niemiecki biznesowy

 0    31 fiszek    angelikapw
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

die Währung

dopłata, opłata (dodatkowa)
rozpocznij naukę
Kostenaufschlag (optional)

dywidenda(część zysku netto)
rozpocznij naukę
Dividende (Teil der Nettogewinn)

wykonywać jakiś zawód
rozpocznij naukę
als etwas tatig sein

kształcić się
rozpocznij naukę
ausbilden

prowadzić negocjacje
rozpocznij naukę
Verhandlungen führen

rozliczać się z czegoś (np. podatku)
rozpocznij naukę
verrechnen

anlernen

ryczałtowy
naliczę 200 euro tytułem ryczałtu
rozpocznij naukę
Pauschal
ich berechne 200 euro pauschal

obliczać, szacować
rozpocznij naukę
berechnen, schätzen

źródło dochodu
Daniel pozyskuje nowe źródła dochodów
rozpocznij naukę
Einnahmequelle
Daniel erschliesst sich neue Einnahmequelle

nierentowna inwestycja
ta działka okazała się nierentowną inwestycją
rozpocznij naukę
die Fehlinvestition
Dieses Grundstuck erwies sich als eine Fehlinvestition

die Börse

nutzen, anwenden

kostenpflichtig

obrót, sprzedaż
rozpocznij naukę
Umsatz, Absatz

der Verlust, -e

dowód zapłaty
rozpocznij naukę
der Zahlungsbeleg

stopa procentowa
rozpocznij naukę
der Zinssatz

aktywa obrotowe
rozpocznij naukę
Umlaufsvermogen

aktywa trwałe
rozpocznij naukę
Anlagevermogen

środki trwałe (majątek trwaly)
rozpocznij naukę
(Sachanlagen)

aktywa finansowe (np. akcje, obligacje)
rozpocznij naukę
Finanzanlagen

towary i usługi
rozpocznij naukę
Waren und Dienstleistungen

zapasy, inwentarz
rozpocznij naukę
Vorräte

wyroby gotowe
rozpocznij naukę
fertige Erzeugnisse und Waren

wyroby niegotowe
rozpocznij naukę
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

zaliczki na środki trwałe
rozpocznij naukę
geleistete Anzahlungen

należności
rozpocznij naukę
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

należności z tytułu dostaw i usług
rozpocznij naukę
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

papiery wartościowe
rozpocznij naukę
Wertpapiere


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.