TCP/IP, ISO/OSI i protokoły

 0    80 fiszek    MrL4r35
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Model ISO/OSI
rozpocznij naukę
Standard opisujący strukturę komunikacji sieciowej.
Warstwy ISO/OSI
rozpocznij naukę
7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieci 2 Łącza danych 1 Fizyczna
Enkapsulacja
rozpocznij naukę
Proces przekazywania danych na dolne warstwy protokołu (od Aplikacji do Fizycznej), zwany też kapsułkowaniem.
Dekapsulacja
rozpocznij naukę
Proces przekazywania danych w górę warstw protokołu (od Fizycznej do Aplikacji).
Segment
rozpocznij naukę
Jednostka informacji w teleinformatyce, której źródłem bądź przeznaczeniem jest warstwa transportow
Charakterystyka segmentu
rozpocznij naukę
Zmniejszenie obciążenia sieci lokalnej, zwiększenie ilości domen kolizyjnych, zmniejszenie liczby kolizji pakietów.
Standardy ramki
rozpocznij naukę
Ethernet v1, Ethernet v2, IEE 802. x LLC, IEE 802. g LLC
Skład ramki
rozpocznij naukę
Preambuła, SFD, DA, SA, L/T, MAC CD, FCS
Preambuła
rozpocznij naukę
7B pole służące do synchronizacji komunikujących się urządzeń. Składa się z naprzemiennych jedynek i zer.
SFD
rozpocznij naukę
1B znacznik początkowy ramki.
DA
rozpocznij naukę
6B adres MAC odbiorcy ramki.
SA
rozpocznij naukę
6B adres MAC nadawcy ramki
Length/Type (L/T)
rozpocznij naukę
2B pole określające rodzaj przenoszonego w ramce protokołu
MAC Client Data (MAC CD)
rozpocznij naukę
46B-1500B pole przeznaczone na przesyłane dane. Jeśli rozmiar danych jest mniejszy niż 46 są dodawane pole dopełniające, który wynika z protokołu CSMA/CD
FCS
rozpocznij naukę
4B pole zawierający sumę kontrolną pozwalającą sprawdzenie poprawności odbieranej ramki z danymi.
Warstwa fizyczna (ISO/OSI)
rozpocznij naukę
Odpowiada za mechanizm faktycznego transferu danych w medium łączącym różne węzły lub hosty.
Jednostka PDU
rozpocznij naukę
Fizyczna -> Bity, Łącza danych -> Ramka, Sieci -> Pakiet, Transportu -> Segment, Sesji -> Dane, Prezentacji -> Dane, Aplikacji -> Dane.
Nadawanie danych przez warstwę fizyczną (ISO/OSI)
rozpocznij naukę
Zamieniać dane w ramkach na strumienie binarne, przesył ramki danych szeregowo w postaci strumieni binarnych.
Odbieranie danych przez warstwę fizyczną (ISO/OSI)
rozpocznij naukę
Oczekiwanie na transmisje przychodzące do urządzenia hosta i do niego zaadresowane, odbiór odpowiednio zaadresowanych strumieni, przesyłanie binarnych strumieni do warstwy łącza danych w celu złożenia ich z powrotem w ramki.
Warstwa łącza danych (ISO/OSI)
rozpocznij naukę
Warstwa ta określa sposób wymiany danych przez medium lokalne
Warstwa sieci (ISO/OSI)
rozpocznij naukę
Warstwa ta rozpoznaje logiczną topologię sieci komputerowej.
Routing (trasowanie)
rozpocznij naukę
Wyznaczanie trasy i wysyłanie nią pakietów danych sieci komputerowej.
Warstwa transportu (ISO/OSI)
rozpocznij naukę
Warstwa ta zapewnia przejrzysty transfer danych między aplikacjami.
Warstwa sesji (ISO/OSI)
rozpocznij naukę
Warstwa ta dostarcza usługi zapewniające skuteczną komunikację między różnymi systemami.
Sposoby transferu danych
rozpocznij naukę
Naprzemienna transmisja danych, równoczesna transmisja dwukierunkowa, transmisja jednokierunkowa.
Naprzemienna transmisja danych
rozpocznij naukę
Urządzenia przesyłają dane naprzemiennie w trybie wyłączności dostępu do łącza.
Równoczesna transmisja dwukierunkowa
rozpocznij naukę
Następuje podział dostępnej przepustowości łącza
Transmisja jednokierunkowa
rozpocznij naukę
Odbywa się tylko w jednym kierunku, a cała przepustowość łącza jest przydzielona do jednego urządzenia
Warstwa prezentacji (ISO/OSI)
rozpocznij naukę
Rozpoznanie typu danych przesyłanych między aplikacjami
Warstwa aplikacji (ISO/OSI)
rozpocznij naukę
Pełni rolę interfejsu pomiędzy tą aplikacją a usługami sieci.
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Brama
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Drukarka
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Internet
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Karta Sieciowa
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Komputer
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Koncentrator
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Laptop
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Modem
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Przełącznik
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Przełacznik wielowarstwowy
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Przełącznik zarządalny
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Punkt dostępu
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Punkt dystrybucji główny
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Punkt dystrybucji pośredni
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Ruter
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Ruter bezprzewodowy
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Ruter z zaporą sieciową
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Serwer
Obrazek ->
rozpocznij naukę
Zapora sieciowa
Warstwy TCP/IP
rozpocznij naukę
1. Interfejsu (zamiast fizycznej i łącza danych), 2. Internetu (zamiast sieciowej), 3. Transportowa, 4. Aplikacji (zamiast sesji, prezentacji).
Warstwa interfejsu (TCP/IP)
rozpocznij naukę
Ustalanie fizycznych parametrów połączenia między hostami lub węzłami.
Warstwa internetu (TCP/IP)
rozpocznij naukę
Przygotowanie danych do przesyłu oraz ich prawidłowego odbioru przez medium.
Warstwa transportu (TCP/IP)
rozpocznij naukę
Zarządza sesjami oraz sposobem przesyłania danych.
Warstwa aplikacji (TCP/IP)
rozpocznij naukę
Obsługuje aplikacje końcowe, zapewniając im usługi wymiany i dostępu do danych.
Protokoły warstwy internetu (TCP/IP)
rozpocznij naukę
IP, ARP, ICMP
Protokoły warstwy transportu (TCP/IP)
rozpocznij naukę
TCP, UDP
Protokoły warstwy aplikacji (TCP/IP)
rozpocznij naukę
HTTP, FTP, DNS, SMTP
Protokoły komunikacji sieciowej
rozpocznij naukę
jest to zbiór zasad i procedur postepowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia sieciowe w celu nawiązania między nimi łączności i wymiany danych.
Protokoły zamknięte
rozpocznij naukę
Protokoły, które wymagają zapłacenia za licencje, żeby móc go wykorzystać.
Protokoły otwarte
rozpocznij naukę
Są to standardowe w pełni opisane i udokumentowane protokoły komunikacyjne dostępne dla wszystkich zainteresowanych producentów bez opłat licencyjnych.
Protokoły rutowalne
rozpocznij naukę
Za pomocą ich można przesyłać dane między sieciami.
Protokoły nierutowalne
rozpocznij naukę
Za pomocą ich można przesłać w obrębie tylko jednej warstwy modelu ISO/OSI.
Przykłady protokołów rutowalnych
rozpocznij naukę
IP, ICMP, ARP, TCP, UDP, HTTP, FTP, SFTP, IPX/SPX, DNS, DDNS, SSH, SMTP, POP3, IMAP, PPP, PPTP, L2TP.
Przykłady protokołów nierutowalnych
rozpocznij naukę
NetBEUI, AppleTalk, DHCP
Protokół IP
rozpocznij naukę
(ang. Internet Protocol) dzieli przesył danych na pakiety, wybiera trasy pakietów i określa jak długo dany pakiet może zostać w sieci.
Protokół ICMP
rozpocznij naukę
(ang. Internet Control Message Protocol) protokół stosowany w diagnostyce stanu sieci oraz kontroli transmisji danych w sieci.
Protokół ARP
rozpocznij naukę
(ang. AdressResolution Protocol) przyporządkuje adresom logicznym (IP) odpowiednie adresy fizyczne (MAC).
Pamięć podręczna ARP
rozpocznij naukę
Zwana jest również tablicą ARP zawiera informacje o adresach logicznych i odpowiadających im adresach fizycznych
Protokół TCP
rozpocznij naukę
(ang. Transmission Control Protocol) zapewnia dostarczenie danych we właściwej kolejności oraz kontroluje przepływem danych.
Protokół HTTP
rozpocznij naukę
(ang. HyperTextTransfer Protocol) przesyłanie stron internetowych.
Identyfikator URI
rozpocznij naukę
(ang. Uniwersal Resource Identifier) j to standardowy zapis identyfikujący dowolny zapis dostępny w sieci komputerowej.
Protokół HTTPS
rozpocznij naukę
(ang. HyperTextTransfer ProtocolSecure) przesyłanie zaszyfrowanych stron internetowych
Protokół FTP
rozpocznij naukę
(ang. File Transfer Protocol) przesyłąnie plików za pośrednictwem protokołu TCP
Protokół SFTP
rozpocznij naukę
(ang. Secure File Transfer Protocol) szyfrowany przesył plików.
Protokół DNS
rozpocznij naukę
(ang. Domain Name System) zmienia nazwy adresów zrozumiałych dla użytkowników Internetu na adresy logiczne zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.
Protokół DDNS
rozpocznij naukę
(ang. Dynamic Domain Name System) zmienia dynamiczne adresy IP.
Protokół SSH
rozpocznij naukę
(ang. Secure Shell) jest protokołem szyfrowanym do zdalnego łączenia się z serwerem w sieci.
Protokół SMTP
rozpocznij naukę
(ang. Simple Mail Transfer Protocol) przesył wiadomości e-mail miedzy serwerami.
Protokół POP3
rozpocznij naukę
(ang. Post Ofice Protocol version 3) umożliwia dostęp do skrzynki pocztowej.
Protokół IMAP
rozpocznij naukę
(ang. Internet Message Access Protocol) jest przeznaczony do przesyłania wiadomości e-mail.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.