Wstęp do kości

 0    55 fiszek    loviee1
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

tkanka kostna
rozpocznij naukę
textus osseus

istota zbita
rozpocznij naukę
substantia compacta

istota gąbczasta
rozpocznij naukę
substantia spongiosa

periosteum

perichondrium

szpik kostny czerwony
rozpocznij naukę
medulla ossium rubra

szpik kostny żółty
rozpocznij naukę
medulla ossium flava

jama szpikowa
rozpocznij naukę
cavum medullare

kości długie
rozpocznij naukę
ossa longa

corpus

nasada bliższa
rozpocznij naukę
epiphysis proximalis

nasada dalsza
rozpocznij naukę
epiphysis distalis

chrząstka nasadowa
rozpocznij naukę
cartilago epyphisis

chrząstka stawowa
rozpocznij naukę
cartilago articularis

kości płaskie
rozpocznij naukę
ossa plana

śródkoście
rozpocznij naukę
diploe

kości krótkie
rozpocznij naukę
ossa brevia

kości pneumatyczne
rozpocznij naukę
ossa pneumatica

crista / pecten


tuberculum

guzowatość
rozpocznij naukę
tuberositas / protuberantia

condylustrochanter

epicondylus


wyniosłość
rozpocznij naukę
eminentia / prominentia

processus

promontorium


fovea

canalis

foramen / porus

acetabulum

rowek / bruzda
rozpocznij naukę
sulcus

fissura

incisura

impressio

wydrążenia / jama
rozpocznij naukę
cavitas

otwory odżywcze
rozpocznij naukę
foramina nutritia

połączenia kości
rozpocznij naukę
juncturae ossium

ciągłe / ścisłe
rozpocznij naukę
synanthroses

więzozrosty
rozpocznij naukę
syndesmoses

więzozrosty włókniste
rozpocznij naukę
syndesmoses fibroses

więzozrosty sprężyste
rozpocznij naukę
syndesmoses elastica

suturae

szew płaski
rozpocznij naukę
sutura plana

szew łuskowaty
rozpocznij naukę
sutura squamosa

szew piłowaty
rozpocznij naukę
sutura serrata

gomphosis

chrząstkozrosty
rozpocznij naukę
synchondroses

symphisis

kościozrosty
rozpocznij naukę
synostoses


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.