegu różnych procesów psychicznych, zaburzeń ilościowych i jakościowych zmian w zakresie postrzegania, rozumienia...
jaki charakter może mieć stan ostry?
rozpocznij naukę
niepowikłany-występują objawy o nasileniu odpowiadającym użytej dawce, powikłany- gdy wystąpią dodatkowe objawy somatyczne, majaczenia, drgawki, śpiączka
zespół ostrego zatrucia spowodowanego alkoholem - objawy ogólne + konieczne
rozpocznij naukę
charakteryzuje się agresją, kłótliwością, rozhamowaniem, chwiejnością emocjonalną, zaburzeniam sądzenia i uwagi + jeden z: chwiejność chodu, trudności z utrzymaniem postawy stojącej, oczopląs, bełkotliwa mowa, przekrwienie twarzy/spojówek
czym patologiczne zatrucie alkoholem różni się od zespołu ostrego zatrucia spowodowanego alkoholem
rozpocznij naukę
do wszystkich objawów dochodzi jeszcze gwałtowna agresja słowna lub fizyczna nietypowa dla stanu trzeźwości
opioidy a opiaty
rozpocznij naukę
opioidy-substancje działające stymulująco w stosunku do receptorów opioidowych, opiaty-środki wyrabiane z maku lekarskiego; oba są morfinopodobne
jak działają opioidy i opiaty?
rozpocznij naukę
oszałamiająco ->uspokajająco, nasennie, przeciwbólowo
ostre zatrucie opioidami
rozpocznij naukę
apatia, zahamowaniu ruchu aż do skamienienia, obniżenie zdolności do koncentracji uwagi i adekwatnej oceny związków między zdarzeniami + poczucie ociężałości, bełkotliwa mowa
stan ostrego zatrucia barbituranami
rozpocznij naukę
zaburzenia świadomości-od przymglenia do śpiączki, spowolnienie psychoruchowe, nadmierne uspokojenie
co jest silniejsze amfa czy kokaina?
rozpocznij naukę
AMFA AMFA FETA FETA <ja pierdolę, siada mi na mózg>
ostre zatrucia substancjami stymulującymi
rozpocznij naukę
nadmierna czujność i podejrzliwość, znaczna chwiejność emocjonalna+kłótliwość i agresywność, iluzje wzrokowe
źródła środków halucynogennych w przyrodzie
rozpocznij naukę
rośliny psiankowate, grzyby, ziarna agaw, końcówki liści kaktusów
substancje syntetyczne należące do grupy indoloalkiloamin
rozpocznij naukę
LSD, psylocybina, psilocin
substancje syntetyczne należące do grupy fenyloetyloamin
rozpocznij naukę
MDMA, fencyklidyna
obraz kliniczny ostrego zatrucia substancjami halucynogennymi
rozpocznij naukę
omamy słuchowe, wzrokowe i dotykowe (znaczne pobudzenie seksualne), lęk, przerażenie, chwiejność nastroju, depersonalizacja, derealizacja, pobudzenie psychoruchowe, kołatanie serca, pocenie się
objawy ostrego zatrucia lotnymi rozpuszczalnikami
rozpocznij naukę
przypominają zatrucie alkoholem, ożywienie, podniecenie, podekscytowanie, poczucie swobody, siły, zamglone widzenie, brzęczenie w uszach
nadużywanie substancji psychoaktywnych
rozpocznij naukę
nieprzystosowawczy wzorzec używania substancji, który prowadzi do istotnego upośledzenia lub cierpienia, wyrażającego się przynajmniej 3 z objawów: 1. zażywanie subst. powoduje zaniedbanie w wypełnianiu obowiązków 2. używanie subst. w syt., w których jest to fizycznie niebezpieczne 3. powtarzające się problemy natury prawnej 4. kontynuowanie zażywania środka pomimo powtarzających się problemów interpersonalnych i towarzyskich
schemat rozwoju alkoholizmu wg Jellinka - 4 fazy
rozpocznij naukę
1. stadium przedalkoholowe 2. stadium zwiastunów 3. stadium ostre 4. stadium przewlekłe
na czym polega zależność psychiczna?
rozpocznij naukę
obsesyjne dążenie do użycia środka w celu osiągnięcia oczekiwanych doznań emocjonalnych i umysłowych
na czym polega zależność fizyczna?
rozpocznij naukę
kompulsyjne sążenia do użycia substancji, utrata kontroli nand jej zażywaniem, pojawienie się zespołu abstynencyjnego
dlaczego nieleczone majaczenie drżenne może prowadzić do śmierci?
rozpocznij naukę
z powodu powikłań sercowo-naczyniowych, zaburzeń elektrolitowych i infekcji
paranoja alkoholowa
rozpocznij naukę
przede wszystkim urojenia niewiary małżeńskiej
zespół amnestyczny Korsakowa
rozpocznij naukę
zaburzenia STM, poczucia czasu i następstwa zdarzeń, upośledzona zdolność do uczenia się nowego materiału, bierność, apatia, brak inicjatywy
encefalopatia Wernickiego
rozpocznij naukę
rozległe zaburzenia STM, zaburzenia świadomości i psychoruchowe: osłupienie/podniecenie
typ I alkoholizmu
rozpocznij naukę
uwarunkowany środowiskowo, początek po 25rż, okresowe używanie alkoholu z długimi przerwami
typ II alkoholizmu
rozpocznij naukę
uwarunkowany genetycznie, przede wszystkim u mężczyzn, objawy uzależnienia przed 25rż, piją systematycznie bez większych przerw, nasilone zachowania antyspołeczne

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.