Inny Świat- streszczenie lektury

 0    11 fiszek    ania10022
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Autor
Inny Świat
rozpocznij naukę
Autor po polsku
Gustaw Herling- Grudziński

Czas wydania
Inny Świat
rozpocznij naukę
1951r (ang w Londynie) 1953(pol w Londynie), 1989 (pol w Polsce)

Czas akcji
Inny Świat
rozpocznij naukę
Okres II Wojny Światowej, sierpień 1940- czerwc 1945.

Miejsce akcji
Inny Świat
rozpocznij naukę
kolejne etapy pobytu w więzieniach i łagrach radzieckich; więzienia w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie, Jercewo w systemie obozów kargopolskich w ówczesnym Związku Radzieckim, w Epilogu akcja przenosi się do Rzymu

Bohater - narrator
Inny Świat
rozpocznij naukę
może być utożsamiony z autorem; opisuje swoje losy; powściągliwe komentarze, rzeczowa relacja; zachowuje dystans do rzeczywistości mimo tortur itp; nie ujawnia emocji, nie ocenia; wie co dobre, co złe;

Bohaterowie
Inny Świat
rozpocznij naukę
Rusto Jarinen, Michaił Aleksiejewicz Kostylew, Natalia Lwowna

Gatunek literacki
Inny Świat
rozpocznij naukę
powieść, literatura obozowa i lagrowa

Rodzaj literacki
Inny Świat
rozpocznij naukę
epika

Temat
Inny Świat
rozpocznij naukę
pokazanie jednakowych losów więźniów, którzy znaleźli się na dnie egzystencji ludzkiej, jej jakości w wymiarze indywidualnym, kiedy zawieszeniu ulegają wszelkie prawa moralne, wszelkie więzi zbiorowe; dzieje jednostek w sytuacjach ekstremalnych

Geneza
Inny Świat
rozpocznij naukę
osobiste doświadczenia autora

Problematyka
Inny świat
rozpocznij naukę
moralności człowieka czasów II wojny światowej.

Klasyka polskich lektur

Inny Świat” – Gustawa Herlinga-Grudzińskiego nieodmiennie jest w kanonie podstawowych lektur szkolnych omawianych na lekcjach polskiego. W zestawie znajdziesz informacje takie jak: czas i miejsce akcji, gatunek i rodzaj literacki, problematyki i geneza utworu, a także charakterystyka bohaterów

Inny Świat – streszczenie lektury

Przedmioty humanistyczne, a zwłaszcza język polski, opierają się w dużym stopniu na szczegółach, dlatego kartkówka może przyjąć formę suchych pytań i odpowiedzi o „Innym Świecie”. Warto powtórzyć sobie wcześniej wszystkie wiadomości, posiłkując się opracowaniem lektury.

Geneza i problematyka Innego Światu

„Inny Świat” porusza bolesną problematykę moralności, a może jej braku, podczas trwania II wojny światowej. Narrator, z zarazem głównym bohaterem „Innego Światu” może być utożsamiany z samym autorem, który był uczestnikiem dramatycznych wydarzeń opisywanych w powieści.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.