ANIA październik 2015

 0    257 fiszek    mirellastone
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

poczuć się lepiej; polepszyć się
rozpocznij naukę
get better

reach a decision

come to terms with

wpaść w tarapaty
rozpocznij naukę
get into trouble

ściemniać się
rozpocznij naukę
get dark

pójść spać
rozpocznij naukę
go to sleep

pozbyć się czegoś
rozpocznij naukę
get rid of

szykować się
rozpocznij naukę
get ready

okazać się przydatnym, przydać się
rozpocznij naukę
come in handy

zwolnić, wyrzucić z pracy
rozpocznij naukę
get the sack

zemścić się na kimś (za coś)
rozpocznij naukę
get revenge on

zaczerwienić się
rozpocznij naukę
go red

osiągnąć porozumienie
rozpocznij naukę
reach agreement

zgubić się
rozpocznij naukę
to get lost

dostać pracę
rozpocznij naukę
to get a job

denerwować kogoś
rozpocznij naukę
get on one's nerves

zejść z kogoś, dać komuś spokój
rozpocznij naukę
get off sb's back

przejść do rzeczy
rozpocznij naukę
get down to business

przesadzić z czymś, przekroczyć granice
rozpocznij naukę
go over the top

wyrównać rachunki
rozpocznij naukę
get even with

być odpowiedzialnym za coś
rozpocznij naukę
in charge of

być w kłopotach, być w ciężkim położeniu
rozpocznij naukę
be in trouble with

zabezpieczony, pewny
rozpocznij naukę
on the safe side

w poszukiwaniu czegoś
rozpocznij naukę
in search of something

być w czyjejś skórze
rozpocznij naukę
be in somebody's shoes

panować nad czymś
rozpocznij naukę
on top of

pair of pyjamas

błyski, błyskawice
rozpocznij naukę
flash of lightning

beer cans, beer pints

światła drogowe
rozpocznij naukę
set of traffic lights

bukiet kwiatów
rozpocznij naukę
bunch of flowers

kartka papieru
rozpocznij naukę
a sheet of paper

kostka mydła
rozpocznij naukę
a bar of soap

okulary słoneczne
rozpocznij naukę
pair of sunglasses

stado ptaków
rozpocznij naukę
flock of birds

tubka pasty do zębów
rozpocznij naukę
a tube of toothpaste

pair of scissors

flock of sheep

zbiór zasad
rozpocznij naukę
set of rules

trzask pioruna
rozpocznij naukę
clap of thunder

rój pszczół
rozpocznij naukę
a swarm of bees

natknąć się, znaleźć przypadkiem
rozpocznij naukę
come across=find by chance

dziedziczyć, przejmować w spadku
rozpocznij naukę
inherit=come into

wpaść z wizytą
rozpocznij naukę
come round=stop by, visit

najść, przyjść do głowy
rozpocznij naukę
come up with=think of and suggest

złapać przeziębienie
rozpocznij naukę
come down with=be taken ill with

dojść do siebie, odzyskać przytomność
rozpocznij naukę
come round=regain consciousness

Ciągnie swój do swego-przysłowie
rozpocznij naukę
Birds of feather flock together

to cheat

naciskać, nalegać
rozpocznij naukę
insist

gruntowny, dokładny
rozpocznij naukę
thorough, accurate

badania kontrolne
rozpocznij naukę
check-up

spłacać coś
rozpocznij naukę
pay off something

przekonany, przeświadczony
rozpocznij naukę
confident

omdlenie, zemdleć
rozpocznij naukę
faint

rozpocząć, zacząć nie begin, start
rozpocznij naukę
go ahead

kontynuować
rozpocznij naukę
to go on

omówić, przeanalizować, zbadać
rozpocznij naukę
go over

go with

go off

go round

dużo wycierpieć, przejść
rozpocznij naukę
go through

zepsuć się, zgnić
rozpocznij naukę
go off

dziać się / działo się
rozpocznij naukę
to go on

pokazać, przedstawić
rozpocznij naukę
What's on today?

skończyć się czymś
rozpocznij naukę
be over, end up

być gotowym na
rozpocznij naukę
be about to

I'm for

be up to, What are the boys up to?

opuścić, spadać
rozpocznij naukę
be off, I'm off. I must be off now.

bardzo dobry w
rozpocznij naukę
excellent at

doświadczony w
rozpocznij naukę
experienced in

zadowolony z kogoś
rozpocznij naukę
happy for somebody

zadowolony z czegoś
rozpocznij naukę
happy about something

dumny z czegoś, kogoś
rozpocznij naukę
proud of something, someone

szanowany za
rozpocznij naukę
respected for

odpowiedzialny za
rozpocznij naukę
responsible for

odpowiedź na
rozpocznij naukę
an answer to / response to

być ekspertem w
rozpocznij naukę
be an expert in/at/on

być z czegoś dumnym
rozpocznij naukę
take pride in

odpowiedzieć na
rozpocznij naukę
reply to

raportować, zdawać sprawozdanie o
rozpocznij naukę
to report on

być przeciwnym czemuś
rozpocznij naukę
an opportunity for

współpracować z
rozpocznij naukę
cooperate with / collaborate with

połączony, stowarzyszony
rozpocznij naukę
associate with

koncentrować się na
rozpocznij naukę
concentrate on / focus on

radzić sobie z czymś
rozpocznij naukę
deal with

włączać, wliczać, zawierać
rozpocznij naukę
include in

wychwalać, pochwalać
rozpocznij naukę
praise for

proszę mi pozwolić przedstawić szczegóły...
rozpocznij naukę
let me provide you some details...

dostarczać do kogoś
rozpocznij naukę
provide something for someone

zaopatrywać kogoś w coś
rozpocznij naukę
provide someone with something

odnieść sukces, zastępować kogoś na stanowisku
rozpocznij naukę
to succeed in

zaopatrywać, dostarczać do kogoś
rozpocznij naukę
supply something to somebody

zaopatrywać kogoś w coś
rozpocznij naukę
supply somebody with something

z wielką przyjemnością
rozpocznij naukę
I would be more than happy

kamieniołom
rozpocznij naukę
quarry

dostosowane do wymagań
rozpocznij naukę
customized/adapted to the requirements

dostosować się do
rozpocznij naukę
adjust to

delivery

wysyłka towaru
rozpocznij naukę
shipment

co więcej, prócz tego
rozpocznij naukę
moreover, besides

małpa mailowa
rozpocznij naukę
at

podkreślnik _
rozpocznij naukę
underscore _

kropka mailowa
rozpocznij naukę
dot

myślnik, łącznik na klawiaturze
rozpocznij naukę
hyphen

gwiazdka na klawiaturze
rozpocznij naukę
asterisk

krzyżyk na klawiaturze
rozpocznij naukę
hash

nawias na klawiaturze
rozpocznij naukę
parentheses

duże litery na klawiaturze
rozpocznij naukę
upper-case

małe litery na klawiaturze
rozpocznij naukę
lower-case

adres mailowy przykład
rozpocznij naukę
e-mail address example: bat hypen man underscore eight at gmail dot com

zaskakujące
rozpocznij naukę
amusing, surprising

przedstawiać w skrócie
rozpocznij naukę
outlininig

argument about / quarrel about

nastawienie do czegoś
rozpocznij naukę
attitude

przyznać się, wyznać
rozpocznij naukę
admit

remain

odczep się, odwal się
rozpocznij naukę
Get lost! Back off!

stanowisko, posada
rozpocznij naukę
job, position

zawód/zawód z kwalifikacjami
rozpocznij naukę
occupation / profession

to work

zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment

zadanie, ćwiczenie
rozpocznij naukę
task


duty

an employer

zatrudniony, pracownik
rozpocznij naukę
employee

kolega z pracy (którego lubimy)
rozpocznij naukę
colleague / workmate

assistant

a clerk

oficer w wojsku, na statku
rozpocznij naukę
an officer

opiekun, towarzysz, sługa
rozpocznij naukę
attendant

grupa, ekipa, zespół ludzi
rozpocznij naukę
party / group / team

a party

a crew

personel, obsługa
rozpocznij naukę
staff

service

aim, goal, target

zamierzenie, cel
rozpocznij naukę
intention, purpose

challenge

success

ambition

achieve

fulfill

radzić sobie
rozpocznij naukę
cope

mieć do czynienia z
rozpocznij naukę
have to deal with

stanąć twarzą w twarz z czyms
rozpocznij naukę
come face to face with something

osiągnąc sukces w
rozpocznij naukę
succeed in

zarządzać firmą
rozpocznij naukę
manage

prowadzić biznes, prowadzić firmę
rozpocznij naukę
run a business

obsługiwać (urządzenie)
rozpocznij naukę
operate

podejmować się
rozpocznij naukę
undertake

umiejętności
rozpocznij naukę
abilities/skills

kwalifikacje
rozpocznij naukę
qualifications

doświadczenie
rozpocznij naukę
experience

careful

zajmować się czymś zawodowo
rozpocznij naukę
handle

różnić się, różnica, różny, różnie
rozpocznij naukę
differ, difference, different, differently

ostrożność, ostrożnie, ostrożny, nieostrożny
rozpocznij naukę
care, carefully, careful, careless

straszny, strasznie
rozpocznij naukę
terrible, terribly

napaść (na bank, pociąg)
rozpocznij naukę
hold up

involve

a wheelbarrow

a watering-can

odczep się! spadaj!
rozpocznij naukę
get lost! back off!

przez chwilę
rozpocznij naukę
for a while

in a while

zapytanie, prośba
rozpocznij naukę
inquiry

on a farm

at work

in a city / in a town

na uniwerytecie
rozpocznij naukę
at University

in a country

w prawo/lewo
rozpocznij naukę
on the left / right

na Północy
rozpocznij naukę
in the North

na adresie z numerem
rozpocznij naukę
at adres

na peryferiach, na obrzeżach miasta
rozpocznij naukę
on the outskirts

on an island

w więzieniu
rozpocznij naukę
in prison

at the back of

at the door

in the mountains

na skrzyżowaniu/światłach
rozpocznij naukę
at the crossroads / traffic lights

in the queue

at school

na przedmieściach miasta
rozpocznij naukę
in the suburbs

in a row

w alejce na przykład Park Awenju
rozpocznij naukę
in Park Avenue

w kącie pokoju
rozpocznij naukę
in the corner

na rogu ulicy
rozpocznij naukę
in the corner

in the front

on the river

on the street

przydzielać
rozpocznij naukę
assign

na całe życie
rozpocznij naukę
for life

w międzyczasie
rozpocznij naukę
in the meantime

na początku
rozpocznij naukę
at the beginning

w moje urodziny
rozpocznij naukę
on my birthday

nieaktualny, nieważny
rozpocznij naukę
out of date, invalid

from now on

od wieków, od dawna
rozpocznij naukę
for ages

w ten piękny dzień
rozpocznij naukę
on such a nice day

in a while

przez chwilę
rozpocznij naukę
for a while

w trakcie dnia
rozpocznij naukę
by day

by now

mieć dobre relacje
rozpocznij naukę
get one well with, get along well with=have a good relationship

uciekać, zbiec
rozpocznij naukę
get away=escape

unikać kary, upiekać się
rozpocznij naukę
get away with=avoid beeing punished

egzystować, przeżyć na czymś
rozpocznij naukę
get by=manage to live

pogodzić się z utratą czegoś, przepracować
rozpocznij naukę
get over=overcome

rozebrać, zniszczyć, zdemolować
rozpocznij naukę
pull down=demolish

zjechać na bok, na pobocze
rozpocznij naukę
Pull over=move closer to the side of the road and stop

pozbyć się czegoś, wyrzucić
rozpocznij naukę
throw away/throw out=get rid of sth unwanted

drzeć, rozdzierać
rozpocznij naukę
tear-tore-torn

zaskoczony czymś
rozpocznij naukę
amazed by

careful of

crowded with

zmęczony czymś, mieć dość
rozpocznij naukę
fed up with

ready for

usatysfakcjonowany czymś
rozpocznij naukę
satisfied with

opis czegoś
rozpocznij naukę
a description of

porażka, niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure in

poszukiwanie czegoś
rozpocznij naukę
search of, search for

rozwiązanie problemu
rozpocznij naukę
solution to

odróżniać, rozróżniać
rozpocznij naukę
distinguish between

eksperymentować z czymś
rozpocznij naukę
experiment with something

gapić się na kogoś, wpatrywać
rozpocznij naukę
stare at someone stare

zerknąć, rzucić okiem
rozpocznij naukę
glance at

słyszeć coś o kimś/czymś
rozpocznij naukę
hear about somebody/something

słyszeć skądś np. z radia/od kogoś
rozpocznij naukę
hear from somebody/somewhere

przyłączyć się
rozpocznij naukę
join in

cenić, szanować
rozpocznij naukę
regard somebody/something as

przypominać komuś o czymś
rozpocznij naukę
remind somebody about something

przypominać kogoś z wyglądu
rozpocznij naukę
remind someone of someone

uśmiechać się do kogoś
rozpocznij naukę
smile at somebody

specjalizować się w czymś
rozpocznij naukę
specialise in something

głosować za
rozpocznij naukę
vote for

głosować przeciw
rozpocznij naukę
vote against

tak szybko jak
rozpocznij naukę
as soon as

such as

during
until

jeden raz, jednokrotnie
rozpocznij naukę
once

at once

just

przez/poprzez
rozpocznij naukę
by / through

podobnie jak
rozpocznij naukę
just as

kiedykolwiek
rozpocznij naukę
whenever


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.