Podstawy Finansów

 0    7 fiszek    doris647
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
System bankowy w Polsce:
rozpocznij naukę
-system dwuszczeblowy -NBP główny bank zajmujący się resztą banków -banki komercyjne
Rodzaje czynności bankowych
rozpocznij naukę
1. Operacje czynne- działania polegające na lokowaniu posiadanych kapitałów(kredyt, lokaty) 2. Operacje bierne- polegające na pozyskiwaniu kapitału(przyjmowanie lokat, zaciąganie kredytu w NBP) 3. Operacje pośredniczące-ewidencyjno rozliczeniowe i czynności wykonywane przez bank na zlecenie klientów(doradztwo finansowe, wynajem skrytki)
Czek
rozpocznij naukę
Pisemne zlecenie wypłacenie określonej kwoty wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego.
Polecenie przelewu
rozpocznij naukę
polega na wydaniu bankowi dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku.
Ryzyko działalności bankowej
rozpocznij naukę
1. Ryzyko utraty płynności finansowej-polega na możliwości utraty przez bank zdolności do regulowania bieżących zobowiązań 2. Ryzyko stopy procentowej-polega na niedopasowaniu długości okresów oraz terminu zmian oprocentowania składników aktywów i pasywów banku. 3. Ryzyko walutowe(kursowe)- polega na zmianie wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów banku wyrażonej w walucie krajowej na skutek zmian kursów walutowych. 4. Ryzyko kredytowe-polega na możliwości niedokonania przez kredyto
Kredyt
rozpocznij naukę
przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel.
Kredytobiorca
rozpocznij naukę
zobowiązuje się do korzystania z kredytu na warunkach określonych w umowie oraz jego zwrotu wraz z odsetkami w oznaczonym terminie i do zapłacenia prowizji od udzielonego kredytu

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.