Skróty Ksiąg Starego Testamentu

 0    46 fiszek    michalrogozinski
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Rdz
rozpocznij naukę
Księga Rodzaju
Wj
rozpocznij naukę
Księga Wyjścia
Kpł
rozpocznij naukę
Księga Kapłańska
Lb
rozpocznij naukę
Księga Liczb
Pwt
rozpocznij naukę
Księga Powtórzonego Prawa
Joz
rozpocznij naukę
Księga Jozuego
Sdz
rozpocznij naukę
Księga Sędziów
Rt
rozpocznij naukę
Księga Rut
1 Sm
rozpocznij naukę
1 Księga Samuela
2 Sm
rozpocznij naukę
2 Księga Samuela
1 Krl
rozpocznij naukę
1 Księga Królewska
2 Krl
rozpocznij naukę
2 Księga Królewska
1 Krn
rozpocznij naukę
1 Księga Kronik
2 Krn
rozpocznij naukę
2 Księga Kronik
Ezd
rozpocznij naukę
Księga Ezdrasza
Ne
rozpocznij naukę
Księga Nehemiasza
Tb
rozpocznij naukę
Księga Tobiasza
Jdt
rozpocznij naukę
Księga Judyty
Est
rozpocznij naukę
Księga Estery
1 Mch
rozpocznij naukę
1 Księga Machabejska
2 Mch
rozpocznij naukę
2 Księga Machabejska
Hi
rozpocznij naukę
Księga Hioba
Ps
rozpocznij naukę
Księga Psalmów
Prz
rozpocznij naukę
Księga Przysłów
Koh
rozpocznij naukę
Księga Koheleta
Pnp
rozpocznij naukę
Księga Pieśni nad Pieśniami
Mdr
rozpocznij naukę
Księga Mądrości
Syr
rozpocznij naukę
Mądrość Syracha
Iz
rozpocznij naukę
Księga Izajasza
Jr
rozpocznij naukę
Księga Jeremiasza
Lm
rozpocznij naukę
Lamentacje
Ba
rozpocznij naukę
Księga Barucha
Ez
rozpocznij naukę
Księga Ezechiela
Dn
rozpocznij naukę
Księga Daniela
Oz
rozpocznij naukę
Księga Ozeasza
Jl
rozpocznij naukę
Księga Joela
Am
rozpocznij naukę
Księga Amosa
Ab
rozpocznij naukę
Księga Abdiasza
Jon
rozpocznij naukę
Księga Jonasza
Mi
rozpocznij naukę
Księga Micheasza
Na
rozpocznij naukę
Księga Nahuma
Ha
rozpocznij naukę
Księga Habakuka
So
rozpocznij naukę
Księga Sofoniasza
Ag
rozpocznij naukę
Księga Aggeusza
Za
rozpocznij naukę
Księga Zachariasza
Ml
rozpocznij naukę
Księga Malachiasza

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.