Leczenie RZS i dny moczanowej

 0    55 fiszek    aleksandrakoziel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

rózne leki, które zapobiegają zmianom destrukcyjnym w chorobach reumatycznych, a także w ch Crohna, toczniu, małopłytkowości samoistnej, miastenia gravis

Kiedy wprowadzami LMPCH w RZS
rozpocznij naukę
jak najwcześniej po ustaleniu rozpoznania

GKS wskazania w RZS
rozpocznij naukę
pierwsza faza kiedy działanie LMPCH się rozwija=brdging drugs, wsrzyknięcia dostawowe, przy nieskuteczności NLPZ lub ich przeciwwskazaniu jako leku uśmieżającego dolegliowści, ostre rzuty choroby, postaci złośliwe

Metotreksat mechanizm
rozpocznij naukę
antagonista kwasu foliowego, hamuje reduktazę dihydrofolianową nie powstają tetrahydrofoliany=substraty syntezy puryn i pirymidyn, hamuje syntezę DNA w kom proliferujących w fazie S cyklu

Metotreksat działanie
rozpocznij naukę
cytostatyczne, immunosupersyjne, przeciwzapalne

Co jest lekiem pierwszego wyboru w RZS
rozpocznij naukę
metotreksat

Metotreksat zastosowanie
rozpocznij naukę
RZS, ZZSK, łuszczyca stawowa, terapia skojarzona z lekami biologicznymi, ostre białaczki, nabłoniak kosmówkowy, rak sutka, jajnika, płuca, nasieniak, mięsak kościopochodny, nowotwory lite głowy i szyi

Metotreksat działania niepożądane(9)
rozpocznij naukę
cytopenie, zaburzenia wątroby, owrzodzenia jamy ustnej, nudności i wymioty, śródmiąższowe zapalenie płuc, teratogenny, zapalenia błon śluzowych, łysienie, zaburzenia p pok

Terapia metotreksatem co dodatkowo robimy
rozpocznij naukę
podawanie kwasu foliowego poza dniem przyjęcia leku, okresowe kontrole morfologii, akt AspAT, AlAT, kreatyniny

Leflunomid mechanizm
rozpocznij naukę
inhbitor dehydrogenazy dihydroorotanu=hamuje powstawanie orotanów=substratów zasad pirymidynowych

Leflunomid działania niepożądane(8)
rozpocznij naukę
zaburzenia żołądkowojelitowe, uszkodzenia wątroby, nerek, szpiku z leukopenią, wzrost częstości zakażeń, wzrost ciśnienia, okresowe łysienie, teratogenny

Sulfsalazyna skład
rozpocznij naukę
sulfapirydyna+mesalazyna

Sulfsalazyna mechanizm
rozpocznij naukę
modyfikuje aktywność kom NK, kom nabłonka i tucznych, hamuje wzrost stężenia IL2 i NO, hamuje aktywność indukowanej syntazy NO

Sulfsalazyna wskazania
rozpocznij naukę
choroby reumatyczne, ZZSK, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ch Crohna, zespół Reitera

Sulfsalazyna działania niepożądane(7)
rozpocznij naukę
objawy ze strony p pok, ból i zawroty głowy, gorączka, alergie skórne pokrzywka nadwrażliwość na UV, zaburzenia czynności szpiku i wątroby, zmiany śródmiąższowe w płucach

Sole złota jakie są
rozpocznij naukę
aurotiojabłczan sodu (im), auranofina (po)

Sole złota mechanizm
rozpocznij naukę
złożony, wybiórcze gromadzenie się złota w makrofagach, zmniejszenie produkcji cytokin, rozbijanie grup tiolowych

Sole złota działania niepożądane(9)
rozpocznij naukę
złuszczające zapalenie skóry, rumień, owrzodzenia jamy ustnej, metaliczny smak, zapalenie jelit, rogówki, nefropatia błoniasta, supresja szpiku, zapalenie nerwów obwodowych

D penicylamina mechanizm-
rozpocznij naukę
właściwości chelatujące, rozbija kompleksy immunoglobulin odkładające się w tkankach, wpływa na limf T

Dpenicylamina działania niepożądane(8)-
rozpocznij naukę
penicylamina działania niepożądane(8)-skórne reakcje alergiczne, brak łaknienia, nudności, wymioty, agranulocytoza, trombocytopenia, uszkodzenia nerek, indukowana miastenia

Dpenicylamina przeciwwskazania-
rozpocznij naukę
niewydolność nerek, uczulenie na penicylamin lub penicyliny, miastenia

Chlorochina, hydroksychlorochina mechanizm
rozpocznij naukę
hamują zdolność trasformowania antygenów przez makrofagi i monocyty, przeciwzapalnie przez ograniczenie chemotaksji, fagocytozy, produkcji wolnych rodników, enzymów

Chlorochina, hydroksychlorochina zastosowanie
rozpocznij naukę
wczesny, powolny RZS, toczeń, malaria

Chlorochina, hydroksychlorochina działania niepożądane(10)
rozpocznij naukę
retinopatia, bóle brzucha, nudności, biegunka, osutka, uszkodzenie szpiku, nasilenie objawów miastenii, zaburzenia akomodacji, zmiany pigmentacji, neuropatia obwodowa

Cyklosporyna mechanizm
rozpocznij naukę
wziąże się z cyklofiliną limf T, razem hamują kalcyneurynę, co hamuje NFAT i nie powstaje IL2, modyfikuje przebieg reakcji zapalnych i reakcje immunologiczne

Cyklosporyna wskazania
rozpocznij naukę
RZS w przypadku nieskuteczności metotreksatu/leflunomidu, łuszczyca, AZS, profilaktyka odrzucania przeszczepu

Cyklosporyna działania niepożądane(11)
rozpocznij naukę
niewydolność nerek, nadciśnienie, niedokrwistość, zaburzenia czucia, przerost dziąseł, drżenie, bóle głowy, hiperlipidemia, uszkodzenia szpiku, wzrost zakażeń, wzrost st kwasu moczowego

antymetabolit zasad purynowych, wysoka toksyczność

Leki biologiczne antycytokinowe(6)
rozpocznij naukę
infliksimab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab, anakinra

Leki biologiczne nie antycytokinowe(2)
rozpocznij naukę
rytuksymab, abatacept

Przeciwciało monoklonalne humanizowane przeciw TNF-α, Składa się z fragmentu rekombinowanej ludzkiej IgG1 połączonej z przeciwciałem mysim

Infilksimab zastosowanie
rozpocznij naukę
RZS, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Infliksimab działania niepożądane
rozpocznij naukę
objawy grypopodobne, odczyny alergiczne, nasilenie zakażeń, uaktywnienie gruźlicy, powstają przeciwciała przeciw lekowi

humanizowane przeciwciało składające się z fragmentu rekombinowanej Ig ludzkiej + dimerycznej sekwencji rec p75 z chomika

Etanercept mechanizm
rozpocznij naukę
wiąże się z TNFa zmniejsza jego ilość dostępną do reakcji, wiążąc się z trimerem błonowym rec dla tNFa uniemożliwia połączenie TNFa z rec

Etanercept zastosowanie(4)
rozpocznij naukę
RZS, przewlekłe młodzieńcze zapalenie stawów, łuszczyca stawowa+łuszczyca ciężki przebieg, ZZSK

Etanercept działania niepożądane
rozpocznij naukę
odczyn w miejscu wstrzyknięcia, objawy grypopodobne, zakażenia, zmiany we krwi obwodowej

humanizowane w pełni przeciwciało monoklonalne antyTNFa klasy G1

Adalimumab zastosowanie(5)
rozpocznij naukę
RZS, młodzieńcze zapalenie stawów, łuszczyca stawowa +łuszczyca, ZZSK, choroba Crohna

Cetrolizumab
rozpocznij naukę
rekombinowany, humanizowany fragment Fab' przeciwciała przeciwko TNFa połączony z cząsteczką glikolu polietylenowego, neutralizuje zarówno błonową jak i rozpuszczalną TNFa

antagonista rec IL1, analog endogennego antagonisty

Anakinra działania niepożądane
rozpocznij naukę
odczyny miejscowej, bóle głowy, zmiany w obrazie krwi, zakażenia, kancerogenna

rekombinowane rozpuszczalne białko fuzyjne blokujące CD80 i CD86 na kom prezentujących antygen przez co moduluje kostymulujący wpływ CD28 na limf T

Abatacept zastosowanie
rozpocznij naukę
RZS, młodzieńcze zapalenie stawów

ludzkomysie chimeryczne przeciwciało monoklonalne przeciw CD20, indukuje apoptozę limf preB i B

Rytuksymab zastosowanie
rozpocznij naukę
RZS, chłoniaki nieziarnicze, przewlekła białaczka limfocytowa

Hiperurykemia
rozpocznij naukę
>7mg/dl kwasu moczowego w surowicy

Leki pierwszego wyboru w leczeniu napadu dny
rozpocznij naukę
klochicyna+NLPZ doustnie, ewentualnie GKS dostawowo

NLPZ w dnie, który
rozpocznij naukę
obojętnie, najczęściej naproksen, diklofenak

Kolchicyna mechanizm
rozpocznij naukę
hamuje fagocytozę kryształów kwasu moczowego, co zapobiega rozpadowi komórek i uwalnianiu enzymów lizosomalnych, antymikrotubularnie=toksyczna

Kolchicyna działania niepożądane(8)
rozpocznij naukę
nudności, wymioty, biegunka, zawroty i bóle głowy, neuropatie, agranulocytoza, zahamowanie spermatogenezy, łysienie

Allopurynol mechanizm
rozpocznij naukę
inhibitor oksydazy ksantynowej, zmniejsza wytwarzanie kwasu moczowego

Allopurynol działania niepożądane
rozpocznij naukę
brak łaknienia, nudności, biegunki, bóle głowy, skórne odczyny, hipertemia polekowa

AHS, zagrażający życiu zespół nadwrażliwości na allopurynol
rozpocznij naukę
rumieniowe, złuszczające się osutki, gorączka, zapalenie wątroby, eozynofilia, pogorszenie czynności nerek

Leki urikozuryczne(3)
rozpocznij naukę
probenecyd, sulfinpyrazon, benzbromaron


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.