die Schule

 0    138 fiszek    gorru
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

przedmiot nauczania
rozpocznij naukę
das Unterrichtsfach

die Physik

die Gesellschaftslehre


die Sachkunde

przedmiot obowiązkowy
rozpocznij naukę
das Pflichtfach

przedmiot fakultatywny
rozpocznij naukę
das Wahlplichtfach

die Note

ocena za test
rozpocznij naukę
die Note für den Test

mieć przeciętne oceny na świadectwie
rozpocznij naukę
mittelmäßige Noten auf dem Zeugnis haben

świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
das Schulzeugnis

świadectwo dojrzałości
rozpocznij naukę
das Abiturzeugnis

zlikwidować oceny
rozpocznij naukę
Noten abschaffen

wprowadzić skalę punktową
rozpocznij naukę
eine Punkteskala einführen

system oceniania
rozpocznij naukę
das Notensystem

ocena z egzaminu
rozpocznij naukę
die Prüfungsnote

mieć średnią ocen 5,0
rozpocznij naukę
einen Notendurchschnitt von 5,0 haben

podnosić wyniki
rozpocznij naukę
die Leistungen steigern

uczęszczać do szkoły
rozpocznij naukę
die Schule besuchen

szkoła państwowa
rozpocznij naukę
die staatliche Schule

gabinet dyrektora
rozpocznij naukę
das Arbeitszimmer des Schulleiters

pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
das Lehrerzimmer

sala lekcyjna
rozpocznij naukę
das Klassenzimmer

sala muzyczna
rozpocznij naukę
der Musikraum

stołówka szkolna
rozpocznij naukę
die Schulmensa

podwórko szkolne
rozpocznij naukę
der Schulhof

pedagog szkolny
rozpocznij naukę
der Schulpädagoge

samorząd szkolny
rozpocznij naukę
die Schülervertretung

gospodarz klasy
rozpocznij naukę
der Klassensprecher

należeć do kółka zainteresowań
rozpocznij naukę
einer Arbeitsgemeinschaft angehören

lata szkolne
rozpocznij naukę
die Schulzeit

pierwszy semestr
rozpocznij naukę
das erste Halbjahr

die Schule schwänzen

powtarzać klasę
rozpocznij naukę
die Klasse wiederholen

zostać na drugi rok
rozpocznij naukę
sitzen bleiben

zakończyć naukę
rozpocznij naukę
den Schulabschluss machen

porzucić szkołę
rozpocznij naukę
die Schule aufgeben

wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
der Schulausflug

wycieczka klasowa
rozpocznij naukę
die Klassenfahrt

nie odbyć się / wypadać
rozpocznij naukę
ausfallen

nie zdać egzaminu
rozpocznij naukę
bei der Prüfung durchfallen

rozpoczęcie nauki szkolnej
rozpocznij naukę
die Einschulung

przepisy szkolne
rozpocznij naukę
das Schulgesetz

regulamin szkoły
rozpocznij naukę
die Schulordnung

zebranie z rodzicami
rozpocznij naukę
der Elternabend

grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
das Lehrerkollegium

der Abiturient

egzamin wstępny
rozpocznij naukę
die Aufnahmeprüfung

być w stresie przedegzaminacyjnym
rozpocznij naukę
im Prüfungsstress sein

wylosować kartkę z pytaniami egzaminacyjnymi
rozpocznij naukę
einen Zettel mit Prüfungsfragen ziehen

die Kreide

gąbka do tablicy
rozpocznij naukę
der Schwamm

der Füller

der Filzstift

markieren

der Buntstift

wycierać gumką
rozpocznij naukę
ausradieren

der Zirkel

der Spitzer

das Lehrbuch

das Notizbuch

biurko nauczyciela
rozpocznij naukę
der Lehrertisch

dziennik lekcyjny
rozpocznij naukę
das Klassenbuch

godło państwowe
rozpocznij naukę
das Staatswappen

das Geodreieck

der Tageslichtprojektor

rzutnik multimedialny
rozpocznij naukę
der Beamer

dyrektor szkoły
rozpocznij naukę
der Schulleiter

doświadczony
rozpocznij naukę
erfahren

anspruchsvoll

launisch

sprawiedliwy
rozpocznij naukę
gerecht


wspaniałomyślny
rozpocznij naukę
großzügig

bezwzględny
rozpocznij naukę
rücksichtslos

pobłażliwy
rozpocznij naukę
nachsichtig

die Anforderung

wyjaśnić coś na podstawie przykładu
rozpocznij naukę
etwas an einem Beispiel erklären

aufgeben

abfragen

rozumieć żarty, znać się na żartach
rozpocznij naukę
Spaß verstehen

omawiać temat
rozpocznij naukę
das Thema behandeln

sprawdzać zadania
rozpocznij naukę
Aufgaben kontrollieren

forsować swoją wolę
rozpocznij naukę
seinen Willen durchsetzen

mobilizować uczniów
rozpocznij naukę
anspornen

die Anwesenheit

rozdawać / zdawać
rozpocznij naukę
austeilen / einsammeln

begabt

strebsam

fleißig

frech

przeprowadzać / odgrywać dialog
rozpocznij naukę
einen Dialog führen / spielen

powtarzać (za kimś)
rozpocznij naukę
nachsprechen

streszczenie
rozpocznij naukę
die Zusammenfassung

kluczowe słowa
rozpocznij naukę
Schlüsselwörter

nacherzählen

słuchać nagrania
rozpocznij naukę
eine Aufnahme hören

ćwiczyć wymowe
rozpocznij naukę
die Aussprache üben

recytować wiersz
rozpocznij naukę
das Gedicht aufsagen

uczyć się słówek na pamięć
rozpocznij naukę
Vokabeln auswendig lernen

das Diktat

uczyć się do sprawdzianu
rozpocznij naukę
die Kontrollarbeit lernen

często się zgłaszać
rozpocznij naukę
sich oft melden

mieć coś zadane ustnie
rozpocznij naukę
etwas münlich aufhaben

sprawdzić znaczenie w słowniku
rozpocznij naukę
die Bedeutung im Wörterbuch nachschauen

używać leksykonów
rozpocznij naukę
Nachschlagewerke benutzen

robić postępy
rozpocznij naukę
Fortschritte machen

lekcja obowiązkowa / fakultatywna
rozpocznij naukę
obligatorischer / fakultativer Unterricht

wygłosić referat
rozpocznij naukę
ein Referat halten

odgadnąć znaczenie wyrazu z kontekstu
rozpocznij naukę
die Wortbedeutung aus dem Kontext erschließen

przyswoić sobie nowy materiał
rozpocznij naukę
sich (Dat.) den neuen Lernstoff aneignen

wykorzystywać najnowszą wiedze
rozpocznij naukę
die neusten Erkenntnisse nutzen

zastosować wiedzę w praktyce
rozpocznij naukę
das Wissen in der Praxis anwenden

wykazywać zainteresowanie czymś
rozpocznij naukę
das Interesse zeigen an (Dat.)

starać się o lepsze wyniki
rozpocznij naukę
nach besseren Leistungen streben

dostać promocję do następnej klasy
rozpocznij naukę
versetzt werden

einen Test verhauen

zaawansowany
rozpocznij naukę
fortgeschritten

poziom zaawansowania
rozpocznij naukę
die Stufe

zgłoszenie się
rozpocznij naukę
die Anmeldung

prowadzący kurs
rozpocznij naukę
der Kursleiter

das Schulwesen

program nauczania
rozpocznij naukę
der Lehrplan

der Auszubildende

edukacja dorosłych
rozpocznij naukę
die Erwachsenenbildung

placówka oświatowa
rozpocznij naukę
die Bildungseinrichtung

der Schultyp

nauczanie przedszkolne
rozpocznij naukę
die Vorschulerziehung

die Vorschule

die allgemeinbildende Oberschule

szkoła zintegrowana
rozpocznij naukę
die Gesamtschule

średnia szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
die Fachoberschule

szkoła ponadpodstawowa
rozpocznij naukę
die weiterführende Schule

das Examen

die Fakultät

zostać przyjętym na studia
rozpocznij naukę
an der Universität immatrikuliert sein

die Kunstakademie

die Sporthochschule


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.