Leki układu cholinergicznego

 0    42 fiszki    roxxxa
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Metabolizm acetylocholiny - synteza, transport, uwalnianie
rozpocznij naukę
- substrat - cholina - transport do komórki - czynny, przez nośniki - w komórce - acetylacja przez acetylotranferazę cholinową do acetylocholiny - miejsce syntezy - zakończenia neuronalne - transport do pęcherzyków - aktywny, przeciwwrotny - uwalnianie - egzocytoza pęcherzyków

Molekularne działanie acetylocholiny na receptory nikotynowe
rozpocznij naukę
- połączenie z receptorem nikotynowym w błonie postsynaptycznej -> szybkie zwiększenie przepuszczalności dla jonów sodu -> powstaje EPSP (postsynaptyczny potencjał pobudzający) -> skurcz mięśnia

Molekularne działanie acetylocholiny na receptory muskarynowe
rozpocznij naukę
- wolniejsze niż na rec. nikotynowe - połączenie z receptorem M1 -> zamknięcie kanałów dla jonów K -> powstanie wolnego potencjału sEPSP -> skurcz mięśnia

Działanie toksyny Clostridium na rec. cholinergiczne
rozpocznij naukę
- toksyna A blokuje przekaźnictwo w płytce motorycznej -> wiotkie porażenie mm. poprzecznie prążkowanych - zastosowanie w leczeniu chorób neurologicznych

Działanie toksyny tężcowej na rec. cholinergiczne
rozpocznij naukę
- wybiórczo poraża neurony rdzeniowe przez blokowanie uwalniania glicyny - powoduje porażenie spastyczne

Działanie alfa-latrotoksyny na rec. cholinergiczne
rozpocznij naukę
- gwałtowne opróżnianie pęcherzyków synaptycznych - wiąże się z neureksynami błony

Charakterystyka receptorów muskarynowych
rozpocznij naukę
- M1 - OUN (kora, hipokamp), zwoje wegetatywne, kom. okładzinowe żołądka; aktywacja PLC, wzrost IP3 i DAG, wzrost stężenia jonów Ca2+, pobudzenie OUN, wydzielanie soku żołądkowego, wzrost kurczliwości mm gładkich przewodu pok.; agonistami są Ach, oksotremoryna, antagonistami pirenzepina i atropina - M2 - serca (przedsionki, układ przewodzący), zakończenia presynaptyczne neuronów i mm gładkich; spadek cAMP, aktywacja kanałów K+, hamowanie kanałów VOC; sIPSP, skrócenie czasu trwania potencjału czy

Charakterystyka receptorów nikotynowych
rozpocznij naukę
- N1 - neuronalny - neurony pozazwojowe, niektóre presynaptyczne zakończenia neuronów, cholinergicznych, OUN, rdzeń nadnerczy; otwierają kanał jonowy, agonistami są nikotyna, epiepibatydyna - N2 - mięśniowy - połączenia nerwowo mięśniowe; otwiera kanał jonowy, agonistami są nikotyna, D-tubokuraryna, bungarotoksyna

Wpływ cholinomimetyków na serce
rozpocznij naukę
- chronotropowo (-) - dromotropowo (-) - wydłużenie czasu refrakcji - inotropowo (-) - wydłużenie czasu refrakcji - niewielkie zmniejszenie siły skurczu (mięśnie komór) - zmniejszenie wolnego prądu wapniowego w kardiomiocytach (hiperpolaryzacja, spadek kurczliwości, komórek przedsionkowych), może prowadzić do cześciowego lub całkowitego bloku - pobudzenie receptorów cholinergicznych w zatoce szyjnej - kontrola częstoskurczu nadkomorowego

Wpływ cholinomimetyków na naczynia krwionośne
rozpocznij naukę
- rozkurcz tętnic (NO) - rozkurcz żył (NO) - pobudzenie cyklazy i wzrost cGMP - rozkurcz mięśni gładkich

Wpływ cholinomimetyków na oko
rozpocznij naukę
- skurcz zwieracza źrenicy - skurcz mięśnia rzęskowego - akomodacja na widzenie z bliska, zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego

Wpływ cholinomimetyków na gruczoły
rozpocznij naukę
- potowe, ślinowe, łzowe - wzrost wydzielania

Wpływ cholinomimetyków na układ oddechowy
rozpocznij naukę
- wzrost wydzielania gruczołów oskrzelowych - skurcz mięśni oskrzeli - zwężenie oskrzeli

Wpływ cholinomimetyków na przewód pokarmowy
rozpocznij naukę
- rozkurcz zwieraczy - przyspieszenie przemieszczania się pokarmu - skurcz mięśni gładkich jelit - nasilenie perystaltyki - wzrost wydzielania gruczołów (gł. żołądka i ślinowych, mniej jelit i trzustki) - depolaryzacja mięśni gładkich i napływ jonów Ca

Wpływ cholinomimetyków na układ moczowo-płciowy
rozpocznij naukę
- rozkurcz zwieracza, skurcz rozwieracza pęcherza moczowego - ułatwienie oddawania moczu - BRAK wpływu na macicę

Bezpośrednie leki cholinomimetyczne
rozpocznij naukę
Karbachol i Pilokarpina

- bezpośredni lek cholinomimetyczny - duże powinowactwo do receptorów nikotynowych i muskarynowych - stosowany dospojówkowo w JASKRZE

- bezpośredni lek cholinomimetyczny - zastosowanie - jaskra (w szerokokątowej spadek ciśnienia śródgałkowego już po kilku minutach), stany zapalne tęczówki (obkurczenie naczyń), wzrost wydzielania potu, śliny i łez po podaniu podskórnym, zespół Sjögrena i kserostomia - działanie nieporządane - nadmierne pocenie się, ślinotok, skurcze jelit, oskrzeli, nudności, wymioty, biegunka - p/wskazania - podawanie systemowe w ChNS, nadczynność tarczycy (możliwe zab. przedsionkowe), choroba wrzodowa żołądka

Inhibitory AChE - przedstawiciele, działanie
rozpocznij naukę
- odwracalne - edrofonium, fizostygmina, neostygmina, pirydostygmina, ambenonium, distigmina - nieodwracalne - estry kwasu fosforowego - działanie AchE - specyficznie działający enzym hydrolizujący Ach, występuje w błonie postsynaptycznej oraz jako rozpuszczalne formy w zak. neuronów cholinergicznych

- odwracalny, bardzo krótko działający inhibitor AchE - zastosowanie gł. w celach diagnostycznych - powoduje charakt. wzrost siły skurczu mięśni w miastenii - leczenie napadowego częstoskurczu nadkomorowego (potęgowanie działania endogennej Ach z NC X)

Fizostygmina
rozpocznij naukę
- odwracalny, krótko działający inhibitor AchE - alkaloid pochodzenia naturalnego - dobrze wchłaniany z przew. pokarmowego, wnika do OUN - zastosowanie - miejscowe leczenie jaskry, zatrucie lekami cholinolitycznymi, poch. fenotiazyny lub trójpierścieniowymi lekami antydepresyjnymi

- odwracalny, krótko działający inhibitor AchE, najczęściej w formie bromku - bardzo słabo wchłaniany p.o., nie penetruje do OUN - zastosowanie - leczenie miastenii, odwrócenie działania leków zwiotczających mięśnie, leczenie atonii jelit i pęcherza moczowego

Pirydostygmina
rozpocznij naukę
- odwracalny, krótko działający inhibitor AchE, najczęściej w formie bromku - zastosowanie - leczenie miastenii - podawanie - podskórne, domięśniowe, p.o.

- odwracalny, krótko działający inhibitor AchE - działanie silniejsze i dłuższe od neostygminy - zastosowanie - miastenia, atonia jelit i pęcherza moczowego

Inhibitory AchE w chorobie Alzheimera
rozpocznij naukę
- deficyty funkcji podkorowych neuronów cholinergicznych z jądra Meynerta - wykorzystuje się inhibitory AchE by spotęgować działanie Ach - Takryna (leczenie otępienia typu Alzh. o lekkim i średnim przebiegu, działa hepatotoksycznie) - Donepezil, Riwastygmina, Galantamina, Metrifonat (leki bezpieczniejsze, lecz niewykluczone są reakcje z nadwrazliwości - nudności, wymioty, biegunka, bezsenność)

Nieodwracalne inhibitory AchE
rozpocznij naukę
- organiczne estry kwasu fosforowego - wykorzystanie głównie militarne (kliniczne - fluostygmina i ekotiopat w leczeniu jaskry) - tworzą bardzo trwały kompleks z częścią estrową AchE, przywrócenie aktywności tylko przez syntezę nowych cząsteczek (nawet kilka tygodni) - nagromadzenie Ach i pobudzenie układu cholinergicznego - większe ekspozycja może najpierw pobudzać a potem blokować zwoje wegetatywne - łatwo przechodzą przez barierę krew mózg

Postępowanie w ostrym zatruciu nieodwracalnymi inhibitorami AchE
rozpocznij naukę
- objawy ośrodkowe można zniwelować podając ATROPINĘ - zmyć skórę i błony śl. mydłem - kontrolować drożność dróg oddechowych - zrobić płukanie żołądka wodą z węglem aktywowanym, jeżeli wcześniej nie wystąpiły wymioty lub biegunka - ATROPINA - domięśniowo, co 5-10min - OKSYMY - Pralidoksym, Obidoksym - reaktywatory AchE, podajemy zawsze za wyjątkiem zatruć pestycydami karbaminianowymi - ważny jest jak najkrótszy czas od zatrucia do podania leków (starzenie się kompleksu) - reaktywacja AchE najsil

Wskazania do stosowania cholinolityków
rozpocznij naukę
- stany spastyczne przew. pokarmowego - kolka jelitowa, żółciowa - choroba refluksowa - kolka nerkowa - bolesne miesiączkowanie - terapia bradykardii zatokowej - periodyka Weckenbacha - wzrost szybkości przewodnictwa między przedsionkami a komorami - dychawica oskrzelowa, częściej przy POChP - przed znieczuleniem ogólnym - choroba Parkinsona

Działania niepożądane cholinolityków
rozpocznij naukę
- zaburzenia widzenia - suchość błon śluzowych i skóry - zaczerwienienie skóry - zab. połykania - trudności w oddawaniu moczu - tachykardia - splątanie, pobudzenie psychoruchowe

Efekty atropinizacji
rozpocznij naukę
- zaparcia - suchość bł. śluzowych - rozszerzenie źrenic

Cholinolityki - przedstawiciele
rozpocznij naukę
Atropina, Hioscyna, Pirenzepina, Telenzepina, Tripitramina, Darifenacyna, Oksyfenonium, Isopropamide, Metylobromek hioscyny, Butylobromek hioscyny, Homatropina, Propantelina, Metantelina

Działanie atropiny
rozpocznij naukę
- nieselektywne blokowanie wszystkich receptorów muskarynowych w mięśniach gładkich, mięśniu sercowym, zwojach i neuronach śródściennych i OUN - dobrze wchłaniania p.o. - brak aktywności wewnętrznej - skutecznie blokuje skutki działania krążących leków cholinomimetycznych - w zwojach wegetatywnych i złączach nerwowo-mięśniowych słabsze działanie - syntetyczne czwartorzędowe analogi atropiny - silniejsze blokowanie receptorów nikotynowych, wymagają mniejszych dawek

Wpływ atropiny na OUN
rozpocznij naukę
- w dawkach terapeutycznych - brak wpływu - w dawkach toksycznych - niepokój, wzrost pobudliwości, zaburzenia orientacji, omamy, stany majaczeniowe, objawy psychotyczne - zmniejszenie objawów akinezji, sztywności, drżenia w ch, Parkinsona - hamowanie procesów uczenia się

Wpływ atropiny na układ oddechowy
rozpocznij naukę
- leczenie POChP i astmy - czasami stosowana w premedykacji, aby zapobiec bradykardii wywołanej środkami znieczulenia ogólnego

Wpływ atropiny na serce
rozpocznij naukę
- małe dawki - zwolnienie akcji serca o 4-8/min, brak wpływu na pojemność wyrzutową i ciśnienie tętnicze krwi (blok M1 -> potęgowanie działania endogennej Ach) - większe dawki - wzrost RR o 30-40/min (blok M2 w węźle SA - częstoskurcz, tachykardia) - zablokowanie innych reakcji - odruchowego zwolnienia akcji serca, arytmii wywołanej uciskiem zatoki szyjnej lub gałki ocznej, leków podwyższających ciśnienie, reakcji podczas wstrzyknięcia środków kontrastowych przy cewnikowaniu serca, reakcji na in

Wpływ atropiny na krążenie
rozpocznij naukę
- toksyczne dawki - rozkurcz naczyń krwionośnych w skórze i zaczerwienienie (kompensacja bloku wydzielania potu) - czwartorzędowe analogi atropiny - obniżenie ciśnienia

Wpływ atropiny na gruczoły egzokrynowe
rozpocznij naukę
- już małe dawki powodują spadek wydzielania w gruczołach potowych, ślinowych, oskrzelowych - mały wpływ na gruczoły żołądkowe (dopiero w bardzo dużych dawkach spadek wydzielania kwasu solnego i pepsyny) - BRAK wpływu na wydzielanie trzustkowe i jelitowe (reg. hormonalna)

Wpływ atropiny na mięśnie gładkie
rozpocznij naukę
- zwolnienie opróżniania żołądka, zmniejszenie kurczliwości mięśni jelita cienkiego i okrężnicy - zwolnienie perystaltyki - atropina blokuje tylko zwiększoną perystaltykę wywołaną nadmiernym pobudzeniem ukł. cholinergicznego (np. zatrucie inhibitorami AchE), normalna aktywność pozostaje - bardzo słabo rozkurcza pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe - rozkurcz mięśni gładkich moczowodów i pęcherza mocz. - zwolnione opróżnianie pęcherza - BRAK wpływu na macicę

Wpływ atropiny na oko
rozpocznij naukę
- blokowanie receptorów muskarynowych zwieracza - rozszerzenie źrenicy i fotofobia - osoby zdrowe - brak wzrostu ciśnienia śródgałkowego; osoby z jaskrą zapalną - jest wzrost

Działania niepożądane cholinolityków
rozpocznij naukę
- suchość w jamie ustnej (często w leczeniu choroby wrzodowej, choroby Parkinsona) - zaburzenia akomodacji oka + zaburzenia widzenia z bliska - światłowstręt - trudności w oddawaniu moczu

Hioscyjamina
rozpocznij naukę
-lek pochodzenia naturalnego, alkaloid tropanowy - słabsze działanie cholinolityczne na obwodzie niż atropina - nawet dawki terapeutyczne wpływają na OUN - uspokojenie, senność, amnezja, tylko u niektórych pobudzenie, euforia; u chorych z silnym bólem - niepokój, omamy, stany deliryczne - stosowana w prewencji choroby lokomocyjnej (p.o. lub plastry transdermalne w okolicy zausznej)

Leki przeciwmuskarynowe działające selektywnie
rozpocznij naukę
- Pirenzepina i Terenzepina - zbliżone działanie do atropiny, słaby antagonista receptorów M1; podawanie i. v i p.o., mniej działań niepożądanych niż atropina (nie ma suchości jamy ustnej ani zaburzeń widzenia), stosowana w leczeniu POChP - Tripitramina i darifenacyna - badania laboratoryjne, Trip. blokuje selektywnie M2 a Darif. M3


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.