niemiecki -> polski

 0    97 fiszek    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
backen backte/buk hat gebacken
rozpocznij naukę
piec
befehlen befahl hat befohlen
rozpocznij naukę
rozkazywać
beginnen begann hat begonnen
rozpocznij naukę
zaczynać
beißen biss hat gebissen
rozpocznij naukę
gryźć
biegen bog hat/ist gebogen
rozpocznij naukę
zginać
bieten bot hat geboten
rozpocznij naukę
oferować
binden band hat gebunden
rozpocznij naukę
wiązać
bitten bat hat gebeten
rozpocznij naukę
prosić
bleiben blieb ist geblieben
rozpocznij naukę
zostać
braten briet hat gebraten
rozpocznij naukę
smażyć
brechen brach hat/ist gebrochen
rozpocznij naukę
łamać
brennen brannte hat gebrannt
rozpocznij naukę
palić
bringen brachte hat gebracht
rozpocznij naukę
przynosić
denken dachte hat gedacht
rozpocznij naukę
myśleć
empfangen empfing hat empfangen
rozpocznij naukę
przyjmować
empfehlen empfahl hat empfohlen
rozpocznij naukę
polecać
erschrecken erschrak ist erschrocken
rozpocznij naukę
przestraszyć się
essen aß hat gegessen
rozpocznij naukę
jeść
fahren fuhr hat/ist gefahren
rozpocznij naukę
jechać
fallen fiel ist gefallen
rozpocznij naukę
spadać, upadać
fangen fing hat gefangen
rozpocznij naukę
łapać
finden fand hat gefunden
rozpocznij naukę
znajdować
fliegen flog hat/ist geflogen
rozpocznij naukę
latać
fliehen floh ist geflohen
rozpocznij naukę
uciekać
frieren fror hat gefroren
rozpocznij naukę
marznąć
geben gab hat gegeben
rozpocznij naukę
dawać
gehen ging ist gegangen
rozpocznij naukę
iść
gelingen gelang ist gelungen
rozpocznij naukę
udawać się, odnosić sukces
genießen genoss hat genossen
rozpocznij naukę
rozkoszować się
geschehen geschah ist geschehen
rozpocznij naukę
zdarzyć się
gewinnen gewann hat gewonnen
rozpocznij naukę
wygrywać
gießen goss hat gegossen
rozpocznij naukę
lać
greifen griff hat gegriffen
rozpocznij naukę
sięgać
haben hatte hat gehabt
rozpocznij naukę
mieć
halten hielt hat gehalten
rozpocznij naukę
trzymać
hängen hing hat gehangen
rozpocznij naukę
wisieć
heben hob hat gehoben
rozpocznij naukę
podnosić
helfen half hat geholfen
rozpocznij naukę
pomagać
kennen kannte hat gekannt
rozpocznij naukę
znać
klingen klang hat geklungen
rozpocznij naukę
dzwonić
kommen kam ist gekommen
rozpocznij naukę
przychodzić
laden lud hat geladen
rozpocznij naukę
ładować
lassen ließ hat gelassen
rozpocznij naukę
pozwalać, kazać
laufen lief ist gelaufen
rozpocznij naukę
biec
leiden litt hat gelitten
rozpocznij naukę
cierpieć
leihen lieh hat geliehen
rozpocznij naukę
pożyczać
lesen las hat gelesen
rozpocznij naukę
czytać
liegen lag hat gelegen
rozpocznij naukę
leżeć
lügen log hat gelogen
rozpocznij naukę
kłamać
messen maß hat gemessen
rozpocznij naukę
mierzyć
nehmen nahm hat genommen
rozpocznij naukę
brać
nennen nannte hat genannt
rozpocznij naukę
nazywać, wymieniać
raten riet hat geraten
rozpocznij naukę
radzić, zgadywać, odgadywać
reißen riss hat/ist gerissen
rozpocznij naukę
po/drzeć, rwać
reiten ritt hat/ist geritten
rozpocznij naukę
jeździc konno
rennen rannte ist gerannt
rozpocznij naukę
pędzić
riechen roch hat gerochen
rozpocznij naukę
wąchać
rufen rief hat gerufen
rozpocznij naukę
wołać
schaffen schuf hat geschaffen
rozpocznij naukę
s/tworzyć
schieben schob hat geschoben
rozpocznij naukę
pchać
schießen schoss hat/ist geschossen
rozpocznij naukę
strzelać
schlafen schlief hat geschlafen
rozpocznij naukę
spać
schlagen schlug hat geschlagen
rozpocznij naukę
bić, uderzać
schließen schloss hat geschlossen
rozpocznij naukę
zamykać
schneiden schnitt hat geschnitten
rozpocznij naukę
ciąć, kroić
schreiben schrieb hat geschrieben
rozpocznij naukę
pisać
schreien schrie hat geschrien
rozpocznij naukę
krzyczeć
schweigen schwieg hat geschwiegen
rozpocznij naukę
milczeć
schwimmen schwamm hat/ist geschwommen
rozpocznij naukę
pływać
sehen sah hat gesehen
rozpocznij naukę
widzieć, patrzeć
sein war ist gewesen
rozpocznij naukę
być
senden sandte hat gesandt
rozpocznij naukę
wysyłać
singen sang hat gesungen
rozpocznij naukę
spiewać
sinken sank ist gesunken
rozpocznij naukę
opadać, tonąć
sitzen saß hat gesessen
rozpocznij naukę
siedzieć
sprechen sprach hat gesprochen
rozpocznij naukę
mówić
springen sprang ist gesprungen
rozpocznij naukę
skakać
stehen stand hat gestanden
rozpocznij naukę
stać
stehlen stahl hat gestohlen
rozpocznij naukę
kraść
steigen stieg ist gestiegen
rozpocznij naukę
wchodzić, wspinać się
sterben starb ist gestorben
rozpocznij naukę
umierać
stinken stank hat gestunken
rozpocznij naukę
śmierdzieć
stoßen stieß hat/ist gestoßen
rozpocznij naukę
po/pchnąć
streiten stritt hat gestritten
rozpocznij naukę
kłócić się
tragen trug hat getragen
rozpocznij naukę
nosić
treffen traf hat getroffen
rozpocznij naukę
spotykać
treiben trieb hat getrieben
rozpocznij naukę
wypędzać, pędzić, poganiać, uprawiać(sport)
trinken trank hat getrunken
rozpocznij naukę
pić
tun tat hat getan
rozpocznij naukę
czynić, robić
verlieren verlor hat verloren
rozpocznij naukę
tracić, przegrywać
wachsen wuchs ist gewachsen
rozpocznij naukę
roznąć
waschen wusch hat gewaschen
rozpocznij naukę
myć
werden wurde ist geworden
rozpocznij naukę
stawać się
werfen warf hat geworfen
rozpocznij naukę
rzucać
wiegen wog hat gewogen
rozpocznij naukę
ważyć
wissen wusste hat gewusst
rozpocznij naukę
wiedzieć
ziehen zog hat/ist gezogen
rozpocznij naukę
ciągnąć

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.