Geografia - Przeszłość geologiczna ziemni i Polski

 0    20 fiszek    Waciu
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Wydarzenia w erach archaicznych (Przeszłość geologiczna ziemni)
rozpocznij naukę
-Powstanie ziemi jako planety z pyłu kosmicznego -Zastyganie magmy i powstanie pierwszych cienkich płyt litosfery -Powstanie praakmosfery i pojawienie się życia - powstanie pierwszych prakontynentów
Wydarzenia w erach proterozoicznych (Przeszłość geologiczna ziemni)
rozpocznij naukę
- Wielokrotne ruchy górotwórcze i wybuchy wulkanów - pozostałością po erach proterozoicznych są tarcze i platformy prekambryjskie które stanowią bardzo stabilne podłoże zabezpieczające przed wybuchami wulkanów i trzęsieniami ziemni
Wydarzenia w erze paleozoicznej (Przeszłość geologiczna ziemni)
rozpocznij naukę
- od Kambru do dewonu trwa fałdowanie kaledońskie w czasie którego powstają najstarsze góry świata - rozpoczyna się fałdowanie hercyńskie i trwa aż do permu, ma ono szczególnie burzliwy przebieg, ponieważ towarzyszą mu liczne trzęsienia ziemni i wybuchy wulkanów; góry powstałe są bogate w skały mineralne - od kambru do dewonu rozwija się bujne życie w morzach powstają pokłady skał wapiennych - w karbonie nastąpił intensywny rozwój roślinności lądowej z obumierających drzew powstały pokłady węgla
Wydarzenia w erze mezozoicznej (Przeszłość geologiczna ziemni)
rozpocznij naukę
- era wielkich zalewów morskich i okresowego wycofywania się mórz - powstały grube pokłady soli wapiennych - era panowania dinozaurów, które wymarły w kredzie - pod koniec ery mezozoicznej w kredzie rozpoczyna się fałdowanie alpejskie
Wydarzenia w erze kenozoicznej (Przeszłość geologiczna ziemni)
rozpocznij naukę
- trwa fałdowanie alpejskie w czasie którego powstają najpotężniejsze góry świata - w paleogenie na wielu obszarach kuly ziemskiej panuje gorący i wilgotny klimat z obumarłych drzew powstają pokłady węgla brunatnego - w czwartorzędzie następuje okresowe ochłodzenie klimatu i zlodowacenie dużych obszarów półkuly północnej, następnie klimat się ociepla i lądolody się wycofują; powstanie morza bałtyckiego - era panowania ssaków, pojawia się homosapiens
Ery proterozoiczne (Przeszłość geologiczna Polski)
rozpocznij naukę
- powstaje platforma wschodnioeuropejska - rudy żelaza głównym bogactwem mineralnym (Suwałki)
Era paleozoiczna (Przeszłość geologiczna Polski)
rozpocznij naukę
- w czasie fałdowania kaledońskiego wypiętrza się południowa część Gór Świętokrzyskich oraz gór w otoczeniu Kotliny Kłodzkiej w Sudetach - fałdowanie hercyńskie - wypiętrzają się w całości Góry Świętokrzyskie i Sudety; powstaje wiele surowców
Surowce mineralne - Karbon - Era paleozoiczna- Węgiel Kamienny
rozpocznij naukę
Zagłębie Górnośląskie, dolnośląskie i lubelskie
Surowce mineralne - Perm - Era paleozoiczna - Sól kamienna
rozpocznij naukę
- Wielkopolska w okolicach Wapna, Kłodawy i Inowrocławia
Surowce mineralne - Perm - Era paleozoiczna - Rudy żelaza
rozpocznij naukę
Zagłębie lubińsku-głowowskie
Surowce mineralne - Perm - Era paleozoiczna - Rudy żelaza
rozpocznij naukę
Góry Świętokrzyskie, Sudety
Surowce mineralne - Perm - Era paleozoiczna - Ropa naftowa i gaz ziemny
rozpocznij naukę
Pojezierze lubuskie, pomorskie, pobrzeże słowińskie
Era mezozoiczna (Przeszłość geologiczna Polski)
rozpocznij naukę
- większość obszaru kraju zostaje pokryta wodą - powstają pokłady skał wapiennych na wyżynie krakowsko częstochowskiej w Pieninach, Tatrach oraz w paśmie chęcińskim
Surowce mineralne - Era mezozoiczna - rudy żelaza
rozpocznij naukę
Wyżyna krakowsko-częstochowska
Era Kenozoiczna (Przeszłość geologiczna Polski)
rozpocznij naukę
W fałdowaniu alpejskim wypiętrzają się Karpaty i odmłodzone są Sudety
Surowce mineralne - Era kenozoiczna - Złoża węgla
rozpocznij naukę
Zagłębie konińskie, bełchatowskie i tuszowskie
Surowce mineralne - Era kenozoiczna - ropa naftowa i gaz
rozpocznij naukę
na przedpolu Karpat - Krosno, Jasło, Gorlice
Surowce mineralne - Era kenozoiczna - sól kamienna
rozpocznij naukę
okolice Wieliczki i Bochni
Surowce mineralne - Era kenozoiczna - Siarka
rozpocznij naukę
Okolice Tarnobrzega
Plejstocen
rozpocznij naukę
Nastąpiło ochłodzenie klimatu i trzykrotne nasunięcie się lądolodu, następnie klimat się ocieplił i lądolody się wycofały; wynikiem zlodowacenia jest rzeźba pojezierzy oraz nizin środkowo europejskich - powstaje Morze Bałtyckie i Żuławy Wiślanie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.