Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14

5  1    17 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
mówić
Pan Pérez nie mówi po angielsku.
rozpocznij naukę
hablar
El señor Pérez no habla inglés.
hiszpański
My bardzo dobrze mówimy po hiszpańsku.
rozpocznij naukę
español
Nosotros hablamos español muy bien.
francuski
Jean jest Francuzem, więc mówi bardzo dobrze po francusku.
rozpocznij naukę
francés
Jean es francés, entonces, habla francés muy bien.
polski
Sergei jest Rosjaninem i mówi troche po polsku.
rozpocznij naukę
polaco
Sergei es ruso y habla un poco de polaco.
angielski
Kierownik przedsiębiorstwa nie mówi po angielsku.
rozpocznij naukę
inglés
El jefe de la empresa no habla inglés.
niemiecki
Margarita mówi po angielsku, francusku i niemiecku.
rozpocznij naukę
alemán
Margarita habla inglés, francés y alemán.
włoski
Marek mieszka we Włoszech i mówi bardzo dobrze po włosku.
rozpocznij naukę
italiano
Marek vive en Italia y habla italiano muy bien.
rosyjski
Sergei jest Rosjaninem i mówi trochę po polsku.
rozpocznij naukę
ruso
Sergei es ruso y habla un poco de polaco.
czeski
Pan Brown mieszka i pracuje w Pradze, ale nie mówi po czesku.
rozpocznij naukę
checo
El señor Brown vive y trabaja en Praga, pero no habla checo.
chiński
Mario doskonale mówi po chińsku.
rozpocznij naukę
chino
Mario habla chino perfectamente.
doskonale, świetnie
Mario doskonale mówi po chińsku.
rozpocznij naukę
perfectamente
Mario habla chino perfectamente.
dobrze
Carla mieszka w Nowym Jorku i bardzo dobrze mówi po angielsku.
rozpocznij naukę
bien
Carla vive en Nueva York y habla inglés muy bien.
tak sobie
Pani Lopez mówi średnio po angielsku.
rozpocznij naukę
regular
La señora Lopez habla inglés regular.
trochę
Państwo González mówią trochę po niemiecku.
rozpocznij naukę
un poco
Los señores González hablan un poco de alemán.
język
Tłumacz mówi świetnie w sześciu językach.
rozpocznij naukę
idioma
El traductor habla seis idiomas perfectamente.
Jakim językiem...?
Jakim językiem mówisz w pracy?
rozpocznij naukę
¿Qué idioma...?
¿Qué idioma hablas en el trabajo?
W ilu językach...?
W ilu językach mówisz? Mówię w dwóch językach.
rozpocznij naukę
¿Cuántos idiomas...?
¿Cuántos idiomas hablas? Hablo dos idiomas.

Kurs zawiera także następujące zestawy fiszek:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.