Slowka.pl francuski

 0    108 fiszek    maqulina
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

aby, w celu, dla
Aby dotrzeć do szkoły, jadę autobusem.
rozpocznij naukę
pour
Pour aller à l'école, je prends le bus.

przygotowanie
Przygotowanie imprezy trwało 3 dni.
rozpocznij naukę
la préparation
La préparation de la fête durait 3 jours.

nosić
Pan Ledoux zawsze nosi bardzo eleganckie garnitury.
rozpocznij naukę
porter
Monsieur Ledoux porte toujours des costumes très élégants.

apodyktyczny, władczy, zaborczy
Pomimo swojego apodyktycznego charakteru jest bardzo sympatyczny.
rozpocznij naukę
possessif
Malgré son caractère possessif, il est bien sympathique.

zanieczyszczenie
Na Śląsku jest duże zanieczyszczenie powietrza.
rozpocznij naukę
la pollution
En Silésie, la pollution de l'air est importante.

portfel
Mój brat dostał na urodziny portfel.
rozpocznij naukę
le portefeuille
Mon frère a reçu un portefeuille pour son anniversaire.

grzeczny, uprzejmy
Lubię grzeczne dzieci.
rozpocznij naukę
poli
J'aime bien les enfants polis.

policja
Demonstracje były tak gwałtowne, że policja musiała interweniować.
rozpocznij naukę
la police
Les manifestants ont étaient si violents que la police a dû intervenir.

wiersz
Nastolatkowie nie rozumieją średniowiecznych wierszy.
rozpocznij naukę
le poème
Les ados ne comprennent pas les poèmes médiévaux.

poeta
Prawdziwy poeta jest także filozofem.
rozpocznij naukę
le poète
Un vrai poète est aussi philosophe.

flak (koło bez powietrza)
Mam przebitą oponę.
rozpocznij naukę
le pneu crevé
J'ai un pneu crevé.

kieszeń
Włożyłem klucz do kieszeni.
rozpocznij naukę
la poche
J'ai mis la clé dans ma poche.

raczej
To było raczej łatwe.
rozpocznij naukę
plutôt
C'était plutôt facile.

deszczowy
Ta wiosna była deszczowa.
rozpocznij naukę
pluvieux
Ce printemps était pluvieux.

ołów
Ołów jest bardzo ciężki.
rozpocznij naukę
le plomb
Le plomb est très lourd.

kilka, kilku
Musiałem wypełnić moją dokumentację wpisową w kilku egzemplarzach.
rozpocznij naukę
plusieurs
J'ai dû remplir mon dossier d'inscription en plusieurs exemplaires.

pełny, tłoczny
Ta butelka jest pełna.
rozpocznij naukę
plein
Cette bouteille est pleine.

składać
Musisz dobrze złożyć ubrania, inaczej nie zamkniesz walizki.
rozpocznij naukę
plier
Tu dois bien plier tes vêtements, autrement tu ne pourras pas fermer ta valise.

współczuć
Współczuję mieszkańcom państw ogarniętych wojną.
rozpocznij naukę
plaindre
Je plains les habitants des pays en guerre.

przyjemność
Pójdę z Tobą do kina. To dla mnie przyjemność.
rozpocznij naukę
le plaisir
J'irai au cinéma avec toi. C'est un plaisir pour moi.

litość
Miej litość nad nami!
rozpocznij naukę
la pitié
Ayez pitié de nous!

malowniczy
To miasteczko jest bardzo malownicze.
rozpocznij naukę
pittoresque
Ce village est très pittoresque.

pobożny
Mój wujek jest bardzo pobożny.
rozpocznij naukę
pieux
Mon oncle est très pieux.

bateria
Do tego zegarka trzeba włożyć nowe baterie.
rozpocznij naukę
la pile
Il faut mettre des nouvelles piles dans cette montre.

reflektor (samochodowy)
W nocy trzeba włączyć światła.
rozpocznij naukę
le phare
La nuit, il faut allumer les phares.

apteka
W aptece kupuje się leki.
rozpocznij naukę
la pharmacie
A la pharmacie, on achète des médicaments.

strachliwy, bojaźliwy
Żołnierz nie może być strachliwy.
rozpocznij naukę
peureux
Un soldat ne peut pas être peureux.

być może
Powinieneś być może się zastanowić, zanim przyjmiesz tę ofertę.
rozpocznij naukę
peut-être
Il faut peut-être que tu réfléchisses avant d'accepter cette offre.

ważyć
Ważę 70 kg.
rozpocznij naukę
peser
Je pèse 70 kilos.

mały, niski
Ten pies jest bardzo mały.
rozpocznij naukę
petit
Ce chien est très petit.

osobowość
Ona ma bardzo silną osobowość.
rozpocznij naukę
la personnalité
Elle a une personnalité très forte.

nikt
Wieczorem na ulicach Warszawy nie ma prawie nikogo.
rozpocznij naukę
personne
Le soir, dans les rues de Varsovie, il n'y a presque personne.

łupież
To jest szampon przeciwłupieżowy.
rozpocznij naukę
les pellicules
C'est un shampooing contre les pellicules.

trwały, stały
To jest stała praca.
rozpocznij naukę
permanent
C'est un poste permanent.

burzliwy (np. dzieje)
Historia Warszawy jest burzliwa.
rozpocznij naukę
orageux
L'histoire de Varsovie est orageuse.

punkt pobierania opłat za przejazd autostradą
Punkt do pobierania opłat za przejazd to miejsce, w którym kierowcy płacą za korzystanie z autostrady.
rozpocznij naukę
le péage
Le péage est l'endroit où les chauffeurs payent pour l'utilisation de l'autoroute.

wodny (sport, narciarstwo)
Anne uprawia sporty wodne. Lubi zwłaszcza pływanie.
rozpocznij naukę
nautique
Anne pratique des sports nautiques. Elle aime surtout la natation.

nuklearny
Francja ma broń atomową, Stany Zjednoczone również.
rozpocznij naukę
nucléaire
La France a l'arme nucléaire, les Etats-Unis aussi.

pracowity
Nauczyciele go lubią, bo jest pracowity.
rozpocznij naukę
labouriex
Les professeurs l'aiment bien parce qu'il est laborieux.

morski
W Wielkiej Brytanii jest klimat morski.
rozpocznij naukę
maritime
En Grande-Bretagne, il y a un climat maritime.

instalacja
Ta gra wymaga zainstalowania karty graficznej.
rozpocznij naukę
l'installation
Ce jeu exige l'installation de la carte graphique.

nienaruszony
W jego budynku wybuchł pożar, ale jego mieszkanie nie ucierpiało.
rozpocznij naukę
intact
Il y avait un incendie dans son immeuble, mais son appartement est resté intact.

obojętny
Mój dziadek nie jest obojętny na drugiego człowieka. Próbuje pomóc każdemu.
rozpocznij naukę
indifférent
Mon grand-père n'est pas indifférent à l'autre. Il essaie d'aider tout le monde.

zapis, napis, zapisy
Nasza szkoła proponuje zapisy przez Internet.
rozpocznij naukę
l'inscription
Notre école propose l'inscription par Internet.

założyć
Młodzi ludzie coraz później zakładają rodziny.
rozpocznij naukę
fonder
Les jeunes gens fondent les familles de plus en plus tard.

osiem
Ten dokument liczy osiem stron.
rozpocznij naukę
huit
Ce document a huit pages.

koło
Ten samochód ma tylko 3 koła.
rozpocznij naukę
la roue
Cette voiture n'a que 3 roues.

czerwony
Krew jest czerwona.
rozpocznij naukę
rouge
Le sang est rouge.

obgryzać
Osoby nerwowe często obgryzają paznokcie.
rozpocznij naukę
ronger
Les personnes nerveuses rongent souvent leurs ongles.

różowy
Nie lubię różowych ubrań.
rozpocznij naukę
rose
Je n'aime pas les vêtements roses.

kran
Nie pij wody z kranu.
rozpocznij naukę
le robinet
Ne bois pas l'eau du robinet.

król
Król Belgii jest lubiany przez swój naród.
rozpocznij naukę
le roi
Le roi belge est aimé par son peuple.

ryzykować
Policjanci często ryzykują życiem, żeby nas chronić.
rozpocznij naukę
risquer
Les policiers risquent souvent leur vie pour nous protéger.

sukienka
Ta sukienka jest bardzo elegancka.
rozpocznij naukę
la robe
Cette robe est très élégante.

rym
Rymy w tym wierszu są idiotyczne.
rozpocznij naukę
la rime
Les rimes dans ce poème sont idiotes.

płukać
Matka myje naczynia, dzieci je płuczą i wycierają.
rozpocznij naukę
rincer
La mère lave la vaisselle, les enfants la rincent et l'essuient.

powtarzać (np. materiał)
Student powtarza lekcje przed egzaminem końcowym.
rozpocznij naukę
réviser
L'étudiant révise ses cours avant l'examen final.

katar
Nie ma leków na katar.
rozpocznij naukę
le rhume
Il n'y a pas de médicaments contre le rhume.

żądanie
Jakie są żądania strajkujących?
rozpocznij naukę
la revendication
Quelles sont les revendications des grévistes?

marzyć, śnić
Każdy marzy o tym, by być bogatym i sławnym.
rozpocznij naukę
rêver
Tout le monde rêve d'être riche et célèbre.

zdać (egzamin), udać się
Student bardzo dobrze zdał egzamin końcowy.
rozpocznij naukę
réussir
L'étudiant a très bien réussi à son examen final.

obudzić
Dzwonek telefonu obudził Juliana w środku nocy.
rozpocznij naukę
réveiller
La sonnerie du téléphone a réveillé Julien au milieu de la nuit.

odesłać, zwolnić
Według prawa, właściciel nie może zwolnić strajkujących pracowników.
rozpocznij naukę
renvoyer
Selon la loi, le propriétaire ne peut pas renvoyer les employés qui font la grève.

odpowiadać (np. na pytanie)
Student oblał egzamin, bo nie odpowiedział na żadne pytanie egzaminatora.
rozpocznij naukę
répondre
L'étudiant a échoué à son examen parce qu' il n'a répondu à aucune question de l'examinateur.

wracać
Piotr jutro wraca do domu.
rozpocznij naukę
rentrer
Demain, Pierre rentre à la maison.

przewrócić
Był tak zdenerwowany, że wylał na siebie filiżankę kawy.
rozpocznij naukę
renverser
Il était tellement énervé qu'il a renversé sur lui sa tasse de café.

odnawiać
Nasi sąsiedzi są w trakcie odnawiania mieszkania.
rozpocznij naukę
rénover
Nos voisins sont en train de rénover leur appartement.

informacja
Czy może mi pan udzielić informacji?
rozpocznij naukę
le renseignement
Pouvez-vous me fournir des renseignements?

panować
Królowa Anglii panuje od 50 lat.
rozpocznij naukę
régner
La reine d'Angleterre règne depuis 50 ans.

wydać resztę
Sprzedawczyni wydała klientowi resztę z 15 euro.
rozpocznij naukę
rendre la monnaie
La vendeuse a rendu au client la monnaie sur 15 euros.

co by się nie stało
Cokolwiek się stanie, zawsze możesz na mnie liczyć.
rozpocznij naukę
quoi qu'il arrive
Quoi qu'il arrive, tu peux toujours compter sur moi.

miesiączka
Źle się czuję, kiedy mam okres.
rozpocznij naukę
les règles
Je ne me sens pas bien quand j'ai mes règles.

pytanie
Nie umie odpowiedzieć na to pytanie.
rozpocznij naukę
la question
Il ne sait pas répondre à cette question.

opuszczać
Opuścił dom rodziców, gdy miał 17 lat.
rozpocznij naukę
quitter
Il a quitté la maison de ses parents quand il avait 17 ans.

niekiedy
Uważam, że niekiedy przesadzasz.
rozpocznij naukę
quelquefois
Je trouve que tu exagéres quelquefois.

kilka
Za kilka dni wyjedziemy na wakacje w góry.
rozpocznij naukę
quelques
Dans quelques jours, nous partirons en vacances à la montagne.

ktoś
Ktoś dzwoni do drzwi, możesz otworzyć?
rozpocznij naukę
quelqu'un
Quelqu'un sonne à la porte, tu peux ouvrir?

coś
Czy chcesz się czegoś napić?
rozpocznij naukę
quelque chose
Tu veux boire quelque chose?

obiecywać
Obiecałem synowi zabrać go do zoo w przyszłą niedzielę.
rozpocznij naukę
promettre
J'ai promis à mon fils de l'amener au zoo dimanche prochain.

proponować
Stewardesa proponuje pasażerom napoje.
rozpocznij naukę
proposer
L'hôtesse de l'air propose des boissons aux passagers.

szczególnie
Moje dzieci uwielbiają lody, a w szczególności lody waniliowe.
rozpocznij naukę
particulièrement
Mes enfants adorent les glaces et particulièrement les glaces à la vanille.

przedłużać
Zastanawiam się, czy szef przedłuży mi umowę o pracę.
rozpocznij naukę
prolonger
Je me demande si mon patron va prolonger mon contrat de travail.

partner
Mój partner często wyjeżdża za granicę.
rozpocznij naukę
le partenaire
Mon partenaire part souvent à l'étranger.

partia
Ta partia wygrała wybory.
rozpocznij naukę
le parti
Ce parti a gagné les élections.

leniwy
Jestem leniwy.
rozpocznij naukę
paresseux
Je suis paresseux.

czasami
Czasami chodzę grać do kasyna.
rozpocznij naukę
parfois
Parfois, je vais jouer au casino.

parasol
Zapomniałem wziąć parasol, ale na szczęście nie padało.
rozpocznij naukę
le parapluie
J'ai oublié de prendre mon parapluie mais heureusement, il n'a pas plu.

szyba przednia
Przednia szyba twojego samochodu jest bardzo brudna.
rozpocznij naukę
le pare-brise
Le pare-brise de ta voiture est très sale.

w konsekwencji, w rezultacie
Wyjdę późno z biura, w konsekwencji nie ma sensu czekać na mnie z jedzeniem.
rozpocznij naukę
par conséquent
Je sortirai tard du bureau, par conséquent il est inutile de m'attendre pour manger.

wydawać się
Ta aktorka wydaje się młodsza, niż jest.
rozpocznij naukę
paraître
Cette actrice paraît plus jeune que son âge.

otwieracz do konserw
Możesz to otworzyć otwieraczem do konserw.
rozpocznij naukę
l'ouvre-boîtes
Tu peux l'ouvrir avec un ouvre-boîte.

chleb
Każdego dnia jemy chleb.
rozpocznij naukę
le pain
Chaque jour, on mange du pain.

narodziny
Jego narodziny zapowiadały kłopoty.
rozpocznij naukę
la naissance
Sa naissance a annoncé des problèmes.

rodzić się
Urodziłam się w Warszawie.
rozpocznij naukę
naître
Je suis née à Varsovie.

ktokolwiek
Musisz zamykać drzwi, każdy (ktokolwiek) może wejść do domu.
rozpocznij naukę
n'importe qui
Tu devrais fermer la porte, n'importe qui peut entrer dans la maison.

pływać (o człowieku)
Nie umiem pływać.
rozpocznij naukę
nager
Je ne sais pas nager.

gdziekolwiek
Pojadę na wakacje gdziekolwiek, tylko nie nad morze.
rozpocznij naukę
n'importe où
J'irai en vacances n'importe où sauf à la mer.

którykolwiek
Którykolwiek autobus zawiezie pana na dworzec.
rozpocznij naukę
n'importe quel
N'importe quel bus vous conduira à la gare.

silnik
Zepsuł się silnik w moim samochodzie.
rozpocznij naukę
le moteur
Le moteur de ma voiture est cassé.

mur, ściana
Na ścianach było pełno zdjęć.
rozpocznij naukę
le mur
Sur les murs, il y avait plein de photos.

pokazywać
Pokaż mi zdjęcia ze swoich ostatnich wakacji.
rozpocznij naukę
montrer
Montre-moi les photos de tes dernières vacances.

słowo
To słowo jest trudne do napisania.
rozpocznij naukę
le mot
C'est un mot difficile à écrire.

pan
Ten pan jest moim bratem.
rozpocznij naukę
monsieur
Ce monsieur est mon frère.

zegarek
Ktoś ukradł mój zegarek.
rozpocznij naukę
la montre
Quelqu'un a volé ma montre.

świat
Świat potrzebuje pokoju.
rozpocznij naukę
le monde
Le monde a besoin de la paix.

instruktor narciarski
Zakochała się w swoim instruktorze narciarstwa.
rozpocznij naukę
le moniteur de ski
Elle est tombée amoureuse de son moniteur de ski.

mniejszy
W tym sklepie można kupić ubrania po niższych cenach.
rozpocznij naukę
moindre
Dans ce magasin, on peut avoir des vêtements à moindre prix.

mniej
Osobom poniżej 25 roku życia przysługuje zniżka.
rozpocznij naukę
moins
Les personnes de moins de 25 ans ont droit à une réduction.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.