Genetyka cz. II

 0    11 fiszek    piekarskajustyna
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

I prawo Mendla
rozpocznij naukę
(prawo czystości gamet) Do każdej gamety dostaje się jeden allel z danej pary.

krzyżówka testowa (wsteczna)
rozpocznij naukę
Polega na krzyżowaniu z homozygotą recesywną i pozwala na wykazanie heterozygotyczności testowanego osobnika.

II prawo Mendla
rozpocznij naukę
(Prawo niezależnego dziedziczenia) Poszczególne geny dziedziczą się niezależnie od siebie.

Trzy pary chromosomów. Chromosomy te są takie same u obu płci, nie pozwalają na odróżnienie samca od samicy.

Heterochromosomy
rozpocznij naukę
Chromosomy płci. Tworzy je tylko jedna para chromosomów. Odmienne u samca i samicy. Samice posiadają dwa identyczne chromosomy X, natomiast samce mają jeden chromosom X i jeden chromosom Y.

Heterogametyczność męska
rozpocznij naukę
(np. u muszki owocowej) Samiec posiada jeden chromosom X i jeden chromosom Y.

Heterogametyczność żeńska
rozpocznij naukę
(np. u kury domowej) Samica posiada jeden chromosom X i jeden chromosom Y.

gen ten koduje białko regulatorowe, które kontroluje ekspresję różnych genów związanych z rozwojem zawiązków gonad.

Częstość zachodzenia Crossing-over
rozpocznij naukę
dla genów położonych daleko od siebie częstość crossing-over będzie duża, natomiast dla genów położonych blisko siebie będzie mała.

teoria chromosomowo-genowa dziedziczenia
rozpocznij naukę
- Każdy gen zajmuje w chromosomie określone miejsce, czyli locus, - Geny ułożone są w chromosomie liniowo, - Geny leżące na jednym chromosomie tworzą grupę sprzężoną, a geny sprzężone dziedziczą się niezgodnie z drugim prawem Mendla.

Niewielkie odcinki DNA, które są zdolne do przemieszczania się z jednego chromosomu na inny, gdzie ulegają włączeniu.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.