leki do oczu

 0    34 fiszki    enfluran
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

wymagania kropli do oczu
rozpocznij naukę
1. jałowość 2. pH=3,5-8,5 3. izotoniczność z płynem łzowym 4. brak zanieczyszczeń nierozpuszczalnych 5. zawiesiny - wielkość 90% cząstek <20μm

substancje pomocnicze w kroplach do oczu
rozpocznij naukę
1. izotonizujące 2. buforujące 3. zwiększające lepkość lub rozpuszczalność 4. stabilizujące

idealny środek konserwujący do kropli ocznych - cechy
rozpocznij naukę
1. szerokie spektrum działania 2. chemiczna i termiczna stabilność 3. zgodność ze składnikami postaci leku i opakowania 4. brak działania toksycznego i drażniącego na oczy

wymagania dla środków konserwujących do kropli ocznych
rozpocznij naukę
1. brak działania drażniącego 2. skuteczność działania w jak najmniejszym stężeniu przez jak najdłuższy czas 3. zgodność ze składnikami leku 4. brak wpływu procesu sporządzania na efektywność działania środka 5. pH preparatu zapewniające max. skuteczność działania

specjalne rozwiązania w opakowaniach kropli do oczu
rozpocznij naukę
1. filtry 0,2μm chroniące przed wtórnym zakażeniem 2. filtry adsorpcyjne (żywice), na których adsorbowany jest środek konserwujący zawarty w kroplach

ciśnienie osmotyczne kropli do oczu
rozpocznij naukę
1. =280-300mOsm/l, 2. odpowiadające 0,9% r-ru NaCl (dopuszczalne odchylenia 0,6-2%), 3. obniżanie Tkrzepnięcia o 0,5-0,62°C

substancje stosowane do izotonizowania kropli do oczu
rozpocznij naukę
NaCl 9g/l, KNO3 16g/l, HBrO3 19g/l, glukoza 50g/l

pH kropli do oczu
rozpocznij naukę
3,5-8,5; pH płynu łzowego: 7,0-7,4

substancje buforujące w kroplach do oczu
rozpocznij naukę
bufory: cytrynianowy, boranowy, fosforanowy, octanowy

lepkość kropli do oczu
rozpocznij naukę
12-15mPa*s; wzrost lepkości powoduje wydłużenie czasu dział. subst. leczniczych przez wydłużenie czasu kontaktu płynnej subst. z pow. gałki ocznej

substancje zwiększające lepkość w kroplach do oczu
rozpocznij naukę
HEC, HPMC, MC, alkohol poliwinylowy, poliwinylopirolidon

substancje zmniejszające napięcie powierzchniowe w kroplach do oczu
rozpocznij naukę
IV-rz sole amoniowe, monooleinian polioksyetylenosorbitanu - dodatek ma na celu lepsze zwilżenie rogówki - napięcie <28mN/m

przeciwutleniacze w kroplach do oczu
rozpocznij naukę
1. r-ry olejowe - tokoferol 2. r-ry wodne - siarczyn Na, pirosiarczyn Na, Na2EDTA

Metoda 1 sporządzania kropli do oczu
rozpocznij naukę
1. rozpuszczenie substancji, dodanie r-ru izotonizującego i śr. konserwującego; 2. sączenie przez sączek klarujący 3. wyjaławianie termiczne

Metoda 2 sporządzania kropli do oczu
rozpocznij naukę
1. rozpuszczenie substancji, dodanie r-ru izotonizującego i śr. konserwującego; 2. sączeni wyjaławiające - sączek membranowy o śr. porów 0,22-0,01μm

Metoda 3 sporządzania kropli do oczu
rozpocznij naukę
1. rozpuszczenie subst. pomocniczych w jałowym rozpuszczalniku, następnie subst. leczniczej 2. r-r przenieść do jałowej butelki i zamknąć nakrętką z zakraplaczem

substancje, które należy wyjaławiać przez sączenie
rozpocznij naukę
1. chloramphenicolum 2. Chlorotetracyclini HCl 3. Gentamycini sulfas 4. NaHCO3 5. oksytetracyklini HCl 6. Physostigmini salicylas 7. Resorcinolum 8. Streptomycini sulfas 9. Tanninum 10. Tetracyclini HCl

krople do oczu, które należy sporządzać metodą 3
rozpocznij naukę
AgNO3, Epinephrinum, Targesinum, r-ry olejowe

sporządzanie kropli w postaci r-rów olejowych
rozpocznij naukę
rozpuścić w jałowym olejuk przesączyć przez wyjałowiony sączek klarujący (membranowy o wielkości porów 0,5μm, ze spiekiem szklanym Schotta G3, G4)

okres przydatności kropli do oczu
rozpocznij naukę
z śr. konserwującym - 10dni; bez - 24h

wymagania dla maści do oczu
rozpocznij naukę
1. jałowość 2. brak zanieczyszczeń nierozpuszczalnych (il. obcych cząstek <8) 3. brak działania drażniącego 4. odp. stopień rozdrobnienia subst. leczn. w maściach typu zawiesin 5. odp. właściwości reologiczne (10-50N/m2) 6. Tt=32-33°C

stopień rozdrobnienia substancji w maściach do oczu
rozpocznij naukę
w próbce zawierającej 10µg - nie więcej niż 20 cząstek >25µm, w tym nie więcej niż 2 cząstki >50µm; brak cząstek >90µm

podłoża do maści ocznych
rozpocznij naukę
wazelina biała + emulgatory w il. <30%: lanolina bezwodna, cholesterol, parafina płynna

podłoże do maści ocznych FP V
rozpocznij naukę
Paraffinum liquidum 10cz. Lanolinum anhydricum 10cz. Vaselinum album 80cz.

wyjaławianie podłoży do maści ocznych
rozpocznij naukę
stopić, przesączyć przez sączek bibułowy, wyjaławiać w sterylizatorze powietrznym przez godzinę T=160°C

środki konserwujące w maściach ocznych
rozpocznij naukę
środki konserwujące w maściach ocznych

wielkość cząstek w zawiesinach
rozpocznij naukę
20µm

funkcje płynu łzowego
rozpocznij naukę
1. zwilżanie nabłonka rogówki, 2. zapobieganie wysychania rogówki, 3. likwidowanie tarcia między powierzchniami rogówki i spojówki. 4. udoskonalenie funkcji optycznej rogówki przez wyrównanie nieregularności nabłonka. 5. wypłukiwanie zanieczyszczeń. 6. częściowa ochrona przed zakażeniami dzięki obecności lizozymu.

od czego zależy Szybkość penetracji leku w podaniu do oka
rozpocznij naukę
kinetyka procesów w części przedrogówkowej: 1. spojowka łatwiej przepuszczalna dla subst >20000daltonow (peptydy, mannitol) 2. wiązanie z białkiem, 3. szybkość wchłaniania przez rogówkę i spojówkę, 4. ilość substancji leczniczej, 5. szybkość odtwarzania płynu łzowego = 1,2ul/min, 6. szybkość parowania = 3ul/h/cm2

zalety OLCS (ophtalmic lyophilisate carrier system)
rozpocznij naukę
1. precyzja podania, 2. brak środków konserwujacych, 3. kontakt z rogówką, 4. odpowiednie pH ze względu na trwałość leku, 5. brak ryzyka uszkodzeń po aplikacji, 6. brak działań niepożądanych

implanty do oczu
rozpocznij naukę
1. niebiodegradowalne 2. biodegradowalne a. hydrofobowe: polimery kw. mlekowego i glikolowego oraz kopolimery, b. hydrofilowe – żelatyna,

środki konserwujące -działania niepożądane
rozpocznij naukę
1. uszkodzenie nabłonka rogówkowo spojówkowego 2. zmiana struktury filmu łzowego 3. zwiększenie przepuszczalności nabłonka

1) in situ -powstające po aplikacji – a) poloxamer (zelowanie pod wpływem temp), b) cap(pH- octanoftalan celulozy -też jako otoczka dojelitowe), c) gellan (obecność jonów Na, Ca) 2) żele o konsystencji półstałej -poch. celulozy, alkohol poliwinylowy, kw. hialuronowy, poliakrylowy

liposomy -skuteczność zależy od:
rozpocznij naukę
1) zdolności zamknięcia w liposomach substancji leczniczej w ilości terapeutycznej, 2) wielkość i ładunek liposomów, 3) trwałość, stabilność układu po aplikacji, 4) czas przebywania w worku spojówkowym, 5) powinowactwo do rogówki oka


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.