Szkoła - niemiecki

 0    131 fiszek    majvor
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
szkoła
rozpocznij naukę
die Schule
budynek szkoły
rozpocznij naukę
das Schulgebäude
podwórko szkolne
rozpocznij naukę
der Schulhof, =e
klasa
rozpocznij naukę
die Klasse, -n
hala sportowa
rozpocznij naukę
die Sporthalle, -n
biblioteka szkolna
rozpocznij naukę
die Schulbibliothek, -en
sala komputerowa
rozpocznij naukę
der Computerraum, =e
sala do matematyki
rozpocznij naukę
der Mathematikraum, =e
labolatorium chemiczne
rozpocznij naukę
das Chemielabor, -s
pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
das Lehrerzimmer, -
stołówka szkolna
rozpocznij naukę
die Schulmensa, -s
szkoła imienia Alberta Einstaina
rozpocznij naukę
Albert-Einstein-Schule
znajdować się
rozpocznij naukę
sich befinden
leżeć, być położonym (w)
rozpocznij naukę
liegen (in + D)
uczęszcząć do szkoły
rozpocznij naukę
die Schule besuchen
uczęszczać do gimnazjum
rozpocznij naukę
das Gymnasium besuchen
chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
in die Schule gehen
uczyć się
rozpocznij naukę
lernen
nauczać
rozpocznij naukę
unterrichten
zajęcia
rozpocznij naukę
der Unterricht
lekcja
rozpocznij naukę
die Stunde, -n
lekcja wychowawcza
rozpocznij naukę
die Klassenstunde, -n
plan lekcji
rozpocznij naukę
der Stundenplan, =e
przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
das Schulfach, =e
ulubiony przedmiot szkolny
rozpocznij naukę
das Lieblingsschulfach, =er
język obcy
rozpocznij naukę
die Fremdsprache, -n
język francuski
rozpocznij naukę
Französisch
geografia
rozpocznij naukę
Geographie / Erdkunde
język niemiecki
rozpocznij naukę
Deutsch
fizyka
rozpocznij naukę
Physik
historia
rozpocznij naukę
Geschichte
wiedza o społeczeństwie
rozpocznij naukę
Sozialkunde
sztuka
rozpocznij naukę
Kunst
etyka
rozpocznij naukę
Ethik
dzień szkolny
rozpocznij naukę
Der Schultag, -e
brać udział (w)
rozpocznij naukę
teilnehmen (an + D)
kurs dodatkowy
rozpocznij naukę
der Extrakurs, -e
kurs języka angielskiego
rozpocznij naukę
der Englischkurs, -e
zdawać egzamin
rozpocznij naukę
eine Prüfung ablegen
aktywności, zajęcia pozaszkolne
rozpocznij naukę
die Aktivitäten
teatr szkolny
rozpocznij naukę
das Schultheater
impreza z okazji urodzin klasowych
rozpocznij naukę
die Klassengeburtstagsparty
dyskoteka szkolna
rozpocznij naukę
die Schuldisco, -s
święto sportu
rozpocznij naukę
das Sportfest, -e
zawody sportowe
rozpocznij naukę
der Wettkampf, =e
wyjazd klasowy
rozpocznij naukę
die Klassenfahrt, -en
wycieczka klasowa
rozpocznij naukę
der Klassenausflug, =e
przygotować
rozpocznij naukę
vorbereiten
organizować
rozpocznij naukę
organisieren
zgłaszać się (na, do)
rozpocznij naukę
sich melden (zu + D)
rok szkolny
rozpocznij naukę
das Schuljahr, -e
kalendarz roku szkolnego
rozpocznij naukę
der Schuljahreskalender
początek zajęć
rozpocznij naukę
der Schulbeginn
dni wolne od zajęć szkolnych
rozpocznij naukę
schulfreie Tage
wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
die Schuleklassenfakrt, -en
kiermasz bożonarodzeniowy
rozpocznij naukę
der Weihnachtsbasar
wakacje
rozpocznij naukę
die Sommerferien
Wielkanoc
rozpocznij naukę
das Ostern
ferie wielkanocne
rozpocznij naukę
die Osterferien
Boże narodzenie
rozpocznij naukę
Weihnachten
przerwa jesienna
rozpocznij naukę
die Herbstferien
rozpoczynać się
rozpocznij naukę
beginnen
trwać
rozpocznij naukę
dauern
kończyć się
rozpocznij naukę
zu Ende sein
rozdanie świadectw
rozpocznij naukę
die Zeugnisausgabe
świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
die Zeugnis, -se
wyjść na lotnisko
rozpocznij naukę
die Eislaufzeit
konferencja nauczycieli
rozpocznij naukę
die Lehrerkonferenz
ocena
rozpocznij naukę
die Note, -n
dobry
rozpocznij naukę
eine Drei (3), Befriedigend
dostateczny
rozpocznij naukę
eine Vier (4), ausreichend
dopuszczający
rozpocznij naukę
eine Fünf (5), magnelhaft
niedostateczny
rozpocznij naukę
eine Sechs (6), ungenügend
średnia ocen
rozpocznij naukę
der Notendurchschnitt
średnia
rozpocznij naukę
der Durchschnitt
egzamin
rozpocznij naukę
die Prüfung, -en
osiągnięcie, wynik
rozpocznij naukę
die Leistung, -en
sukces w nauce
rozpocznij naukę
der Schulerfolg, -e
odnosić sukces w nauce
rozpocznij naukę
den Schulerfolg haben
otrzymać dobrą ocenę z matematyki
rozpocznij naukę
eine gute Note in Mathe bekommen
osiągnąć dobrą średnią ocen
rozpocznij naukę
einen guten Notendurchschnitt erreichen
otrzymać, osiądnąć
rozpocznij naukę
erreichen
mieć dobre oceny na świadectwie
rozpocznij naukę
gute Noten auf dem Zeugnis haben
ukończyć szkołę
rozpocznij naukę
die Schule abschließen
uzyskać świadectwo ukończenia szkoły
rozpocznij naukę
einen Schulabschluss schaffen
utworzyć
rozpocznij naukę
schaffen
dobrze napisać egzaminy
rozpocznij naukę
Prüfungen gut schreiben
test
rozpocznij naukę
der Test, -s
testować
rozpocznij naukę
testen
test ze słówek
rozpocznij naukę
der Vokabeltest
sprawdzian z matematyki
rozpocznij naukę
die Mathearbeit, -en
w czasie uczenia się
rozpocznij naukę
beim Lernen
powtarzać
rozpocznij naukę
wiederholen
wypróbować
rozpocznij naukę
ausprobieren
wysłuchać
rozpocznij naukę
zuhören
czytać teksty
rozpocznij naukę
Texte lesen
oglądać obrazki
rozpocznij naukę
sich Bilder anschauen
robić notatki
rozpocznij naukę
Notizen schrebien
zrobić przerwę w nauce
rozpocznij naukę
eine Lernpause machen
dwa podobne przedmioty po sobie
rozpocznij naukę
zwei ähnliche Facher nacheinander
zapamiętać
rozpocznij naukę
behalten
sytuacja egzaminzacyjna
rozpocznij naukę
die Prüfungssituation
materiał do nauki
rozpocznij naukę
der Lernstoff
opanowany materiał
rozpocznij naukę
das Gelernte
regularnie
rozpocznij naukę
regelmäßig
wiele sposobów uczenia się
rozpocznij naukę
mehrere Lernwege
korepetycje
rozpocznij naukę
die Nachhilfe
udzielać korepetycji
rozpocznij naukę
Nachhilfe gaben
nowe słowka
rozpocznij naukę
neue Wörter
gramatyka
rozpocznij naukę
die Grammatik
zadanie
rozpocznij naukę
die Aufgabe
objaśnić
rozpocznij naukę
erklären
zapamiętać coś
rozpocznij naukę
sich etwas merken
analizować
rozpocznij naukę
analysieren
ćwiczyć
rozpocznij naukę
Üben
pojmować
rozpocznij naukę
begreifen
historia starożytna
rozpocznij naukę
die Frühgeschichte/die Antike
średniowiecze
rozpocznij naukę
das Mittelalter
pierwsza wojna światowa
rozpocznij naukę
der Erste Weltkrieg
epoka
rozpocznij naukę
Epoche, -n
wymowa
rozpocznij naukę
die Aussprache
ćwiczenia w konwersacjii
rozpocznij naukę
die Konversationsübungen
zadania z rachunków i geometrii
rozpocznij naukę
Aufgaben zum Rechnen und zur Geometrie
zadania tekstowe
rozpocznij naukę
die Textaufgaben
rozwiązywać bez trudności
rozpocznij naukę
ohne Schwierigketen lösen
przyroda
rozpocznij naukę
die Natur
obserwować
rozpocznij naukę
beobachten
przeprowadzać eksperymenty
rozpocznij naukę
Experimente durchführen
zwierzeta
rozpocznij naukę
die Tiere
rośliny
rozpocznij naukę
die Pflanzen
środowisko
rozpocznij naukę
der Lebensraum, =e

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.