Zdania niemiecki (Handel)

 0    63 fiszki    Bella11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

Dawniej każdego ranka uprawiałem jogging.
rozpocznij naukę
Ich habe ehemals jeden Morgen einen Dauerlauf gemacht.

Koncern planuje rozwijać sie za granicą.
rozpocznij naukę
Der Konzern plant, ins Ausland zu expandieren.

Co stało się potem?
rozpocznij naukę
Was ist danach passiert?

Ceną wolności jest ciągła czujnośĆ.
rozpocznij naukę
Der Preis der Freiheit ist stetige Wachsamkeit.

Nie mogłem powstrzymać łez.
rozpocznij naukę
Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten.

Obót w bieżącym roku poszedł w górę o 10 procent.
rozpocznij naukę
Der Umsatz ist im laufenden Jahr um 10 Prozent gestiegen.

Jego śmierć to wielka strata dla naszej firmy.
rozpocznij naukę
Sein Tod war ein großer Verlust für unsere Firma.

Miał bogate doświadczenie w handlu.
rozpocznij naukę
Er hatte reiche geschäftliche Erfahrungen.

Proszę koniecznie przyjść.
rozpocznij naukę
Bitte kommen Sie unbedingt!

Ten łańcuch jest ze zlota.
rozpocznij naukę
Die Kette ist aus Gold.

Przyczyna pożaru była nieznana.
rozpocznij naukę
Die Ursache des Brandes war unbekannt.

My konsumenci musimy więcej krajowych produktów kupować.
rozpocznij naukę
Wir Verbraucher müssen mehr inländische Produkte kaufen.

Czy możesz to uzasadnić
rozpocznij naukę
Würdest du das begründen?

Pozwól mi spróbować.
rozpocznij naukę
Lass es mich versuchen.

Nie nadążam za tobą.
rozpocznij naukę
Ich kann nicht mit dir mithalten.

Musimy pilnować prawa i porządku.
rozpocznij naukę
Wir müssen Recht und Ordnung wahren.

Zaprowadź pana do wyjścia.
rozpocznij naukę
Führen Sie den Herrn zum Ausgang!

Czekamy na wydanie jego książki.
rozpocznij naukę
Wir erwarten die Veröffentlichung seines Buches.

On uczy się więcej, niż ktokolwiek w jego klasie.
rozpocznij naukę
Er lernt eifriger als jeder andere Schüler in seiner Klasse.

Czy mogę przedłużyć pobyt o jeden dzień?
rozpocznij naukę
Kann man den Aufenthalt um einen Tag verlängern?

Przyjmuemy wasze warunki.
rozpocznij naukę
Wir werden eure Bedingungen annehmen.

Przepraszam, za czym ta kolejka?
rozpocznij naukę
Entschuldigen Sie, wofür ist diese Schlange?

fachkundig

istnieć, składać się, zdać, polegać
rozpocznij naukę
bestehen

die Belegschaft

nadal, poza tym, dalszy
rozpocznij naukę
ferner

przytomność, zastanowienie
rozpocznij naukę
die Besinnung

opieka, pielęgnaacja
rozpocznij naukę
die Betreuung

prezes, zarząd
rozpocznij naukę
der Vorstand


zwiększyć, spotęgować
rozpocznij naukę
erhöhen

nagrać, podjąć, wchłonąć
rozpocznij naukę
aufnehmen

der Hersteller

zakładać, urządzać, instalować
rozpocznij naukę
einrichten

der Schöpfer

Angestellte

dieselbe

die Wirkung

der Preisträger

empfangen

nämlich

herausfinden

zapowiadać, oznajmać
rozpocznij naukę
ankündigen

powodować, osiągać
rozpocznij naukę
bewirken

poprzez to, dzięki temu, w taki sposób
rozpocznij naukę
dadurch

empfinden

przyjemność, konsumpcja, przysmak
rozpocznij naukę
der Genuss

feststellen

obsesja, opętanie
rozpocznij naukę
die Besessenheit

wahania nastroju
rozpocznij naukę
Stimmungsschwankungen

odosobnienie
rozpocznij naukę
der Rückzug

der Entzug

dlatego, stąd
rozpocznij naukę
daher

przeciętnie
rozpocznij naukę
im Durchschnitt

zumeist

überhaupt

auslösen

anbringen

berühren

powstrzymywać
rozpocznij naukę
abhalten

mile widziany, pożądany
rozpocznij naukę
erwünscht

erzeugt

poza tym, zresztą
rozpocznij naukę
übrigens


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.