Witold Czerniak

 0    318 fiszek    witekczerniak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Penicillin G
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Penicyliny
PenicillinV
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Penicyliny
Amoxicillin
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Penicyliny
Amoxicillin+ClavulanicAcid
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Penicyliny
Oxacillin
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Penicyliny
Ticarcillin
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Penicyliny
Piperacillin
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Penicyliny
Cefazolin
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
cefalosporyny I gen
Cefalexin
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
cefalosporyny I gen
Cefaclor
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
cefalosporyny I gen
Cefuroxime
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
cefalosporyny II gen
Ceftriaxone
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
cefalosporyny III gen
Ceftazidime
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
cefalosporyny III gen
Cefepime
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
cefalosporyny III gen
Ceftaroline
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
cefalosporyny V gen
Aztreonam
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Monobaktamy
Imipenem/Cilastatin
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Karbapenemy
Meropenem
podgrupa
rozpocznij naukę
B-laktamy
Karbapenemy
Erythromycin
rozpocznij naukę
Makrolidy
Azithromycin
rozpocznij naukę
Makrolidy
Clarithromycin
rozpocznij naukę
Makrolidy
Telithromycin
rozpocznij naukę
Makrolidy
Clindamycin
rozpocznij naukę
Linkozamidy
Linezolide
rozpocznij naukę
Linkozamidy
Mupirocin
rozpocznij naukę
mupirocyna
Gentamicin
rozpocznij naukę
Aminoglikozydy
Amikacin
rozpocznij naukę
Aminoglikozydy
Streptomycin
rozpocznij naukę
Aminoglikozydy
Neomycin
rozpocznij naukę
Aminoglikozydy
Doxycycline
rozpocznij naukę
Tetracykliny
Oxytetracycline
rozpocznij naukę
Tetracykliny
Tigecicline
rozpocznij naukę
Tetracykliny
Chinupristine+dalfopristine
rozpocznij naukę
Streptograminy
Colistin
rozpocznij naukę
kolistyna
Daptomycin
rozpocznij naukę
Daptomycin
Rifaximin
rozpocznij naukę
Rifaximin
Co-trimoxazole
rozpocznij naukę
Sulfonamidy
Sulfacetamide
rozpocznij naukę
Sulfonamidy
Pirymethamine*
rozpocznij naukę
Sulfonamidy
Sulfadoxin
rozpocznij naukę
Sulfonamidy
Metronidazole
rozpocznij naukę
Pochodne nitroimdazolu
Tynidazole
rozpocznij naukę
Pochodne nitroimdazolu
Furagine
rozpocznij naukę
Pochodna furanu
Griseofulvine*
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Ketoconazole
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Azole
Fluconazole
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Azole
Itraconazole
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Azole
Voriconazole
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Azole
Terbinafine
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Amorolphine
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Amphotericin B
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Polieny
Nystatin
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Polieny
Caspofungine
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Flucitosine
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Ciclopirox
rozpocznij naukę
Przeciwgrzybicze
Isoniaside
rozpocznij naukę
Przeciwgruźliczy
Rifampicine
rozpocznij naukę
Przeciwgruźliczy
Pyrazinamide
rozpocznij naukę
Przeciwgruźliczy
Ethambutol
rozpocznij naukę
Przeciwgruźliczy
Pentamidyne*
rozpocznij naukę
pentamidyna
Ciprofloxacine
rozpocznij naukę
Fluorochinolony
Moxifloxacine
rozpocznij naukę
Fluorochinolony
Aciclovir
rozpocznij naukę
Analog guanozyny
Foscarnet*
rozpocznij naukę
Analog pirofosforanu
Gancyclovir
rozpocznij naukę
Analog guanozyny
Cidofovir
rozpocznij naukę
P/wirusowe
Zidovudine
rozpocznij naukę
Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Emtricitabine
rozpocznij naukę
Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Tenofovir
rozpocznij naukę
Nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Efavirenz
rozpocznij naukę
Nienukleozydowa substancja czynna
Nevirapine
rozpocznij naukę
Nienukleozydowa substancja czynna
Ritonavir
rozpocznij naukę
P/wirusowe
Enfuvirtide
rozpocznij naukę
Inhibitor fuzji wejścia
Maraviroc
rozpocznij naukę
P/wirusowe
Raltegravir
rozpocznij naukę
Inhibitor integrazy
Ribavirin
rozpocznij naukę
P/wirusowe
Amantadine
rozpocznij naukę
Hamuje odpłaszczanie
Oseltamivir
rozpocznij naukę
Analog kwasu sialowego
Adefovir
rozpocznij naukę
Analog nukleotydu
Lamivudine
rozpocznij naukę
Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Interferon alfa-2b alfa-2a
rozpocznij naukę
inteferon
Imiquimod
rozpocznij naukę
P/malarii
Pirymetamina
rozpocznij naukę
P/malarii
Atovaquone+Proguanil
rozpocznij naukę
P/malarii
Mefloquine*
rozpocznij naukę
P/malarii
Primaquine*
rozpocznij naukę
P/malarii
Lidocaine
rozpocznij naukę
Znieczulające miejscowo
Pochodne amidowe
Bupivacaine
rozpocznij naukę
Znieczulające miejscowo
Pochodne amidowe
Tetracaine
rozpocznij naukę
Znieczulające miejscowo
Pochodne estrowe
Articaine
rozpocznij naukę
Znieczulające miejscowo
Pochodne amidowe
Ropivacaine
rozpocznij naukę
Znieczulające miejscowo
Pochodne amidowe
Prilocaine
rozpocznij naukę
Znieczulające miejscowo
Pochodne amidowe
Benzocaine
rozpocznij naukę
Znieczulające miejscowo
Pochodne amidowe
Desflurane
rozpocznij naukę
Anestetyki wziewne
Eter halogenowany
Isoflurane
rozpocznij naukę
Anestetyki wziewne
Eter halogenowany
Sevoflurane
rozpocznij naukę
Anestetyki wziewne
Eter halogenowany
Etomidate
rozpocznij naukę
Anestetyki dożylne
Pochodne imodazolu
Ketamine
rozpocznij naukę
Anestetyki dożylne
Propofol
rozpocznij naukę
Anestetyki dożylne
Atracurium
rozpocznij naukę
Zwiotczający mięśnie
Stabilizujący/niedepolaryzujący
Vecuronium
rozpocznij naukę
Zwiotczający mięśnie
Stabilizujący/niedepolaryzujący
Rocuronium
rozpocznij naukę
Zwiotczający mięśnie
Stabilizujący/niedepolaryzujący
Suxamethonium
rozpocznij naukę
Zwiotczający mięśnie
Depolaryzujący
Epinephrine
rozpocznij naukę
adrenalina
Botoks
rozpocznij naukę
Zwiotczający
Carbachol
rozpocznij naukę
Agonista receptora M
Pilocarpine
rozpocznij naukę
Agonista receptora M
Varenicline
rozpocznij naukę
selektywny agonista receptora N alfa4beta2
Edrophonium*
rozpocznij naukę
inhibitor acetylocholinesterazy
Neostygmine
rozpocznij naukę
Pośredni parasympatykomimetyk
Pochodna kwasu karbaminowego
Rivastigmine
rozpocznij naukę
Pośredni parasympatykomimetyk
Pochodna kwasu karbaminowego
Pyridostygmine
rozpocznij naukę
Pośredni parasympatykomimetyk
Pochodna kwasu karbaminowego
AtropineSulfate
rozpocznij naukę
antagonista receptorów M-cholinergincznych
HyoscineButylobromide
rozpocznij naukę
antagonista receptorów M-cholinergincznych
Tropicamide
rozpocznij naukę
antagonista receptorów M-cholinergincznych
Oxybutynine
rozpocznij naukę
antagonista receptorów M-cholinergincznych
Propantheline*
rozpocznij naukę
antagonista receptorów M-cholinergincznych
Ipratropium
rozpocznij naukę
niewybiórczy antagonista receptora M
Tiotropium
rozpocznij naukę
wybiórczy antagonista receptora M
Fenoterol
rozpocznij naukę
Beta2-sympatykomimetyk
Krótkodziałający
Salbutamol
rozpocznij naukę
Beta2-sympatykomimetyk
Krótkodziałający
Salmeterol
rozpocznij naukę
Beta2-sympatykomimetyk
Długodziałający
Formoterol
rozpocznij naukę
Beta2-sympatykomimetyk
Długodziałający
Isoproterenol*
rozpocznij naukę
Beta2-sympatykomimetyk
Dopamine
rozpocznij naukę
alfa-sympatykomimetyk
działanie systemowe
Dobutamine
rozpocznij naukę
alfa-sympatykomimetyk
działanie systemowe
Tetryzoline
rozpocznij naukę
alfa-sympatykomimetyk
działanie miejscowe
Naphazoline
rozpocznij naukę
alfa-sympatykomimetyk
działanie miejscowe
Propranolol
rozpocznij naukę
antagonista beta-adrenergiczny
niewybiórczy
Acebutolol
rozpocznij naukę
antagonista beta-adrenergiczny
selektywny beta1
Atenolol
rozpocznij naukę
antagonista beta-adrenergiczny
selektywny beta1
Metoprolol
rozpocznij naukę
antagonista beta-adrenergiczny
selektywny beta1
Carvedilol
rozpocznij naukę
antagonista beta-adrenergiczny
selektywny + blokowanie alfa1
Bisoprolol
rozpocznij naukę
antagonista beta-adrenergiczny
selektywny
Nebivolol
rozpocznij naukę
antagonista beta-adrenergiczny
selektywny + pośrednie uwalnianie NO
Labetalol*
rozpocznij naukę
antagonista beta-adrenergiczny
selektywny beta1
Doxazosin
rozpocznij naukę
antagonista alfa1
Alfuzosin
rozpocznij naukę
antagonista alfa1
Methyldopa
rozpocznij naukę
agonista alfa2
Clonidine
rozpocznij naukę
agonista alfa2
Phentolamine
rozpocznij naukę
antagonista alfa2
Morphine
rozpocznij naukę
Opioid
Codeine
rozpocznij naukę
Opioid
Oxycodone
rozpocznij naukę
Opioid
Pethidine
rozpocznij naukę
Opioid
Buprenorphine
rozpocznij naukę
Opioid
Tramadol
rozpocznij naukę
Opioid
Fentanyl
rozpocznij naukę
Opioid
Naloxone
rozpocznij naukę
antagonista
Methadone
rozpocznij naukę
Opioid
Paracetamol
rozpocznij naukę
pochodna aniliny
inh. COX-3
Metamizole
rozpocznij naukę
pochodna pirazolu
inh. COX-3
Diclofenac
rozpocznij naukę
NLPZ
pochodna kw. octowego
Acetylsalicylicacid
rozpocznij naukę
NLPZ
salicylany nieselektywny
Ibuprofen
rozpocznij naukę
NLPZ
pochodna kw. propionowego nieselektywny
Ketoprofen
rozpocznij naukę
NLPZ
pochodna kw. propionowego nieselektywny
Meloxicam
rozpocznij naukę
NLPZ
oksykam inh. COX-2
Nimesulid
rozpocznij naukę
NLPZ
inh. COX-2
Celecoxib
rozpocznij naukę
NLPZ
koksyby inh. COX-2
Diazepam
rozpocznij naukę
Benzodiazepiny
Alprazolam
rozpocznij naukę
Benzodiazepiny
Estazolam
rozpocznij naukę
Benzodiazepiny
Midazolam
rozpocznij naukę
Benzodiazepiny
Clonazepam
rozpocznij naukę
Benzodiazepiny
Zolpidem
rozpocznij naukę
nasenny
Buspiron
rozpocznij naukę
przeciwlękowy
Phenobarbital
rozpocznij naukę
przeciwpadaczkowy
Haloperidol
rozpocznij naukę
klasyczny neuroleptyk
fenotiazyny
Chlorpromazine
rozpocznij naukę
klasyczny neuroleptyk
butyrofenonu
Clozapine
rozpocznij naukę
atypowy neuroleptyk
Aripiprazole
rozpocznij naukę
atypowy neuroleptyk
agonista/anatagonista
Olanzapine
rozpocznij naukę
atypowy neuroleptyk
Risperidone
rozpocznij naukę
atypowy neuroleptyk
Sole litu
rozpocznij naukę
profilaktyka ch. afektywnej i terapia manii
Amitriptiline
rozpocznij naukę
trójcykliczne przeciwdepresyjne
Fluoxetin
rozpocznij naukę
SSRI
Escitalopram
rozpocznij naukę
SSRI
Sertraline
rozpocznij naukę
SSRI
Venlafaxine
rozpocznij naukę
SNRI
Mirtazapine
rozpocznij naukę
czterocykliczny przeciwdepresyjny
Piracetam
rozpocznij naukę
nootropowy
Acetazolamide
rozpocznij naukę
inhibitor anhydrazy węglanowej
Furosemide
rozpocznij naukę
diuretyk pętlowy
Torasemide
rozpocznij naukę
diuretyk pętlowy
Ethacrinic Acid
rozpocznij naukę
diuretyk pętlowy
Hydrochlorothiazide
rozpocznij naukę
tiazyd
Indapamide
rozpocznij naukę
tiazyd
Spironolactone
rozpocznij naukę
antagonista aldosteronu
Eplerenone
rozpocznij naukę
antagonista aldosteronu
Mannitol
rozpocznij naukę
diuretyk osmotyczny
Digoxin
rozpocznij naukę
glikozyd nasercowy
Milrinone
rozpocznij naukę
inhibitor fosfodiesterazy
Tolvaptan
rozpocznij naukę
inhibitor V2
Amlodipine
rozpocznij naukę
antagoniści kanału wapniowego
grupa nifedypiny
Lercanidipine
rozpocznij naukę
antagoniści kanału wapniowego
grupa nifedypiny
Nitrendipine
rozpocznij naukę
antagoniści kanału wapniowego
grupa nifedypiny
Verapamil
rozpocznij naukę
antagoniści kanału wapniowego
niedihydropirydynowe
Diltiazem
rozpocznij naukę
antagoniści kanału wapniowego
niedihydropirydynowe
Perindopril
rozpocznij naukę
inhibitory konwertazy angiotensyny IKA (PRYLE)
Enalapril
rozpocznij naukę
inhibitory konwertazy angiotensyny IKA (PRYLE)
Quinapril
rozpocznij naukę
inhibitory konwertazy angiotensyny IKA (PRYLE)
Ramipril
rozpocznij naukę
inhibitory konwertazy angiotensyny IKA (PRYLE)
Captopril
rozpocznij naukę
inhibitory konwertazy angiotensyny IKA (PRYLE)
Losartan
rozpocznij naukę
antagoniści receptoraangiotensyny AT1 (SARTANY)
Valsartan
rozpocznij naukę
antagoniści receptoraangiotensyny AT1 (SARTANY)
Dihydralazine*
rozpocznij naukę
rozszerzająco na naczynia
Diazoxide*
rozpocznij naukę
rozszerzająco na naczynia
Minoxidil*
rozpocznij naukę
rozszerzająco na naczynia
NitroprussideSodium*
rozpocznij naukę
obiniżający ciśnienie - doraźnie
uwalnia NO
Rilmenidine
rozpocznij naukę
działa na receptor I1 (OUN i nerki)
Aliskiren
rozpocznij naukę
inhibitor reniny
Fenoldopam
rozpocznij naukę
antagonista receptora D1a
Bosentan
rozpocznij naukę
antagonista endoteliny (repctory ETa i ETb)
Esmolol
rozpocznij naukę
betabloker
antyarytmiczny II
Quinidine*
rozpocznij naukę
antyarytmiczny
IA
Sotalol
rozpocznij naukę
antyarytmiczny
III + betabloker
Propafenone
rozpocznij naukę
antyarytmiczny
IC
Amiodarone
rozpocznij naukę
antyarytmiczny
III
Ibutilide*
rozpocznij naukę
antyarytmiczny
III
Dronedarone
rozpocznij naukę
antyarytmiczny
III
Adenosine
rozpocznij naukę
receptory A1(serce)
Magnesium sulfate
rozpocznij naukę
zatrucie digoksyną
torssade de point
Promethazine
rozpocznij naukę
antagonista H1
I generacja
Diphenhydramine
rozpocznij naukę
antagonista H1
I generacja
Levocetirizine
rozpocznij naukę
antagonista H1
II generacja
Loratadine
rozpocznij naukę
antagonista H1
II generacja
Dimenhydrinate
rozpocznij naukę
antagonista H1
I generacja
Clemastinum
rozpocznij naukę
antagonista H1
I generacja
Werapamil/diltiazem
rozpocznij naukę
antyarytmiczny
IV + nadciśnienie
GlycerylTrinitrate
rozpocznij naukę
nitraty
IsosorbideMononitrate
rozpocznij naukę
nitraty
Molsidomine
rozpocznij naukę
nitraty-podobne
IsosorbideDinitrate
rozpocznij naukę
nitraty
Sildenafil
rozpocznij naukę
zaburzenia wzwodu
Tadalafil
rozpocznij naukę
zaburzenia wzwodu
Nicergoline
rozpocznij naukę
nootropowe
Pentoxifylline
rozpocznij naukę
poprawiające płynność krwi
Diosmina
rozpocznij naukę
naczynia żylne - choroby
Troxerutin
rozpocznij naukę
przeciwobrzękowe
naczynia żylne
Nicergoline
rozpocznij naukę
antagonista receptorów alfa1
Escinum
rozpocznij naukę
przeciwobrzękowe
naczynia żylne
Calciumdobesilate
rozpocznij naukę
przeciwobrzękowe
naczynia żylne
Trimetazidine
rozpocznij naukę
na dusznicę bloesną
Fenofibrate
rozpocznij naukę
fibraty
Atorvastatin
rozpocznij naukę
statyny
Simvastin
rozpocznij naukę
statyny
Rosuvastatin
rozpocznij naukę
statyny
Colestyramine
rozpocznij naukę
żywice jonowymienne
Ezetimibe
rozpocznij naukę
inhibitor wchłaniania cholesterolu
Acenocoumarol
rozpocznij naukę
doustny antykoagulant
Warfarin
rozpocznij naukę
doustny antykoagulant
Heparin
rozpocznij naukę
heparyna
Enoxaparin
rozpocznij naukę
heparyna
Dabigatran
rozpocznij naukę
inne przeciwzakrzepowe prolek
Rivaroxaban
rozpocznij naukę
inhibitor czynnika Xa
Fondaparinux
rozpocznij naukę
inhibitor czynnika Xa
Bivalirudin
rozpocznij naukę
inne przeciwzakrzepowe
Tranexamic Acid
rozpocznij naukę
drobnocząsteczkowe fibrynolityki
Abciximab
rozpocznij naukę
antagonisci receptora integrynowego GP IIa/IIIb
Eptifibatide
rozpocznij naukę
antagonisci receptora integrynowego GP IIa/IIIb
Clopidogrel
rozpocznij naukę
antagoniści receptora dla ADP
Alteplase
rozpocznij naukę
fibrynolityk II generacji
Streptokinase
rozpocznij naukę
fibrynolityk I generacji
Phytomenadione
rozpocznij naukę
środek wspomagający hemostazę
Dextromethorphan
rozpocznij naukę
przeciwkaszlowe
opioid - ośrodkowy
Levodropropizine
rozpocznij naukę
przeciwkaszlowe
obwodowy
Butamirate
rozpocznij naukę
przeciwkaszlowe
ośrodkowy
Erdosteine
rozpocznij naukę
mukolityk
Ambroksol
rozpocznij naukę
mukolityk/mukokinetyk
Acetylcysteine
rozpocznij naukę
mukolityk
Dornase Alfa
rozpocznij naukę
mukolityk (mukowiscydoza)
Gwajakol/gwajafenazyna
rozpocznij naukę
mukokinetyk
Budezonide
rozpocznij naukę
GKS wczesny
Ciclezonide
rozpocznij naukę
GKS wczesny
Fluticasone
rozpocznij naukę
GKS wczesny
CromoglicasNatrii
rozpocznij naukę
przeciwalergiczny do nebulizacji
Montelukast
rozpocznij naukę
antagonista CysLT
Omalizumab
rozpocznij naukę
przeciwciało monoklonalne
Theophylline
rozpocznij naukę
pochodna metyloksantyny - inh. fosfodiesterazy
rozszerza oskrzela
Prednisone
rozpocznij naukę
GKS
Hydrocortisone
rozpocznij naukę
GKS
Somatropine
rozpocznij naukę
hormon
Desmopressin
rozpocznij naukę
selektywny analog wazopresyny V2
Terlipressin
rozpocznij naukę
selektywny analog wazopresyny V1
Oxytocin
rozpocznij naukę
hormon
Ganirelix/Cetrorelix
rozpocznij naukę
antagoniści GnRH
Bromocriptine
rozpocznij naukę
hamowanie wydzielania PRL
Chinagolid
rozpocznij naukę
hamowanie wydzielania PRL
Karbegolina
rozpocznij naukę
hamowanie wydzielania PRL
Goserelin/Leuprorelin
rozpocznij naukę
agoniści GnRH
Octreotide
rozpocznij naukę
analog somatostatyny
Lanreotide
rozpocznij naukę
analog somatostatyny
Levothyroxine
rozpocznij naukę
T3
Liothyronine
rozpocznij naukę
T4
Propylthiouracil
rozpocznij naukę
tyreostatyk
Thiamazole
rozpocznij naukę
tyreostatyk
Sol. IodiLugoli
rozpocznij naukę
plyn lugola
Natrii Iodidum
rozpocznij naukę
jodek sodu
Pegvisomant
rozpocznij naukę
antagonista somatotropiny
Desogestrel
rozpocznij naukę
Gestageny
proandrogenowy
Ethinylestradiol
rozpocznij naukę
Syntetyczny estrogen
Levonorgestrel
rozpocznij naukę
Gestageny
proandrogenowy
Drospirenon
rozpocznij naukę
Gestageny
przeciwandrogenowy i przeciwMSK
Estriol
rozpocznij naukę
Estrogeny
Estradiol
rozpocznij naukę
Estrogeny
Norgestimate
rozpocznij naukę
Gestageny
Dydrogesterone
rozpocznij naukę
Gestageny
czysty
Cyproterone
rozpocznij naukę
Gestageny
antyandrogenowy
Megestrol
rozpocznij naukę
Gestageny
antyandrogenowy
Norethisterone
rozpocznij naukę
Gestageny
proandrogenowy
Nandrolone
rozpocznij naukę
Anabolik
Testosterone
rozpocznij naukę
Androgen
Raloxifene
rozpocznij naukę
SERM
Danazol
rozpocznij naukę
Gestageny
proandrogenowy
Tamoxifen
rozpocznij naukę
SERM
Anastrozole
rozpocznij naukę
inhibitor androgenowy
Flutamide
rozpocznij naukę
antyandrogen
Finasteride
rozpocznij naukę
antyandrogen

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.