Leki przeciwdepresyjne

 0    87 fiszek    aleksandrakoziel
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Patofizjologia depresji hipoteza monoaminowa
rozpocznij naukę
niedobór jednej lub kilku amin biogennych: noradrenaliny, serotoniny, dopaminy wywołuje depresję, a leki zwiększają ich stężenie w szczelinie

Patofizjologia depresji inne koncepcje
rozpocznij naukę
dysfukncja układu cholinergicznego, GABAergicznego lub hipoteza neurokininowa

Rec dla serotoniny funkcja i przekaźnictwo 5HT1A
rozpocznij naukę
rola w depresji i lęku, spadek cAMP

Rec dla serotoniny funkcja i przekaźnictwo 5HT1D
rozpocznij naukę
rola w migrenie, spadek cAMP

Rec dla serotoniny funkcja i przekaźnictwo 5HT2
rozpocznij naukę
regulacja reakcji behawioralnych, istotna funkcja w układzie krążenia, anatagoniści nieznaczny efekt anksjolityczny i p/depresyjny, wzrost IP3

Rec dla serotoniny funkcja i przekaźnictwo 5HT3
rozpocznij naukę
nudności i wymioty, kanał jonowy

Leki przeciwdepresyjne zastosowanie(11)
rozpocznij naukę
depresja, zaburzenia lękowe, zespół napięcia przedmiesiączkowego, zaburzenia nastroju, zespoły bólowe, zaburzenia snu, ADHD, zaburzenia odżywiania, osobowości, nikotynizm, autyzm

Leki w ch ukł krążenie, które mogą dawać objawy depresji(10)
rozpocznij naukę
propranolol, metyldopa, rezerpina, klonidyna, hydralazyna, guantydyna, glikozydy naparstnicy, leki moczopędne, lidokaina, prokaina

Inne leki, które mogą dawać objawy depresji(9)
rozpocznij naukę
kortykosteroidy, progestageny, estrogen, opioidy, indometacyna, benzodiazepiny, leki p/bakteryjne, chemioterapia, neuroleptyki, alkohol

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

inhibitory monoaminooksydazy

selektywne inhibitory wychwytu serotoniny

selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny

blokery wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy

podwójne inhibitory wychwytu noradrenaliny i serotoniny

antydepresanty noradrenegiczne i swoiście serotoninergiczne

antagoniści rec 5HT2a i wychwytu zwrotnego serotoniny

TLPD mechanizm działania
rozpocznij naukę
nieselektywnie hamują wychwyt zwrotny NA, 5HT, dopaminy, blokują też rec Mcholinergiczny, alfa1, histaminowy H1 i 5HT2

TLPD metabolizm
rozpocznij naukę
metabolizowane przez CYP450 = liczne interakcje, w podeszły wieku mniejszy metabolizm, wydalane z mlekiem matki

typ depresji charakteryzujący się przewlekłym obniżeniem nastroju, ale ma łagodniejszy przebieg niż depresja endogenna

TLPD zastosowanie(8)
rozpocznij naukę
depresje o różnej etiologii, dystymia, lęk napadowy, moczenie nocne, zespoły natręctw, zespoły bólowe(gł. Ból psychogenny), ADHD u dzieci, nerwice pourazowe

TLPD działania niepożądane na ukł pokarmowy(6)
rozpocznij naukę
zaparcia, biegunka, nudności, objawy dyspeptyczne, osłabienie łaknienia, zwiększenie masy ciała

TLPD działania niepożądane na ukł krążenia(4)
rozpocznij naukę
tachykardia, działanie hipotensyjne, osłabienie erekcji, wpływ kardiotoksyczny=zaburzenia przewodnictwa

TLPD działania niepożądane na CNS(7)
rozpocznij naukę
zaburzenia świadomości, sedacji, senność, drżenie mieśniowe, pobudzenie psychoruchowe, zaostrzenie objawów psychotycznych, obniżenie progu drgawkowego

TLPD działania niepożądane ogólne i inne(6)
rozpocznij naukę
suchość w ustach, zaburzenia widzenia, napady jaskry, zaburzenia ejakulacji, zespół serotoninowy, odczyny alergiczne

Zespół serotoninowy objawy
rozpocznij naukę
ból głowy, halucynacje, podwyższona temperatura ciała, sztywność mięśni, bezsenność, przyspieszenie toku myślenia, nadmierne pocenie się, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, nudności, wymioty, biegunka, drgawki, zagubienie, niepokój, zaczerwienienie skóry, poszerzenie źrenic

TLPD przeciwwskazania(11)
rozpocznij naukę
jaskra, zaburzenia rytmu, okres pozawałowy, znaczne nadciśnienie lub niedociśnienie, nadczynność tarczycy znaczna, ch Addisona, uszkodzenie wątroby, nerek lub ukł krwiotówrczego, zatrucie lekami (psychotropy, cholinolityki, adrenergiczne) lub alkoholem, depresja z zab świadomości, nadwrażliwość na leki, interakcje z innymi lekami

klomipramina
rozpocznij naukę
TLPD

Nortryptylina
rozpocznij naukę
TLPD

TLPD

Amitryptylina
rozpocznij naukę
TLPD

TLPD

TLPD

Protryptylina
rozpocznij naukę
TLPD

TLPD

TLPD

Trimipramina
rozpocznij naukę
TLPD

SSRI

SSRI

SSRI

Fluwoksamina
rozpocznij naukę
SSRI

SSRI

SSRI działanie niepożądane(11)
rozpocznij naukę
dysfunkcje seksualne, niepokój, akatyzja, lęk, bezsenność, męczliwość, bóle głowy, migreny, obniżony apetyt, nudności, biegunka, suchość w ustach

Przekaźnictwo serotoninergiczne rośnie przy stosowaniu SSRI z
rozpocznij naukę
MAOI, tryptofanem, a także po klomipraminy, litu, wenlafaksyny, buspironu, mitrazapiny, opiatów

Zespół serotoninowy objawy(10)
rozpocznij naukę
zaburzenia świadomości, mioklonie, niepokój, drżenie mięśniowe, wzmożenie odruchów, zaburzenia koordynacji, dreszcze, poty, hipertermia, drgawki

nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO

nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO

nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO

nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO

tranylcypromina
rozpocznij naukę
nieselektywny, nieodrwacalny inhibitor MAO

I generacja inhibitorów MAO działania niepożądane
rozpocznij naukę
uszkodzenia wątroby,”cheese effect”, bezsenność, drżenia mięśniowe, psychozy, zmiany fazy choroby

nieodwracalny, selektywny inhibitor MAOA

nieodwracalny, selektywny inhibitor MAOB, leczenie Parkinsona

odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA

odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA

odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA

odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA

odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA

odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA

odwracalny inhibitor selektywny wobec MAOA

odwracalny inhibitory selektywne wobec MAOA

odwracalny inhibitory selektywne wobec MAOB

odwracalny inhibitory selektywne wobec MAOB

Moklobemid farmakokinetyka
rozpocznij naukę
wydalany z moczem, silny efekt pierwszego przejścia

Moklobemid przeciwwskazania(5)
rozpocznij naukę
nadwrażliwość na lek, uszkodzenia wątroby, ciąża i okres karmienia, zaburzenia świadomości, równoczesne przyjmowanie leków hamujących wychwyt serotoniny

Moklobemid dz. niepożądane(7)
rozpocznij naukę
zaburzenia snu, pobudzenie psychoruchowe, drżenia, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, suchość w ustach, zwyżki ciśnienia

Ograniczenia dietetyczny przy IMAO
rozpocznij naukę
sery, salami, pepperoni, bób, awokado, banany, śledzie, kawior, niektóre fasole, czerwone wino, niektóre piwa, sherry, czekolada, kawa

NARI, selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny

NARI, selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny

Zespół niedoboru noradrenaliny
rozpocznij naukę
depresje z zaburzeniami kognitywnymi, męczliwością, deficytami koncentracji, pamięci, apatyczny zespół odpowiedzi na SSRI

NARI dz. niepożądane
rozpocznij naukę
niespecyficzne pobudzenie rec adrenergicznych=nasilenie aktywności układu współczulnego

NARI przeciwwskazania
rozpocznij naukę
ciąża, karmienie, nadwrażliwość, padaczka, ostrożnie w jaskrze i przeroście gruczołu krokowego

NDRI, bloker wychwytu noradrenaliny i dopaminy, słabo hamuje też wychwyt 5HT, działa pobudzająco, zarejestrowany do leczenia uzależnienia od nikotyny

Bupropion przeciwwskazania(7)
rozpocznij naukę
zaburzenia odżywiania, padaczka, uszkodzenia narządów miąższowych, niewydolność krążenia, nadwrażliwość, ciąża, karmienie, niestosować z IMAO

Wenlafaksyna (milnacipram, duloksetyna)
rozpocznij naukę
SNRI, selektywne blokery wychwytu serotoniny i noradrenaliny, „czyste TLPD”

Wenlafaksyna działania niepożądane(5)
rozpocznij naukę
nudności, zaparcia, zaburzenia snu, suchość w ustach, potliwość

Wenlafaksyna przeciwwskazania(5)
rozpocznij naukę
nadwrażliwość, ciąża, karmienie, wiek poniżej 18 lat, nie stosować z MAOI

NaSSA, silny lek przeciwdepresyjny, antagonistyczne działanie wobec alfa2, 5HT2a, 5HT2c, 5HT3, 5HT1a i H1

NaSSA, działanie antagonistyczne wobec alfa 1, alfa2, 5HT2a, H1, H2, i 5HT1a

Mirtazapina, mianseryna dz. niepożądane
rozpocznij naukę
zaburzenia obrazu krwi (penie), napady drgawkowe, obrzęk stawów, zmiany skórne, zaburzenia czynności wątroby

Mirtazapina, mianseryna przeciwwskazania
rozpocznij naukę
ciąża, karmienie, padaczka, leuko i granulocytopenia

SARI, antagonista rec 5HT2a i wychwytu zwrotnego serotoniny

Inne leki o działaniu normotymicznym
rozpocznij naukę
lit, neuroleptyki (np. olanzapina, klozapina), niektóre leki p/padaczkowe (kw. Walproinowy, karbamazepina), elektrowstrząsy

Lit mechanizm działania
rozpocznij naukę
modyfikuje przekaźnictwo wewnątrzkom wywołane przez 5HT, Ach, Na, GABA

Lit dz. niepożądane(5)
rozpocznij naukę
drżenia, niezborność ruchowa, niedoczynność tarczycy, uszkodzenie nerek i szpiku

agonista rec 5HT1A, efekt przeciwlękowy

Buspiron dz. niepożądane
rozpocznij naukę
zawroty i bóle głowy, bezsenność, osłabienie, objawy dyspeptyczne, po wysokich dawkach=hiperprolaktynemi, objawy pozapiramidowe


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.