Nakrotyczne leki przeciwbólowe

 0    44 fiszki    aleksandrakoziel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Ludzkie endorfiny(4)
rozpocznij naukę
B-endorfina, dynorfina, metionina, leucynoenkefalina
Gdzie powstają endorfiny
rozpocznij naukę
mózg, przysadka, nadnercza
lokalizacja rec opioidowych
rozpocznij naukę
w oun i na obwodzie, szczególnie w układzie limbicznym, wzgórzu, podwzgórzu i prążkowiu, a także w tworze siatkowatym pnia mózgu oraz istocie galaretowatej rdzenia
Rodzaje rec opioidowych
rozpocznij naukę
delta, kappa, mi
Rec delta efekt pobudzenia
rozpocznij naukę
analgezja, dystrofia, omamy
Rec kappa efekt pobudzenia
rozpocznij naukę
analgezja, zwężenie źrenicy, sedacja
Rec mi efekt pobudzenia
rozpocznij naukę
analgezja, depresja oddechowa, zależność
Mechanizm działania rec. Opioidowych
rozpocznij naukę
hamują związane z białkiem G cyklazy adenylanowe, presynaptycznie hamowanie uwalniania neuroprzeźników przez zmniejszenie prawdopodobieństwa otwarcia kanałów wapniowych, postsynaptycznie hiperpolaryzacja, bo zwiększenie otwarcia kanałów K+
Działanie ośrodkowe opioidów(9)
rozpocznij naukę
przeciwbólowe, euforyzucjące (najsilniej iv), uspokajające, depresyjne na ośrodek oddechowy, przeciwkaszlowe, obniżenie temperatury i przemiany materii, najpierw pobudzenie potem zahamowanie ośrodka wymiotnego, obniżenie progu drgawkowego, zwężenie źrenic
Działanie obwodowe opioidów(3)
rozpocznij naukę
zwiększenie napięcia mięśni gładkich: napięcie m okrężnych jelit, skurcz zwieracza Oddiego, skurcz zwieracza pęcherza i mięśni moczowodów, uwalnianie histaminy: skurcz oskrzeli, zaczerwienienie, świąd, pokrzywka, hamowanie czynności skurczowej macicy
Morfina drogi podania
rozpocznij naukę
dożylnie, domięśniowo, podskórnie, wstrzyknięcia podpajęczynówkowe i nadtwardówkowe, doustnie (wchłania się powoli i nie w pełni), doodbytniczo, miejscowo
U kogo zmniejszamy dawkę morfiny
rozpocznij naukę
u chorych z niewydolnością nerek
Objawy ostrego zatrucia morfiną(6)
rozpocznij naukę
upośledzenie czynności oddechowej ze znaczą sinicą, senność przechodząca w śpiączkę, obniżenie temp, zwiotczenie m szkieletowych, osłabienie lub zniesienie odruchów, źrenica szpilkowata
Ostre zatrucie morfiną postępowanie
rozpocznij naukę
usunięcie niewchłoniętego związku przy zatruciu doustnym, opóźnianie wchłaniania, udrożnienie dróg oddechowych, stosowanie leków antagonistycznych w najmniejszych możliwych dawkach do przywrócenia czynności oddechowej
Leczenie zależności od opioidów
rozpocznij naukę
przejście z zależności niekontrolowanej do kontrolowanej=podawanie metadonu, buprenofiny, lewometadylu, zapobieganie objawom odstawiennym, niedopuszczanie do powstania euforii po podaniu pozajelitowym opioidów
Opioidy działania niepożądane(11)
rozpocznij naukę
osłabienie czynności oddechowej, nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia orientacji, zaparcia, wzrost ciśnienia w drogach moczowych i zółciowych, rzadko: pocenie się, mioklonie, suchość w jamie ustnej, depresja
Opioidy przeciwwskazania
rozpocznij naukę
dzieci i niemowlęta, osoby ze zmniejszoną wydolnością oddechową, upośledzenie czynności wątroby, przerost gruczołu krokowego, niewydolność kory nadnerczy, niedoczynność tarczycy, zaburzenia emocjonalne, nerwice, urazy głowy, jako środki łagodzące bóle porodowe
Interakcje z anksjolitykami i lekami nasennymi
rozpocznij naukę
nasilenie działania sedatywnego
Interakcje z cimetydyną
rozpocznij naukę
hamuje metabolizm
Interacje z lekami przeciwdepresyjnymi
rozpocznij naukę
pobudzenie lub depresja, spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego
Interakcje z metoklopramidem
rozpocznij naukę
antagonizowanie efektu żołądkowo-jelitowego
Leworfanol
rozpocznij naukę
czysty agonista, podobny do morfiny, lepiej z p. pok
Petydyna
rozpocznij naukę
czysty agonista, działanie ośrodkowe jak morfina, inne obwodowe
Petydyna działanie obwodowe
rozpocznij naukę
słabsze działanie kurczące mięśnie, słabsze działanie zapierające, nie hamuje czynności skurczowej macicy, nie kurczy źrenic, wolna tolerancja
Difenoksylat
rozpocznij naukę
czysty agonista, tylko doustnie, silnie zapierający, lek przeciwbiegunkowy
Loperamid
rozpocznij naukę
czysty agonista, tylko doustnie, silnie zapierający, lek przeciwbiegunkowy
Tylidyna
rozpocznij naukę
czysty agonista, silna zależność
Fentanyl
rozpocznij naukę
czysty agonista, krótko i silnie działający, plastry
Analogi fentanylu
rozpocznij naukę
długie działanie, lofentanyl, alfentanyl, sulfentanyl
Metadon
rozpocznij naukę
czysty agonista, leczenie zależności opioidowej doustnie nie wywołuje euforii, podawany z małą dawką naloksonu, żeby iv też nie wywoływał
Normetadon
rozpocznij naukę
czysty agonista, przeciwkaszlowo głównie
Lewometadyl
rozpocznij naukę
czysty agonista, leczenie zależności opioidowej
Propoksyfen
rozpocznij naukę
czysty agonista, prawoskrętny=przeciwbólowo, lewoskrętny=przeciwkaszlowo
Pentazocyna
rozpocznij naukę
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym, słabiej na mięśnie gładkie, nie hamuje czynności macicy, nie przechodzi przez łożysko, rzadko depresje oddechowe u noworodków
Nalbufina
rozpocznij naukę
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym
Butrofanol
rozpocznij naukę
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym
Buprenofina
rozpocznij naukę
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym
Buprenofina działanie
rozpocznij naukę
60-100x silniejsze niż morfina, większe powinowactwo do rec niż morfina, leczenie uzależnień z naloksonem, nalokson nie w pełni antagonizuje jej działanie, dobrze się wchłania z ppok i błon śluzowych
Tramadol
rozpocznij naukę
agonista ze słabym efektem anatagonistycznym
Nalokson
rozpocznij naukę
czysty antagonista
Nalokson wchłanianie
rozpocznij naukę
słabo z przewodu pokarmowego, po podaniu dożylnym działa ok 60-90 min
Nalorfina, lewalorfan
rozpocznij naukę
leki antagonistyczne o słabych właściwościach agonistycznych
Opioidy zastsowanie(10)
rozpocznij naukę
bóle nieustępujące po podaniu innych leków, bóle śród i pooperacyjne, bóle nowotworowe, zawał serca, oparzenia, urazy, ostry obrzęk płuc, zwyrodnieniowe zapalenie stawów, RZS, biegunka(loperamid), kaszel (kodeina)
Na jakie bóle nie działają opioidy
rozpocznij naukę
neuropatycznych, kostnych, związanych z postępującym wyniszczeniem (zaniki mięśniowe, odleżyny)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.